• news.cision.com/
  • LeadDesk Oyj/
  • LeadDesk Oyj on toteuttanut Nordcom Oy:n yritysoston ja päättänyt siihen liittyvästä osakeannista

LeadDesk Oyj on toteuttanut Nordcom Oy:n yritysoston ja päättänyt siihen liittyvästä osakeannista

Report this content

Yhtiötiedote 1.7.2020 kello 15.00

LeadDesk Oyj (”LeadDesk”, ”Yhtiö”) on toteuttanut tänään 26.6.2020 tiedotetun Nordcom Oy:n ("Nordcom") -yritysoston suunnitellusti ja Nordcom siirtyy osaksi LeadDesk-konsernia 1.7.2020 alkaen.

26.6.2010 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti osa yritysoston kauppahinnasta on sovittu maksettavan LeadDesk Oyj:n osakkeilla. Kauppahinnan suorittamiseksi LeadDesk Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista myyjinä toimineille Nordcomin osakkaille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 29 126 uutta osaketta ("Vastikeosakkeet"), joiden kokonaismerkintähinta on 300 tuhatta euroa, ja osakekohtainen merkintähinta noin 10,30 euroa / osake. Merkintähinta vastaa LeadDesk Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun kurssin keskiarvoa ajanjaksolla 26.3.–24.6.2020.

Vastikeosakkeiden määrä vastaa noin 0,63 prosenttia LeadDesk Oyj:n kaikista osakkeista ennen Vastikeosakkeiden antamista ja 0,62 prosenttia niiden antamisen jälkeen. Vastikeosakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, jonka mukaan Vastikeosakkeet vapautuvat luovutusrajoituksesta 12 kuukauden jälkeen merkinnästä laskettuna. Vastikeosakkeet merkittiin ja maksettiin kaupan toteutuksen yhteydessä, ja niiden merkintähinta kirjataan LeadDesk Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu LeadDesk Oyj:n yhtiökokouksen 30.3.2020 Yhtiön hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakeanti liittyy Yhtiön strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen, joten LeadDesk Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Vastikeosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 10.7.2020. Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity ja kirjattu osakkeiden saajien arvo-osuustileille, arviolta 13.7.2020. LeadDesk Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on Vastikeosakkeiden rekisteröinnin jälkeen 4 677 597 osaketta. Vastikeosakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 11.7.2020.

 

Lisätietoja:

Olli Nokso-Koivisto
Toimitusjohtaja
ceo@leaddesk.com

+358 44 066 5765

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

 

Jakelu:

Keskeinen media

Nasdaq Helsinki

www.leaddesk.com
 

LeadDesk lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 12,4 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus ylitti kotimaisen lisenssiliikevaihdon vuoden 2019 aikana, ollen 52 % lisenssiliikevaihdosta.  LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 700 asiakasta 34 maassa. www.leaddesk.com

Tilaa