• news.cision.com/
 • LeadDesk Oyj/
 • LEADDESK OY JULKISTAA SUUNNITELLUN FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTINSA KIINTEÄN MERKINTÄHINNAN JA LISÄTIETOJA SEN OSAKKEIDEN LISTAAMISEEN FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE

LEADDESK OY JULKISTAA SUUNNITELLUN FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTINSA KIINTEÄN MERKINTÄHINNAN JA LISÄTIETOJA SEN OSAKKEIDEN LISTAAMISEEN FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE

Report this content

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

LeadDesk Oy Lehdistötiedote 1.2.2019 kello 8.00

LeadDesk Oy ("LeadDesk" tai "Yhtiö") julkistaa suunniteltuun listautumisantiinsa (”Listautumisanti”) liittyvän osakeannin kiinteän merkintähinnan. LeadDesk tiedotti 15.1.2019 suunnittelevansa listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Listautumisannin merkintäajan odotetaan alkavan 4.2.2019. Yhtiö on toimittanut Helsingin Pörssin hyväksyttäväksi First North -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen, joka odotetaan hyväksyttävän arviolta 1.2.2019.

Suunniteltu Listautumisanti lyhyesti

 • Yhtiö tarjoaa Listautumisannissa merkittäväksi enintään 803 704 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”) sekä ja konsernin henkilöstölle ja hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”). 
 • Listautumisannin merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta ("Merkintähinta"). Henkilöstöannissa sovelletaan Merkintähintaa alhaisempaa merkintähintaa, 6,75 euroa osakkeelta.
 • Listautumisannin arvo on noin 6 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita.
 • Aktia Varainhoito Oy, tietyt OP Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot sekä Yhtiön nykyinen osakkeenomistaja Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ovat antaneet etukäteiset sitoumukset merkitä yhteensä 366 667 Tarjottavaa Osaketta Instituutioannissa. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Niemen omistama G2 Invest Oy on antanut etukäteisen sitoumuksen merkitä yhteensä 7 407 Tarjottavaa Osaketta Henkilöstöannissa. Etukäteisten merkintäsitoumusten yhteismäärä on noin 46,5 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Yhtiö on sitoutunut ylimerkintätilanteessa allokoimaan etukäteen annettuja merkintäsitoumuksia vastaavan osakemäärän kokonaisuudessaan.
 • Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 17,7 prosenttia Yhtiön osakkeista ("Osakkeet") ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita. 
 • Ennen Listautumisantia Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat Yhtiön perustajat Olli Sirkiä ja Lauri Pukkinen, sekä näiden lisäksi Dawn Capital LLP:n hallinnoimat rahastot, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ja toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät myy Osakkeita listautumisannissa.
 • Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäajan odotetaan alkavan 4.2.2019 kello 9.00 ja päättyvän viimeistään 11.2.2019 kello 16.00.
 • Merkintäajat voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta aikaisintaan 8.2.2019 kello 16.00.
 • Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikalla arviolta 15.2.2019 kaupankäyntitunnuksella LEADD.
 • Merkintäpaikkana toimii Nordnet Bank AB Suomen sivuliike.

Suunnitellun Listautumisannin tausta, syyt ja varojen käyttö

Listautumisannin tavoitteena olisi edistää Yhtiön strategian mukaista kasvua tarjoamalla Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille, vahvistamalla Yhtiön pääomarakennetta ja tekemällä Yhtiöstä vahvemman ja uskottavamman kumppanin asiakkaiden keskuudessa. Listautuminen myös mahdollistaisi Yhtiön osakkeiden käyttämisen vastikkeena potentiaalisissa yrityskaupoissa.

Yhtiön on tarkoitus käyttää Listautumisannista saatavat nettovarat yritysostoihin, pääomarakenteensa vahvistamiseen sekä Yhtiöllä olevan rahoituslaitoslainan takaisinmaksuun.

Suunniteltu Listautuminen ja esitteen julkistaminen

Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen suunniteltua Listautumista. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi First North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First North Finland -markkinapaikalla arviolta 15.2.2019.

Yhtiö on toimittanut Helsingin Pörssin hyväksyttäväksi First North -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen, joka odotetaan hyväksyttävän arviolta 1.2.2019. Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä arviolta 1.2.2019 lähtien LeadDeskin verkkosivuilla osoitteessa www.leaddesk.com/ipo ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen verkkosivuilta osoitteessa www.nordnet.fi/leaddesk. Esite on saatavilla painettuna arviolta 4.2.2019 lähtien LeadDeskin pääkonttorista osoitteessa Hämeentie 19, 00500 Helsinki, Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki sekä Nasdaq Helsinki Oy:n palvelupisteestä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkaa 4.2.2019
Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 8.2.2019
Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin merkintäajat päättyvät, arviolta 11.2.2019
Listautumisannin tulos julkistetaan, arviolta 12.2.2019
Yleisöannissa ja Instituutioannissa annetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille, arviolta 14.2.2019
Ensimmäinen arvioitu kaupankäyntipäivä First North Finland -markkinapaikalla 15.2.2019
Henkilöstöannissa annetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille, arviolta 19.3.2019
Henkilöstöannissa annettujen osakkeiden arvioitu kaupankäyntipäivä First North Finland -markkinapaikalla 20.3.2019

LeadDeskin toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto kommentoi: 

”Tavoitteenamme on olla liikevaihdolla mitattuna Euroopan suurin ohjelmistotarjoaja suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin. Pyrimme kasvattamaan markkinaosuuttamme voimakkaasti nykyisillä markkina-alueillamme ja laajentumaan uusille markkina-alueille Euroopassa – orgaanisesti ja yritysos­toin. Suunniteltu First North -listautuminen tukisi kas­vustrategiamme toteuttamista. Lisäksi se mahdollistaisi meille investoinnit, joita tarvitsemme organisaation vahvistamiseen ja uusille maantieteellisille markkinoille laajentumiseen. 

Sekä yhtiömme avainhenkilöt että nykyiset omistajat ovat sitoutuneita toimintamme pitkäjänteiseen kehittä­miseen.”

Hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi kommentoi:

”LeadDeskin johto on toteuttanut yhtiön kasvustrategiaa erittäin menestyksekkäästi. Yhtiö on kasvanut ja kansainvälistynyt onnistuneesti, mistä olemme erittäin ylpeitä. Yhtiön liikevaihdon kasvu vuosina 2012-2018 on ollut keskimäärin noin 46 %. Uskomme, että suunniteltu listautuminen loisi edellytyksiä vahvistaa LeadDeskin kilpailukykyä ja asemaa toimialansa kärkiyhtiönä edelleen.”


Lisätietoja:

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oy

+358 44 066 5765

olli.nokso-koivisto@leaddesk.com 

LeadDesk Oy lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi[1] pilvipalveluna tarjottavien myynti- ja asiakaspalveluohjelmistojen toimittajaksi. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viimeisen kuuden vuoden (2012-2018) aikana keskimäärin 46 % vuosivauhtia ja vuonna 2018 liikevaihto oli noin 11,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toimistot kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 700 asiakasta 34 maassa.

Huomautus 

Tämän lehdistötiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tämä lehdistötiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. LeadDesk Oy:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Oaklins Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. 

Tätä lehdistötiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita tulla suunnitellussa Listautumisessa myymään alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mikäli Yhtiö milloin tahansa tarjoaa arvopapereitaan tai hakee niitä kaupankäynnin kohteeksi, sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.


[1]     Johtava pilvipalveluna itsenäisesti käyttöönotettavan (self-provisioning) suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun ohjelmiston toimittaja liikevaihdolla mitattuna Pohjoismaissa. Tieto perustuu johdon selvityksiin alalla toimivista yrityksistä. Tarkastelussa ei ole ollut mahdollista huomioida ei-julkisia tietolähteitä.

Avainsanat:

Tilaa