LeadDesk Oyj on päättänyt GetJenny-yritysostoon liittyvästä osakeannista

Report this content

Yhtiötiedote 1.11.2021 kello 15.25

LeadDesk Oyj (”LeadDesk”, ”Yhtiö”) on tänään päättänyt 14.7.2021 tiedotetun GetJenny Oy:n (”GetJenny”) yritysostoon liittyvästä osakeannista.

14.7.2021 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti osa yritysoston kauppahinnasta on sovittu maksettavan LeadDesk Oyj:n osakkeilla. Kauppahinnan suorittamiseksi LeadDesk Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista myyjinä toimineille GetJennyn osakkaille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 87 435 uutta osaketta ("Vastikeosakkeet"), joiden kokonaismerkintähinta on noin 2,0 miljoonaa euroa, ja osakekohtainen merkintähinta 22,98 euroa / osake. Merkintähinta vastaa LeadDesk Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun kurssin keskiarvoa ajanjaksolla 24.5.–5.7.2021.

Vastikeosakkeiden määrä vastaa 1,65 prosenttia LeadDesk Oyj:n kaikista osakkeista ennen Vastikeosakkeiden antamista ja 1,63 prosenttia niiden antamisen jälkeen. Vastikeosakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, jonka mukaan 21 983 kaupan Vastikeosakkeista vapautuu luovutusrajoituksesta 630 päivän jälkeen merkinnästä laskettuna, ja 3 106 kaupan Vastikeosakkeista vapautuu luovutusrajoituksesta 450 päivän jälkeen niiden merkinnästä laskettuna. Vastikeosakkeiden merkintähinta kirjataan LeadDesk Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu LeadDesk Oyj:n yhtiökokouksen 30.3.2021 Yhtiön hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakeanti liittyy Yhtiön strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen, joten LeadDesk Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Vastikeosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 15.12.2021. Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity ja kirjattu osakkeiden saajien arvo-osuustileille, arviolta 16.12.2021. LeadDesk Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on Vastikeosakkeiden rekisteröinnin jälkeen 5 380 540 osaketta. Vastikeosakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 16.12.2021.

Lisätietoja:

Olli Nokso-Koivisto
Toimitusjohtaja

ceo@leaddesk.com
+358 44 066 5765

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Jakelu:

Keskeinen media

Nasdaq Helsinki

www.leaddesk.com
 

LeadDesk lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus oli 52 % lisenssiliikevaihdosta.  LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 1 000 asiakasta ympäri maailmaa. www.leaddesk.com

Tilaa