LEADDESK OY:N LISTAUTUMISANNIN MERKINTÄAIKA ALKAA

Report this content

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

LeadDesk Oy  Lehdistötiedote 4.2.2019 kello 8.00

LeadDesk Oy:n ("LeadDesk" tai "Yhtiö") listautumisannin merkintäaika alkaa tänään 4.2.2019. LeadDesk julkisti 1.2.2019 listautumisantinsa ehdot liittyen Yhtiön suunniteltuun listautumiseen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle (”Listautumisanti”).

Yhtiö tarjoaa Listautumisannissa merkittäväksi enintään 803 704 Yhtiön uutta osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”) sekä konsernin henkilöstölle ja hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”). Listautumisannin merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta ("Merkintähinta"). Henkilöstöannissa sovelletaan Merkintähintaa alhaisempaa merkintähintaa, 6,75 euroa osakkeelta.

Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäajat alkavat tänään 4.2.2019 kello 9.00 ja päättyvät viimeistään 11.2.2019 kello 16.00. Merkintäajat voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta aikaisintaan 8.2.2019 kello 16.00. Merkintäpaikkana toimii Nordnet Bank AB Suomen sivuliike.

Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä LeadDeskin verkkosivuilla osoitteessa www.leaddesk.com/ipo ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen verkkosivuilta osoitteessa www.nordnet.fi/leaddesk. Esite on saatavilla painettuna tänään 4.2.2019 lähtien LeadDeskin pääkonttorista osoitteessa Hämeentie 19, 00500 Helsinki, Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki sekä Nasdaq Helsinki Oy:n palvelupisteestä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen suunniteltua Listautumista. Yhtiö jätti listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq First North Finland ‑markkinapaikalle 1.2.2019. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Finland ‑markkinapaikalla arviolta 15.2.2019.


Lisätietoja:

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oy
+358 44 066 5765
olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

LeadDesk Oy lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi[1] pilvipalveluna tarjottavien myynti- ja asiakaspalveluohjelmistojen toimittajaksi. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viimeisen kuuden vuoden (2012-2018) aikana keskimäärin 46 % vuosivauhtia ja vuonna 2018 liikevaihto oli noin 11,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toimistot kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 700 asiakasta 34 maassa. 

Huomautus 

Tämän lehdistötiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tämä lehdistötiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. LeadDesk Oy:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Oaklins Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. 

Tätä lehdistötiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita tulla suunnitellussa Listautumisessa myymään alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mikäli Yhtiö milloin tahansa tarjoaa arvopapereitaan tai hakee niitä kaupankäynnin kohteeksi, sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.


[1]     Johtava pilvipalveluna itsenäisesti käyttöönotettavan (self-provisioning) suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun ohjelmiston toimittaja liikevaihdolla mitattuna Pohjoismaissa. Tieto perustuu johdon selvityksiin alalla toimivista yrityksistä. Tarkastelussa ei ole ollut mahdollista huomioida ei-julkisia tietolähteitä.

Avainsanat:

Tilaa