LeadDesk ryhtyy varotoimiin pyrkimyksenään järjestää yhtiökokous suunnitellusti 30.3.2020

Report this content

LeadDesk Oyj Lehdistötiedote 24.3.2020 kello 9.00

Koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamasta pandemiasta johtuen LeadDesk ryhtyy varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksensa suunnitellusti 30.3.2020. Varotoimiin ryhdytään, jotta yhtiökokous voidaan pitää sekä yhtiön henkilökunnan että osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus huomioiden.

Kaikkia osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet tai ovat aikeissa ilmoittautua yhtiökokoukseen pyydetään välttämään osallistumista kokoukseen paikan päällä ja antamaan sen sijaan valtakirjan yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua hyödyntäen. Valtakirjapalvelua koskeva ohje on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://leaddesk.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2020/.

LeadDesk noudattaa kaikissa olosuhteissa paikallisten viranomaisten ohjeita. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä. On tärkeää huomioida, että seuraamalla kokousta videoyhteyden välityksellä osakkeenomistaja ei osallistu kokoukseen eikä voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai osallistua äänestyksiin, vaikka olisi ilmoittautunut yhtiökokoukseen. Kyse ei siis ole osakeyhtiölain mukaisesta etäosallistumisesta, vaan LeadDeskin tarjoamasta mahdollisuudesta seurata yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä. Verkkolähetyksen seurantamahdollisuuden ohje on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://leaddesk.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2020/.

Yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavia erityisjärjestelyitä yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi:

  • Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan hyödyntämällä LeadDesk:n tarjoamaa valtakirjapalvelua yhtiön verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.

  • Osakkeenomistajat voivat lähettää etukäteen kysymyksiä yhtiön johdolle yhtiön verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.

  • Yhtiökokous ja kaikki esitykset, toimitusjohtajan katsaus mukaan lukien, pidetään lyhyinä ja vain vähimmäisvaatimukset täyttävinä.

  • Yhtiön hallituksen ja johtajiston jäsenten osallistuminen rajoitetaan vähimpään mahdolliseen, eikä uusi hallituksen jäsen ole paikalla yhtiökokouksessa.

  • Yhtiökokouksessa ei tarjoilla kahvia tai virvokkeita, järjestetä erityistä ohjelmaa tai jaeta mitään ylimääräisiä materiaaleja.

LeadDesk:lle turvallisuus on erittäin tärkeä asia. Yhtiö seuraa koronavirustilanteen kehittymistä jatkuvasti ja noudattaa Suomen viranomaisten antamia ohjeita. Osakkeenomistajia kehotetaan seuraamaan yhtiön verkkosivuja saadakseen viimeisimmät ohjeet koskien yhtiökokousta.

 

Lisätietoja

 

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj

+358 44 066 5765

olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

 

LeadDesk Oyj lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 12,4 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus ylitti kotimaisen lisenssiliikevaihdon vuoden 2019 aikana, ollen 52 % lisenssiliikevaihdosta.  Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 700 asiakasta 34 maassa.

 

www.leaddesk.com

Tilaa