LeadDesk Oyj on päättänyt optio-ohjelmasta

Report this content

Yhtiötiedote 23.6.2020 kello 16.15

LeadDesk Oyj:n ("LeadDesk" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt 23.6.2021 LeadDesk-konsernin avainhenkilöille suunnatusta uudesta optio-ohjelmasta, joka merkitään tunnuksella 2021. Optio-oikeuksia 2021 voidaan antaa yhteensä enintään 150 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 150 000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla 2021 merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2024 - 31.12.2026.

Päätökset perustuvat Yhtiön osakkeenomistajien 30.3.2021 antamaan valtuutukseen optio-oikeuksien antamisesta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 21,90 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinnasta vähennetään osakekohtaiset osingot ja pääoman palautukset.

Optio-oikeuksilla 2021 tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 150 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat tiedotteen päivämäärällä yhteensä enintään 2,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksien 2021 antamiselle ja merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy, hän menettää viipymättä Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle vastikkeetta hänelle jaetut optio-oikeudet, jos osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättyessä ollut alkanut.

Optio-oikeuksien 2021 ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla.

Lisätietoja

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj

+358 44 066 5765

olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

LeadDesk Oyj lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus oli 52 % lisenssiliikevaihdosta. LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 1 000 asiakasta ympäri maailmaa. www.leaddesk.com

Tilaa