LeadDesk laajentaa tarjoamaansa ostamalla tekoälyn ja koneoppimisen huippuosaaja GetJenny Oy:n

Report this content

Sisäpiiritieto 14.7.2021 kello 13.00

LeadDesk on eurooppalainen SaaS-pohjaisten contact center -ohjelmistojen toimittaja. LeadDesk laajentaa palvelutarjoamaansa ostamalla automatisoituun asiakaspalveluun tekoälyn ja koneoppimisen keinoin erikoistuneen suomalaisen GetJenny Oy:n koko osakekannan. Samalla LeadDesk vahvistaa asemaansa edelleen erityisesti enterprise-sektorilla. Yritysostolla ei ole vaikutusta yhtiön vuodelle 2021 antamiin näkymiin.

GetJenny Oy on automatisoituun asiakaspalveluun erikoistunut SaaS-yhtiö, jonka kehittämä no-code chatbot -ratkaisu mahdollistaa poikkeuksellisen laadukkaan asiakaskokemuksen. GetJenny on syntynyt yli viiden vuoden teknologiakehityksen tuloksena, ja se perustuu huomattavan syvälliseen ymmärrykseen asiakaskokemuksen merkityksestä automatisoidussa asiakaspalvelussa. GetJennyn liikevaihto vuodelta 2020 oli 1,4 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 19,6 %. Sen palveluksessa on 20 ammattilaista.

GetJennyn asiakkaat ovat suuria yhtiöitä mm. terveydenhuollon, vakuuttamisen ja energian aloilta sekä julkisen sektorin toimijoita. LeadDesk voi yhdessä GetJennyn kanssa tarjota jatkossa asiakkailleen entistäkin laajempaa tekoälypohjaista tuotekokonaisuutta.

LeadDeskiä kiinnostavat yritysostokohteet edustavat tekoälyn, monikanavaisuuden, työvoiman hallinnan sekä työn automatisaation huippuosaamista. GetJenny-yritysosto on LeadDeskille ennen kaikkea tekoälyyn ja automatisaatioon liittyvä investointi, joka tukee yhtiön kasvustrategiaa ja tavoitetta rakentaa vahvaa omistaja-arvoa.

Kauppahinta on noin 2,1 miljoonaa euroa, joka maksetaan suuntaamalla yhteensä noin 91 819 osakkeen osakeanti myyjille. Osakeanti järjestetään 1.11.2021. Osakkeiden merkintähinta vastaa LeadDesk Oyj:n 24.5.-5.7.2021 kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia 22,98 euroa. Toteuttamishetkellä annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 1,7 % LeadDesk Oyj:n nykyisestä osakemäärästä. Yrityksen velaton arvo on 3,8 miljoonaa euroa. Kaupan toteuttamisen yhteydessä LeadDesk ottaa vastattavakseen noin 1,7 miljoonaa euroa velkaa, josta LeadDesk maksaa pois noin 0,6 miljoonaa euroa. Kauppa toteutuu ja GetJenny raportoidaan osana LeadDesk-konsernia arviolta 1.8.2021 alkaen.

LeadDeskin toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto:

”Olen supertyytyväinen, että saamme GetJennyn, eli kotoisasti Jennyn, mukaan LeadDeskin kansainvälisesti kasvavaan tiimiin. Jennyn chatbot -palvelua tuottava tekoäly on toteutettu niin taidokkaasti, että asiakaskokemuksesta muodostuu poikkeuksellisen laadukas. Voimme yhdessä viedä tekoälyn ja koneoppimisen kehitystä eteenpäin sekä avata Jennylle ovet kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi. Aiemmat yritysostomme ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja ne ovat integraatioprosessissamme jo pitkällä. Siksi nyt oli hyvä hetki edetä Jennyn kanssa.

Jennyä voisi ajatella LeadDeskin uutena työntekijänä, joka tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa vapauttamalla resursseja asiakaspalvelusta tekoälyn hoidettavaksi. Itse ajattelen, että Jenny on juuri valmistunut yliopistosta ja me olemme nyt valmiita viemään häntä kansainväliseen työelämään. Olen supertyytyväinen, että Jenny on nyt osa tiimiämme ja voimme tarjota Jennyn työpanosta asiakkaillemme kiinteänä osana tarjoamaamme. Toivotamme Jennyn lämpimästi tervetulleeksi LeadDeskin upeaan kansainväliseen supertiimiin.

Yritysoston keskeiset edut:

  • LeadDesk vahvistaa strategiansa mukaisesti asemaansa enterprise-sektorissa ja jalansijaansa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä toimialoilla kuten terveydenhuollossa ja julkisella sektorilla
  • Järjestely kasvattaa merkittävästi LeadDeskin osaamista tekoälyn, koneoppimisen ja automaation osalta sekä avaa uusia mahdollisuuksia kansainväliseen kasvuun
  • Järjestelyn myötä LeadDesk laajentaa palvelutarjoamaansa automatisoituun asiakaspalveluun.

LeadDesk on SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistoa pilvipalveluna. LeadDeskin liiketoiminta on kansainvälistä ja voimakkaasti kasvavaa, ja Yhtiö on kasvanut johtavaksi palveluntarjoajaksi alallaan Pohjoismaissa. LeadDesk on yli kymmenen vuotisen historiansa aikana osoittanut liiketoimintamallinsa toimivuuden Suomessa ja skaalannut sen kuuteen muuhun Euroopan maahan.

GetJenny Oy:n toimitusjohtaja Teemu Kinos:

”En olisi voinut kuvitella GetJennylle parempaa kotia kuin LeadDesk. Kulttuurimme sopivat erinomaisesti yhteen ja on hienoa päästä osaksi LeadDeskin kansainvälistä huipputiimiä. Pystymme yhdessä tarjoamaan markkinoille kilpailukykyisen automaatioratkaisun, ja skaalaamaan sen kansainvälisesti. Olemme innoissamme päästessämme osaksi LeadDeskin huipputiimiä.”

GetJenny Oy:n keskeiset tunnusluvut

1 000 euroa 2020 2019
Liikevaihto 1 409 1 029
Liiketulos -15 -210
Käyttökate 276 -20
31.12.2020 31.12.2019
Kehittämismenot taseessa 2 015 1 335
Taseen loppusumma 2 269 1 779
Omavaraisuusaste, % 28,6 % 35,1 %
Nettovelkaantumisaste, % 43,2 % 50,2 %

Näkymät vuodelle 2021 ennallaan

Yhtiö tulee ylläpitämään vahvaa liikevaihdon kasvua ja jatkamaan kannattavaa liiketoimintaa.

 

LeadDesk Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Olli Nokso-Koivisto

Toimitusjohtaja
ceo@leaddesk.com

+358 44 066 5765

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

 

Jakelu:

Keskeinen media

Nasdaq Helsinki

www.leaddesk.com

 

LeadDesk lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus oli 52 % lisenssiliikevaihdosta.  LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 1 000 asiakasta ympäri maailmaa. www.leaddesk.com

Tilaa