LeadDesk Oyj on päättänyt optio-ohjelmasta

Report this content

Yhtiötiedote 28.5.2020 kello 17.00

LeadDesk Oyj:n ("LeadDesk" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt 28.5.2020 LeadDesk-konsernin avainhenkilöille suunnatusta uudesta optio-ohjelmasta, joka merkitään tunnuksella 2020. Optio-oikeuksia 2020 voidaan antaa yhteensä enintään 150 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 150 000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla 2020 merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2023 - 31.12.2026.

Päätökset perustuvat Yhtiön osakkeenomistajien 30.3.2010 antamaan valtuutukseen optio-oikeuksien antamisesta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 9,52 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinnasta vähennetään osakekohtaiset osingot ja pääoman palautukset.

Optio-oikeuksilla 2020 tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 150 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat tiedotteen päivämäärällä yhteensä enintään 3,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksien 2020 antamiselle ja merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy, hän menettää viipymättä Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle vastikkeetta hänelle jaetut optio-oikeudet, jos osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättyessä ollut alkanut.

Optio-oikeuksien 2020 ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla.

 

Lisätietoja

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj

+358 44 066 5765

olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

LeadDesk Oyj lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 12,4 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus ylitti kotimaisen lisenssiliikevaihdon vuoden 2019 aikana, ollen 52 % lisenssiliikevaihdosta.  Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 700 asiakasta 34 maassa. www.leaddesk.com