Pirkanmaan LEL -vakuutusmaksutulo oli 23,6 miljoonaa euroa alkuvuonna

Report this content

LEL Työeläkekassa yhtiöitetään ensi vuonna Pirkanmaan LEL -vakuutusmaksutulo oli 23,6 miljoonaa euroa alkuvuonna Pirkanmaalta on saatu LEL- alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä 23,6 miljoonaa euroa eli yhtä paljon kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Pirkanmaan LEL-maksutulosta hieman yli 70 prosenttia tuli rakennusalalta. "Rakennusalan maksutulo on laskenut Pirkanmaalla ja koko maassa hieman viime vuoteen verrattuna", sanoo vakuutusjohtaja Hannu Alanoja LEL Työeläkekassasta. Rakennusalan maksutuloa saatiin Pirkanmaalta syyskuun loppuun mennessä 16,8 milj. euroa, kun sitä viime vuonna vastaavaan aikaan saatiin noin 17 milj. euroa. Metsäalan vakuutusmaksutuloa oli Pirkanmaan LEL- maksutulosta 3,8 milj. euroa eli 16 prosenttia ja maatalousalan vakuutusmaksutuloa 2,9 milj. euroa eli 12 prosenttia. LEL-maksutulosta hieman yli 40 prosenttia tuli Tampereen kaupungissa toimivista yrityksistä. Koko viime vuodelta LEL-maksutuloa saatiin Pirkanmaalta noin 31 milj. euroa. LEL Työeläkekassa aiotaan yhtiöittää ensi vuonna Suomen hallitus päätti tämän vuoden syyskuussa esittää LEL Työeläkekassan muuttamista erityislailla keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi. "Jos lakiesitykset etenevät eduskunnassa suotuisasti, LEL saattaa parhaassa tapauksessa aloittaa keskinäisenä yhtiönä jo ensi vuoden aikana. Samassa yhteydessä LEL Työeläkekassan nimi muuttuu", Alanoja kertoo. Yhtiöittäminen ei ensi vaiheessa merkitse muutoksia vakuutettaviin toimialoihin, sillä uusi yhtiö jatkaa nykyisten LEL-alojen vakuuttamista. Vuonna 2005 voimaan tulevan työeläkeuudistuksen jälkeen eläke määräytyy kaikilla aloilla koko työuran perusteella. "Tämä johtaa myös nykyisten eläkelakien TEL:n, LEL:n ja TaEL:n yhdistämiseen yhdeksi työeläkelaiksi tulevaisuudessa. Kun eläkelait yhdistetään vuoden 2005 jälkeen, kilpailu avautuu. Lakien yhdistämisen jälkeen uusi keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö voi kilpailla tasavertaisesti muiden työeläkeyhtiöiden kanssa vapailla markkinoilla", Alanoja kertoo. LEL valitsi muutoksen keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi, koska se haluaa jatkaa eläkevakuuttamista lakien yhdistämisen jälkeenkin. "Lakien yhdistäminen olisi muuten pudottanut pohjan LEL:n nykyiseltä toiminnalta lakisääteisenä työeläkelaitoksena. Painavana syynä yhtiöittämiseen on myös LEL-toimialojen supistuminen pitkällä aikavälillä", Alanoja sanoo. Koko maan LEL-maksutulo edellisvuoden tasolla Koko maasta LEL-alojen vakuutusmaksutuloa kertyi alkuvuodesta tammi- kesäkuussa hieman edellisvuotista vähemmän, 203 miljoonaa euroa. "LEL- aloilla suhdanteiden odotettiin piristyvän alkuvuodesta, mutta näin ei käynyt. Vakuutusmaksutulo laski koko maassa viime vuoteen nähden hieman, 1,2 prosenttia", Alanoja sanoo. Vuonna 2001 koko maan vakuutusmaksutulo oli 444 miljoonaa euroa, ja kasvua oli 5 % edellisvuoteen verrattuna. LEL-alojen palkkasummaa kertyi alkuvuodesta koko maasta 953 milj. euroa, kun se vuotta aiemmin oli 960 milj. euroa. LEL-aloista suurimman eli rakennusalan palkkasumma laski 3 % verrattuna vuoden 2001 tammi- kesäkuuhun. Metsäalalla puolestaan oli kasvua 4 %. Satama-alalla palkkasumma nousi 12 % ja maatalousalalla 4 %. LEL Työeläkekassalla oli viime vuonna 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti LEL-maksuja maksoi 40 400 asiakasta. LEL Työeläkekassaan kertyi 6 % koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta. LEL vakuutusmaksuprosentti vuonna 2002 on 21,8 prosenttia. LEL- maksuprosentin uskotaan nousevan vuoden 2003 alusta. TaEL-maksutuloa kertyi 4,6 miljoonaa euroa Pirkanmaalta LEL Työeläkekassa hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne, joissa palkkatulo jää alle TEL- rajan (219 euroa / kk vuonna 2002). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL-alojen töitä. TaEL-vakuutusmaksutuloa saatiin Pirkanmaalta syyskuun loppuun mennessä noin 4,6 milj. euroa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan TaEL-maksutulo oli 4,1 milj. euroa. TaEL-maksutulosta noin 70 prosenttia tuli Tampereella toimivista yrityksistä. Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2002 alkupuoliskolla 42 milj. euroa, mikä oli vajaat 9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. TaEL-vakuutettujen työntekijöiden, tilitysten ja palkkailmoitusten määrät ovat nousseet viime vuosina erityisesti ns. pätkätöiden tultua TaEL-vakuutuksen piiriin vuonna 1998. TaEL-alojen kasvu on kuitenkin nyt tasaantumassa aiempien voimakkaan kasvun vuosien jälkeen. TaEL- vakuutusmaksuprosentti vuonna 2002 on 17,3 prosenttia. TaEL- maksuprosentin odotetaan nousevan vuoden 2003 alusta. LEL-eläkkeitä maksettiin Pirkanmaalle 50,3 miljoonaa euroa viime vuonna LEL-alojen eläkkeitä maksettiin Pirkanmaalle viime vuonna 50,3 milj. euroa, mikä oli 3,5 % enemmän kuin edellisvuonna. Lukumääräisesti LEL- eläkkeitä maksettiin Pirkanmaalle 10 304 kappaletta viime vuonna. Eläkkeistä suurin osa oli rakennusalan eläkkeitä. Vanhuuseläkkeitä oli eläkkeistä 47 %, työkyvyttömyyseläkkeitä 19 %, perhe-eläkkeitä 29 % ja työttömyyseläkkeitä 5 %. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja LEL Työeläkekassa maksoi viime vuonna koko Suomeen 670 milj. euroa. Tänä vuonna LEL-eläkkeitä arvioidaan maksettavan noin 716 milj. euroa koko Suomeen. LEL-eläkkeitä maksetaan yhteensä noin 150 000 eläkkeensaajalle. LEL- ja TaEL-työntekijöiden eläkkeen laskutapaan ei vuoden 2005 eläkeuudistus tuo suurta muutosta, koska LEL- ja TaEL-eläkkeet on laskettu koko työuran perusteella alusta lähtien. Lisätietoja: Vakuutusjohtaja Hannu Alanoja, p. 010 55 33 400 tai gsm. 040 536 4273 sähköposti: hannu.alanoja@lel.fi LEL TYÖELÄKEKASSA Viestintä / Milja Helin p. 010 55 33 524, 050 597 6525 milja.helin@lel.fi http://www.lel.fi/finnish/palvelut/uutiset/index.html ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01010/wkr0002.pdf