LeadDesk Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

Report this content

Yhtiötiedote 29.7.2020 kello 17.00

LeadDesk Oyj tiedotti 26.6.2020 Nordcom Oy:n -yritysoston kauppahinnan maksuun liittyvästä suunnatusta osakeannista.

Suunnatussa osakeannissa merkityt 29 126 uutta osaketta on tänään rekisteröity kaupparekisteriin ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. LeadDesk Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä suunnatun osakeannin jälkeen on yhteensä 4 677 597 kappaletta.

Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 30.7.2020. Annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, joka on voimassa 12 kuukauden ajan osakkeiden merkinnästä laskettuna.

Lisätietoja:

Olli Nokso-Koivisto

Toimitusjohtaja
ceo@leaddesk.com

+358 44 066 5765

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Jakelu:

Keskeinen media

Nasdaq Helsinki

www.leaddesk.com
 

LeadDesk lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 12,4 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus ylitti kotimaisen lisenssiliikevaihdon vuoden 2019 aikana, ollen 52 % lisenssiliikevaihdosta.  LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 700 asiakasta 34 maassa. www.leaddesk.com

Tilaa