LeadDesk kasvattaa markkinajohtajuuttaan Pohjoismaissa ostamalla Loxysoftin

Report this content

LeadDesk Oyj (”LeadDesk”, ”Yhtiö”) ostaa ruotsalaisen Loxysoft AB:n ja norjalaisen Loxysoft AS:n (”Loxysoft”) osakekannat kokonaisuudessaan. Yritysosto vahvistaa LeadDeskin asemaa Pohjoismaiden johtavana SaaS-pohjaisten contact center -ohjelmistojen toimittajana. Yritysoston myötä LeadDesk saa yhä vahvemman aseman sekä Ruotsissa että Norjassa. Yritysostolla ei ole vaikutusta Yhtiön vuodelle 2020 antamiin näkymiin.

Sisäpiiritieto 30.11.2020 kello 9.00
 

Loxysoft on asiakaspalvelun ja myynnin ohjelmistoratkaisuihin keskittynyt SaaS-ohjelmistoyhtiö. Loxysoftin uskolliseen asiakaskuntaan kuuluu muun muassa pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja energiayhtiöitä kuten Sparebank1, Sparebanken Vest, KLP ja Telenor. Loxysoftilla on yli 25 vuoden kokemus liiketoimintakriittisten ohjelmistoratkaisujen toimittamisesta ja 43 työntekijää Tukholmassa, Oslossa ja Östersundissa. Hankittavien yritysten liikevaihto vuonna 2019 oli yhteensä noin 6,7 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 0,4 miljoonaa euroa. Myyjinä toimivat FutureMind 65,9 %, Great Lake Capital 26,7 % sekä pääomasijoitusrahastot Almi Invest ja MIC Värdepapper. Arvion mukaan kauppa saadaan päätökseen 4.1.2021. Loxysoft raportoidaan osana LeadDesk-konsernia 1.1.2021 alkaen.

Yrityskaupan velaton kauppahinta on yhteensä noin 13,6 miljoonaa euroa, jonka lisäksi maksetaan korvaus yritysten nettokassoista. Kauppahinnasta noin 4,9 miljoonaa euroa suoritetaan käteisvastikkeella ja 8,7 miljoonaa euroa suuntaamalla yhteensä 495 598 osakkeen osakeanti myyjille. Osakkeiden merkintähinta vastaa 16.7.–19.11.2020 kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia 17,55 euroa. Toteuttamishetkellä annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 10,44 % LeadDesk Oyj:n nykyisestä osakemäärästä. Lisäksi on sitouduttu tiettyjen ehtojen toteutuessa maksamaan mahdollisena lisäkauppahintana enintään noin 1,5 miljoonaa euroa.  

Kaupan käteisvastike rahoitetaan osin lainalla ja osin Yhtiön kassavaroista. Kaupan käteisvastikkeesta noin 1,6 miljoonaa euroa ja mahdollinen lisäkauppahinta maksetaan myyjille 12 kuukauden päästä kaupan toteuttamisesta. 

LeadDeskin toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto:

”Olen supertyytyväinen listayhtiönä ensimmäisestä yritysostostamme Suomen rajojen ulkopuolella. Kaupan myötä olemme entistä vahvempi markkinajohtaja Pohjoismaissa asiakaspalvelun ja myynnin ohjelmistoratkaisuissa. Pohjoismaiden markkinajohtajana voimme jatkossa keskittyä erityisesti Keski-Eurooppaan, jossa tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuttamme voimakkaasti sekä SME- että Enterprise-kategorioissa.

Kyseessä on jo vuoden kolmas yritysostomme. Aiemmin toteuttamiimme yrityskauppoihin liityvät toimet ovat edenneet onnistuneesti suunnitelmien mukaan, joten katsoimme olevamme valmis tähän asti suurimpaan yritysostoomme. Aitona kasvuyhtiönä emme pelkää panostaa kasvuinvestointeihin. Toivotan aivan loistavat uudet pohjoismaiset kollegamme lämpimästi tervetulleiksi LeadDesk-konserniin!”

Yritysoston keskeiset hyödyt:

  • LeadDeskin asema Pohjoismaiden markkinajohtajana vahvistuu
  • Entistä vahvempi asema Pohjoismaissa edesauttaa Yhtiön kasvua Keski-Euroopassa
  • Yritysosto tuo skaalaetuja yhtenäisten prosessien ja infrastruktuurin kautta
  • Järjestely vahvistaa LeadDeskin asemaa virtuaalioperaattorina.

Loxysoft AB:n toimitusjohtaja Tobias Sjölander:

"Olemme erittäin iloisia voidessamme nyt yhdessä LeadDeskin kanssa olla tulevaisuuden toimittaja suuren volyymin asiakaspalvelun ja myynnin asiakkaille. Tarjoamalla sekä Loxysoftin että LeadDeskin parhaita puolia voimme yhdessä auttaa asiakkaitamme heidän päivittäisessä työssään ja luoda myös tulevaisuutta johtamalla pilvipalvelujen käyttöönottoa Euroopassa. Olemme nyt tiimi! ”

Loxysoft Ruotsin ja Norjan yhtiöiden keskeiset tunnusluvut1

Loxysoft AB
1 000 EURoa 1-9/2020 2019 2018
Liikevaihto 2 454 3 022 3 750
Liiketulos 526 48 194
Käyttökate 548 82 212
30.9.2020 31.12.2019 31.12.2018
Omavaraisuusaste, % 53 % 17 % 8 %
Kehittämismenot taseessa 12 28 167
Oma pääoma 905 399 202
Taseen loppusumma 1 698 2 332 2 495
Loxysoft AS
1 000 EURoa 1-9/2020 2019 2018
Liikevaihto 2 785 3 718 3 412
Liiketulos 251 244 291
Käyttökate 267 292 349
30.9.2020 31.12.2019 31.12.2018
Omavaraisuusaste, % 68 % 70 % 62 %
Kehittämismenot taseessa 7 13 47
Oma pääoma 3 465 3 584 3340
Taseen loppusumma 5 130 5 121 5 381

1Yritysten tuloslaskelmat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilikauden keskikurssiin ja taseet päätöspäivän kurssiin. Loxysoft AB:n luvuista on oikaistu vuonna 2019 myytyyn ProScheduler-liiketoimintaan liittyvät erät.

Näkymät vuodelle 2020 säilyvät ennallaan

Yhtiö tulee ylläpitämään vahvaa vertailukelpoista liikevaihdon kasvua ja jatkamaan kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa keskipitkällä aikavälillä.

LeadDesk Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Olli Nokso-Koivisto

Toimitusjohtaja
ceo@leaddesk.com

+358 44 066 5765

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

 

Jakelu:

Keskeinen media

Nasdaq Helsinki

www.leaddesk.com

 

LeadDesk lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 12,4 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus ylitti kotimaisen lisenssiliikevaihdon vuoden 2019 aikana, ollen 52 % lisenssiliikevaihdosta.  LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 1 000 asiakasta 34 maassa. www.leaddesk.com

Tilaa