LeadDesk Oyj on päättänyt optio-ohjelmasta ja optioiden antamisesta henkilöstöantiin osallistuneille

Yhtiötiedote 24.6.2019 kello 16.00

LeadDesk Oyj:n ("LeadDesk" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt 24.6.2019 avainhenkilöiden optio-ohjelmasta sekä optio-oikeuksien antamisesta henkilöstöantiin osallistuneille.

LeadDeskin hallitus on päättänyt antaa 12.2.2019 julkistetun yhtiötiedotteen mukaisesti yhteensä 37 316 optio-oikeutta 1.2.2019 julkistetun yhtiöesitteen mukaisessa henkilöstöannissa osakkeita merkinneille henkilöille. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019A. Optio-oikeuksia 2019A annetaan siten, että henkilöstöannissa osakkeita merkinneet saavat yhden option kutakin yhtä henkilöstöannissa hyväksytysti merkitsemäänsä Yhtiön osaketta kohden. Optio-oikeudet 2019A oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 37 316 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudella 2019A merkittävien Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2020 – 1.5.2023.

Lisäksi hallitus on päättänyt LeadDesk-konsernin avainhenkilöille suunnatusta uudesta optio-ohjelmasta, joka merkitään tunnuksella 2019B. Optio-oikeuksia 2019B voidaan antaa yhteensä enintään 204 659 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 204 659 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla 2019B merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2022 – 1.1.2025.

Päätökset perustuvat Yhtiön osakkeenomistajien 4.1.2019 antamaan valtuutukseen optio-oikeuksien antamisesta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta eli sama kuin Yhtiön First North -listautumisannissa käytetty osakekohtainen merkintähinta. Osakkeiden merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinnasta vähennetään osakekohtaiset osingot ja pääoman palautukset. 

Optio-oikeuksilla 2019A ja 2019B tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 241 975 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat tiedotteen päivämäärällä yhteensä enintään 5,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksien 2019A antamiselle ja merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu henkilöstön sitouttamiseksi. Optio-oikeuksien 2019B antamiselle ja merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy, hän menettää viipymättä Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle vastikkeetta hänelle jaetut optio-oikeudet, jos osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättyessä ollut alkanut. 

Yhden optio-oikeuden 2019A teoreettinen markkina-arvo on noin 4,63 euroa ja yhden optio-oikeuden 2019B teoreettinen markkina-arvo noin 4,74 euroa. Optio-oikeuksien 2019A ja 2019B teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 1.142.230 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla ottaen huomioon optio-oikeuden merkintähinta ja seuraavin oletuksin: osakekurssi 11,60 euroa, riskitön korko 0%, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 3,9 (2019A) ja noin 5,6 (2019B) vuotta ja volatiliteetti noin 27%. 

Optio-oikeuksien 2019A ja 2019B ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla.


Lisätietoja

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj

+358 44 066 5765

olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670


LeadDesk Oyj lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien myynti- ja asiakaspalveluohjelmistojen toimittajaksi. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viimeisen kuuden vuoden (2012-2018) aikana keskimäärin 46 % vuosivauhtia ja vuonna 2018 liikevaihto oli noin 11,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toimistot kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 700 asiakasta 34 maassa.