LeadDesk Oyj on toteuttanut Loxysoft-yritysostot ja päättänyt siihen liittyvästä osakeannista

Report this content

Yhtiötiedote 4.1.2021 kello 17.55

LeadDesk Oyj (”LeadDesk”, ”Yhtiö”) on toteuttanut 30.11.2020 tiedotetun Loxysoft AB:n ja Loxysoft AS:n ("Loxysoft") -yritysostot suunnitellusti ja Loxysoft siirtyy osaksi LeadDesk-konsernia 1.1.2021 alkaen.

30.11.2020 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti osa yritysoston kauppahinnasta on sovittu maksettavan LeadDesk Oyj:n osakkeilla. Kauppahinnan suorittamiseksi LeadDesk Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista myyjinä toimineille Loxysoftin osakkaille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 495 598 uutta osaketta ("Vastikeosakkeet"), joiden kokonaismerkintähinta on 8,7 miljoonaa euroa, ja osakekohtainen merkintähinta 17,55 euroa / osake. Merkintähinta vastaa LeadDesk Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun kurssin keskiarvoa ajanjaksolla 16.7.–19.11.2020.

Vastikeosakkeiden määrä vastaa 10,44 prosenttia LeadDesk Oyj:n kaikista osakkeista ennen Vastikeosakkeiden antamista ja 9,45 prosenttia niiden antamisen jälkeen. Vastikeosakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, jonka mukaan 65,9 prosenttia kaupan Vastikeosakkeista vapautuu luovutusrajoituksesta 540 päivän jälkeen merkinnästä laskettuna, ja 34,1 prosenttia vapautuu luovutusrajoituksesta 180 päivän jälkeen niiden merkinnästä laskettuna. Vastikeosakkeet merkittiin ja maksettiin kaupan toteutuksen yhteydessä, ja niiden merkintähinta kirjataan LeadDesk Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu LeadDesk Oyj:n yhtiökokouksen 30.3.2020 Yhtiön hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakeanti liittyy Yhtiön strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen, joten LeadDesk Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Vastikeosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 5.1.2021. Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity ja kirjattu osakkeiden saajien arvo-osuustileille, arviolta 7.1.2021. LeadDesk Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on Vastikeosakkeiden rekisteröinnin jälkeen 5 242 713 osaketta. Vastikeosakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 7.1.2021.

Yrityskaupan yhteydessä Yhtiö on sopinut 4,8 miljoonan euron pankkilainasta ja 1 miljoonan euron tililimiitistä, joiden vakuutena on vastaava määrä yrityskiinnityksiä.

 

Lisätietoja:

Olli Nokso-Koivisto
Toimitusjohtaja
ceo@leaddesk.com
+358 44 066 5765

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

 

Jakelu:

Keskeinen media

Nasdaq Helsinki

www.leaddesk.com
 

LeadDesk lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 12,4 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus ylitti kotimaisen lisenssiliikevaihdon vuoden 2019 aikana, ollen 52 % lisenssiliikevaihdosta.  LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 1 000 asiakasta 34 maassa. www.leaddesk.com

Tilaa