Pohjois-Savosta kertyi LEL -vakuutusmaksutuloa 16,8 miljoonaa euroa alkuvuonna

Report this content

Julkaisuvapaa 4.11.2002 LEL Työeläkekassa yhtiöitetään ensi vuonna Pohjois-Savosta kertyi LEL -vakuutusmaksutuloa 16,8 miljoonaa euroa alkuvuonna Pohjois-Savosta saatiin LEL- alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksutuloa tänä vuonna yhteensä noin 16,8 milj. euroa syyskuun loppuun mennessä. Vuonna 2001 vastaavana ajankohtana LEL- maksutuloa kertyi Pohjois-Savosta 16,3 milj. euroa. LEL-maksutulo nousi Pohjois-Savossa noin 3 prosenttia viime vuodesta. Pohjois-Savon LEL-maksutulosta yli 60 prosenttia tuli rakennusalalta. Metsäalan vakuutusmaksutuloa oli noin 15 prosenttia ja maatalousalan 20 prosenttia. "Rakennusalan maksutulo kasvoi Pohjois-Savon alueella vielä noin 2 prosenttia alkuvuodesta, kun koko maassa rakennusalan maksutulo laski hieman viime vuodesta", sanoo vakuutusjohtaja Hannu Alanoja LEL Työeläkekassasta. Pohjois-Savon LEL-maksutulosta hieman yli 40 prosenttia tuli Kuopion kaupungin alueelta. Koko viime vuodelta vakuutusmaksutuloa saatiin Pohjois-Savon alueelta noin 22 milj. euroa. LEL Työeläkekassa aiotaan yhtiöittää ensi vuonna Suomen hallitus päätti tämän vuoden syyskuussa esittää LEL Työeläkekassan muuttamista erityislailla keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi. "Jos lakiesitykset etenevät eduskunnassa suotuisasti, LEL saattaa parhaassa tapauksessa aloittaa keskinäisenä yhtiönä jo ensi vuoden aikana. Samassa yhteydessä LEL Työeläkekassan nimi muuttuu", Alanoja kertoo. Yhtiöittäminen ei kuitenkaan ensi vaiheessa merkitse muutoksia vakuutettaviin toimialoihin, sillä uusi yhtiö jatkaa nykyisten LEL-alojen vakuuttamista. Vuonna 2005 voimaan tulevan työeläkeuudistuksen jälkeen eläke määräytyy kaikilla aloilla koko työuran perusteella. "Tämä johtaa myös nykyisten eläkelakien TEL:n, LEL:n ja TaEL:n yhdistämiseen yhdeksi työeläkelaiksi tulevaisuudessa. Kun eläkelait yhdistetään vuoden 2005 jälkeen, kilpailu avautuu. Lakien yhdistämisen jälkeen uusi keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö voi kilpailla tasavertaisesti muiden työeläkeyhtiöiden kanssa vapailla markkinoilla", Alanoja kertoo. LEL valitsi muutoksen keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi, koska se haluaa jatkaa eläkevakuuttamista lakien yhdistämisen jälkeenkin. "Lakien yhdistäminen olisi muuten pudottanut pohjan LEL:n nykyiseltä toiminnalta lakisääteisenä työeläkelaitoksena. Painavana syynä yhtiöittämiseen on myös LEL-toimialojen supistuminen pitkällä aikavälillä", Alanoja sanoo. Koko maan LEL-maksutulo edellisvuoden tasolla Koko maasta LEL-alojen vakuutusmaksutuloa kertyi alkuvuodesta tammi- kesäkuussa lähes edellisvuotinen määrä, 203 miljoonaa euroa. "LEL- aloilla suhdanteiden odotettiin piristyvän alkuvuodesta, mutta näin ei käynyt. Vakuutusmaksutulo laski koko maassa viime vuoteen nähden 1,2 prosenttia", Alanoja sanoo. Vuoden 2001 koko vakuutusmaksutulo oli 444 miljoonaa euroa, ja kasvua oli 5 % edellisvuoteen verrattuna. LEL-alojen palkkasummaa kertyi alkuvuodesta koko maasta 953 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 960 miljoonaa euroa. LEL-aloista suurimman eli rakennusalan palkkasumma laski 3 % verrattuna vuoden 2001 tammi-kesäkuuhun. Metsäalalla puolestaan oli kasvua 4 %. Satama-alan palkkasumma nousi 12 % ja maatalousalan 4 %. LEL Työeläkekassalla oli viime vuonna 16 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti LEL-maksuja maksoi 40 400 asiakasta. LEL Työeläkekassaan kertyi 6 prosenttia koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta. LEL vakuutusmaksuprosentti vuonna 2002 on 21,8 prosenttia. LEL- maksuprosentin uskotaan nousevan vuoden 2003 alusta. TaEL-maksutuloa kertyi 2 miljoonaa euroa Pohjois-Savosta LEL Työeläkekassa hoitaa myös TaEL:n eli Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaista eläketurvaa. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi nykyään kaikki yksityisen sektorin alle kuukauden pituiset työsuhteet sekä ne, joissa palkkatulo jää alle TEL- rajan (219 euroa / kk vuonna 2002). Myös kaikki kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL-alojen töitä. TaEL-vakuutusmaksutuloa on saatu Pohjois-Savosta tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä noin 2 milj. euroa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan sitä saatiin 1,7 milj. euroa. TaEL-maksutulosta yli 40 prosenttia tuli Kuopiossa toimivista yrityksistä. Koko Suomesta TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi vuoden 2002 alkupuoliskolla 42 milj. euroa, mikä oli vajaat 9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. TaEL-vakuutettujen työntekijöiden, tilitysten ja palkkailmoitusten määrät ovat nousseet viime vuosina erityisesti ns. pätkätöiden tultua TaEL-vakuutuksen piiriin vuonna 1998. TaEL-vakuutusmaksuprosentti vuonna 2002 on 17,3 prosenttia. TaEL-maksuprosentin odotetaan nousevan vuoden 2003 alusta. LEL-eläkkeitä maksettiin Pohjois-Savoon 47 miljoonaa euroa viime vuonna LEL-alojen eläkkeitä maksettiin Pohjois-Savoon viime vuonna 47,2 milj. euroa, mikä oli lähes 5 % enemmän kuin edellisvuonna. Lukumääräisesti LEL-eläkkeitä maksettiin Pohjois-Savoon viime vuonna 10 509 kappaletta. Eläkkeistä suurin osa oli rakennusalan eläkkeitä. Vanhuuseläkkeitä oli eläkkeistä 44 %, työkyvyttö-myyseläkkeitä 26 %, perhe-eläkkeitä 25 % ja työttömyyseläkkeitä 5 %. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja LEL Työeläkekassa maksoi viime vuonna koko Suomeen 670 milj. euroa, mikä oli 5 % edellisvuotista enemmän. LEL- eläkkeitä maksettiin yhteensä 150 300 henkilölle LEL- ja TaEL-työntekijöiden eläkkeen laskutapaan ei vuoden 2005 eläkeuudistus tuo suurta muutosta, koska LEL- ja TaEL-eläkkeet on laskettu koko työuran perusteella alusta lähtien. Lisätietoja: Vakuutusjohtaja Hannu Alanoja, p. 010 55 33 400 tai gsm. 040 536 4273 sähköposti: hannu.alanoja@lel.fi LEL TYÖELÄKEKASSA Viestintä / Milja Helin p. 010 55 33 524, 050 597 6525 milja.helin@lel.fi http://www.lel.fi/finnish/palvelut/uutiset/index.html ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT01170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT01170/wkr0002.pdf