LEL TYÖELÄKEKASSASTA TULEE KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA

Viestintä/Riitta Heinonen Julkaistavissa 9.4.2003 klo 13.jälkeen Puh. 010 55 33 404 www.lel.fi LEL TYÖELÄKEKASSASTA TULEE KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA LEL Työeläkekassan yhtiömuoto muuttuu lakisääteisestä eläkelaitoksesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi. LEL Työeläkekassan valtuuskunta päätti asiasta 9.4.2003. Valtuuskunta hyväksyi myös uuden yhtiön yhtiöjärjestyksen ja päätti uuden yhtiön nimestä. Se on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Virallisesti uusi nimi tulee käyttöön, kun uusi eläkeyhtiö saa vakuutusvalvontaviraston vahvistuksen yhtiöittämispäätökselle ja toimiluvan vakuutustoiminnan harjoittamiseen. "Yhtiöittämisellä valmistaudumme työeläkelakien yhdistämiseen. Siinä vaiheessa meiltä lakkaa nykyinen yksinoikeus vakuuttaa LEL-toimialoja", LEL Työeläkekassan toimitusjohtaja Lauri Koivusalo perusteli päätöstä. TEL, LEL ja TaEL yhdistetään yhdeksi yksityisalojen työeläkelaiksi ilmeisesti vuonna 2006 tai 2007. LEL Työeläkekassa muuttuu keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi lailla, jonka tasavallan presidentti vahvisti maaliskuun lopulla. Laki tulee voimaan 15.4.2003. Yhtiöittämispäätökselle tarvitaan vielä Vakuutusvalvontaviraston vahvistus. Uusi eläkeyhtiö tarvitsee myös valtioneuvostolta toimiluvan ennen kuin se voi aloittaa vakuutusliiketoiminnan keskinäisenä työeläkevakuutusyhtiönä. Tavoitteena on, että yhtiö aloittaa 1.7.2003 tai viimeistään syksyllä. LEL Työeläkekassa vakuuttaa nykyisin ainoana eläkelaitoksena rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijöitä. Vakuutettuja aloilla työskentelee 160 000. LEL Työeläkekassan maksutulo oli 448 milj. euroa vuonna 2002. Vakuutusmaksutulolla mitattuna se on viidenneksi suurin yksityisalojen työeläkelaitos ja sen osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on noin kuusi prosenttia. LEL Työeläkekassa maksoi vuonna 2002 eläkkeitä 151 500 eläkkeensaajalle 705 miljoonaa euroa ja sen sijoitusomaisuus oli 3 858 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto oli 1,6 % ja vakavaraisuus oli hyvä. Vakuuttaminen säilyy toistaiseksi ennallaan Vakuutuksenottajien kannalta tilanne säilyy ensi vaiheessa entisellään, sillä Etera vakuuttaa edelleen ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- toimialoja. Uusi perustettu työeläkevakuutusyhtiö vastaa edelleen LEL:n eli lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan toimeenpanosta. Vakuutustoimintaan tai eläketurvan sisältöön yhtiömuodon muutos ei tässä vaiheessa vaikuta. "Vasta eläkelakien yhdistyessä kilpailu avautuu, ja asiakkaamme voivat vakuuttaa kaikki työntekijänsä joko meillä tai muualla", toimitusjohtaja Lauri Koivusalo sanoi. Vakuutuskantaa olisi monipuolistettava LEL:n nykyinen vakuutuskanta on altis suhdanteille ja supistuu pitkällä aikavälillä. Tämä on ollut yhtenä syynä yhtiöittämiseen. "Taustalla vaikuttaa tarve monipuolistaa vakuutuskantaamme, jotta suhdanteet eivät heilauttelisi vakuutustoimintaa nykyisessä määrin. Toisena syynä yhtiöittämiseen on ollut tarve jatkaa toimintaa itsenäisenä eläkeyhtiönä senkin jälkeen, kun työeläkelait yhdistetään", toimitusjohtaja Lauri Koivusalo sanoo. Etera saa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston ja hallituksen Eteran hallinto on samanlainen kuin muissakin työeläkeyhtiöissä. Nykyinen valtuuskunta lakkautetaan, ja ylimmäksi päättäväksi elimeksi tulee yhtiökokous, jossa päätösvaltaa käyttävät yhtiön omistajat. Niitä keskinäisessä työeläkevakuutusyhtiössä ovat yhtiön asiakkaat: vakuutuksenottajat, vakuutetut ja takuupääoman omistajat. Yhtiökokouksessa asiakkaiden äänioikeus määräytyy maksettujen vakuutusmaksujen mukaan. "Yhden äänen saa viimeisen 12 kuukauden ajalta maksetusta 2000 euron vakuutusmaksusta. Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen kesken äänioikeus jakaantuu vakuutusmaksuprosentin mukaan. Asiakasyritysten Eterassa vakuutetut työntekijät voivat valita keskuudestaan edustajan yhtiökokoukseen", Koivusalo kuvailee yhtiökokouksen koostumusta. Yhtiökokous nimittää hallintoneuvoston, ja se puolestaan hallituksen. Hallintoneuvostossa ja hallituksessa vähintään puolet tulee olla keskeisten työmarkkinajärjestöjen nimeämiä edustajia, ja loput voivat olla asiakkaita tai muita sidosryhmiä. Keskinäinen yhtiö tarvitsee takuupääoman Keskinäisellä vakuutusyhtiöllä tulee olla vähintään 5 miljoonan euron takuupääoma ja pohjarahasto. Takuupääomassa on kyse ulkopuolisen merkitsemistä osuuksista, joille maksetaan korkoa. Pohjarahasto muodostetaan LEL Työeläkekassan nykyisestä toimintapääomasta. Työeläkelaitosten vakavaraisuutta turvaa kaksi puskuria: tasoitusvastuu eläkemenojen heilahteluja varten ja toimintapääoma sijoitustoiminnan heilahtelujen varalle. "Tasoitusvastuuta on kasvatettava ennen yhdistetyn työeläkelain TYEL:n voimaantuloa. Yhtiön vakavaraisuusasemaa tämä heikentää hieman, mutta se säilyy edelleen hyvällä tasolla", toimitusjohtaja Koivusalo sanoo. LEL Työeläkekassan vakavaraisuusasema on nykyisin hyvä - maaliskuussa 2003 se oli 3,1 ylärajan ollessa maksimissaan 4,0. TaEL-eläkekassa mukaan yhtiöön ensi vuonna Uusi eläkeyhtiö saa vahvistusta, kun Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa eli TaEL-eläkekassa liittyy perustettavaan eläkeyhtiöön vuoden 2004 alkupuolella hallituksensa päätöksen mukaisesti. TaEL-eläkekassan vakuutuskanta ja rahastot siirtyvät Eteraan, mutta LEL- ja TaEL-eläkkeet ja vakuutusmaksut hoidetaan nykyiseen tapaan erillisinä. Vuonna 2002 eläkekassojen yhteinen maksutulo oli 538 miljoonaa euroa ja osuus yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta seitsemän prosenttia. Kummankin eläkekassan vakavaraisuus on hyvä. Yhteinen sijoitusomaisuus oli 4058 miljoonaa euroa. Luotettava ja uudistuva eläketurvan osaaja LEL Työeläkekassa on työeläkevakuuttamisen kokenut ammattilainen, mutta vakuutusten myynti on sille uusi alue. Myyntiä varten yhtiö tarvitsee yhteistyökumppanin ja jakeluverkoston, kun kilpailu avautuu. "Nykyisiä vahvuuksiamme ovat eläketurvan osaaminen, luotettava ja vastuullinen toiminta sekä hyvä asiakaspalvelu, mutta osaamista on laajennettava uusille alueille. Kehitystarve on suuri myös tietojärjestelmissä jo yksinomaan TYEL:n organisoinnin vuoksi. Eteralla on edessään vaativat haasteet, sillä sen on menestyttävä kilpailussa avautuvilla markkinoilla. Haluamme tarjota asiakkaillemme uuden, kilpailukykyisen vaihtoehdon työeläkeyhtiöiden joukossa", Koivusalo perustelee. Hän kertoo, että viime vuosina LEL:ssa on kehitetty erityisesti asiakaskeskeistä tapaa hoitaa asioita. Nimen Etera E-alku viittaa eläkevakuutukseen Yhtiön nimi on kehitetty yhteistyössä Mainostoimisto Evia Helsinki Oyj:n kanssa. Eläkeyhtiön nimen, Etera, alkukirjain yhdistää nimen eläkevakuutukseen. Nimeen sisältyy monta eläkkeisiin liittyvää kirjainlyhennettä, kuten e=eläke, t=työ, ra=rahasto. Käsitteenä nimi tuo mieleen latinankielisen sanan eterna, joka tarkoittaa kestävää, pysyvää ja vakaata. "Ne ovat hyviä ominaisuuksia eläkevakuutuksessa, jossa toiminnalta edellytetään pitkäjänteisyyttä, luotettavuutta ja vastuullisuutta", Koivusalo perustelee. Yhtiön liikemerkin on suunnitellut suunnittelujohtaja Ilmo Valtonen Mainostoimisto TBWA\PHS:sta. Liikemerkin muoto kuvaa pelkistettyä e- kirjainta, joka saa symbolisesti lehteä muistuttavan muodon. Väreiltään se on vihreä. "Lehdellä on voimakas kasvu oikealle ylös. Lehti saa voimavaransa sanasta Etera. Värien kautta syntyy aikajänne vahvan vihreän ja nuoren, raikkaan vihreän välille. Turvallinen, varma Etera tuottaa. Tunnuksen kokonaismuotoilu on inhimillinen, pehmeä ja joustava. Ja joustavuus ja inhimillisyys taas kuvaavat Eteran asennetta markkinoilla", suunnittelujohtaja Ilmo Valtonen kuvailee luomaansa uutta tunnusta. Lisätietoja Toimitusjohtaja Lauri Koivusalo LEL Työeläkekassa, puhelin 010 55 33 500 tai 050 594 2010. Aineisto saatavilla Tiedotusaineisto on saatavilla LEL Työeläkekassan kotisivuilta osoitteesta www.lel.fi,uutiset. Liiketunnus sähköisenä Sähköisen liiketunnuksen saa LEL Työeläkekassan kotisivuilta osoitteesta www.lel.fi ,uutiset Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran kotisivujen osoite on www.etera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00400/wkr0002.pdf