Ändringar i trafikarrangemangen på broarna över Esboviken onsdagen 29.5.2013

Ombyggnadsarbeten på gamla Mulby museibro stänger gatubron över Esboviken onsdagen 29.5.2013. Trafiken på stamväg 51 löper normalt över broarna vid Esboviken. Det slutförande skedet av byggarbetena i förbättringsprojektet på Stamväg 51 fortsätter till hösten.

Gamla museibron i Mulby är stängd för trafik på grund av reparation. Bron får en ytbeläggning av betong onsdagen 29.5, då gatubron över Esboviken är stängd för motortrafik. Leden för den lätta trafiken hålls öppen medan arbetena pågår. Den renoverade museibron i Mulby öppnas för lätt trafik i höst.

– Vi har hållit tidtabellen trots den långa vintern och vägavsnittet blir i sin helhet färdigt som motorväg hösten 2013. Även om den fyrfiliga vägen redan har öppnats för trafik, fortsätter arbetena i området, säger Trafikverkets projektchef Jukka Hietaniemi.

Ombyggnadsarbetena på sluttampen

Som slutförande arbeten på hela entreprenadområdet mellan Kyrkslätt och Stensvik byggs viltstängsel och bullerhinder, monteras räcken och utförs grönarbete. I takt med att de slutförande arbetena fortskrider måste filer tidvis stängas och hastighetsbegränsningen ställvis sänkas till 60 km/h.

– Det är viktigt för säkerheten att bilisterna iakttar de sänkta hastighetsbegränsningarna. Motorvägshastigheter införs stegvis under sommaren och hösten, när alla säkerhetsrelaterade faktorer är i ordning och vägmärkena har installerats. Först tas motorvägshastigheterna i bruk på vägavsnittet mellan Kyrkslätt och Jorvas, berättar Hietaniemi.

Under sommaren och hösten slutförs också arbetena på de lokala och privata vägar och lättrafikleder som ingår i entreprenaden.

– Gång-, cykel- och mopedtrafik är förbjuden på vägrenen på stamväg 51 mellan den planskilda anslutningen i Munkkulla och Stensvik, påminner Hietaniemi.

Mer information om förbättringsprojektet:
Jukka Hietaniemi, projektchef, Trafikverket tfn 0400 422 251, jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi
Jukka-Pekka Saikkonen, projektchef, Destia Oy, tfn 040 559 3775, jukka-pekka.saikkonen@destia.fi

Förbättringsprojektet på stamväg 51 mellan Kyrkslätt och Stensvik som slutförs under 2013 gör trafiken smidigare och säkrare. Under projektet ändras stamväg 51 om till motorväg på en cirka 10 kilometer lång sträcka och tre nya planskilda anslutningar och 10 nya broar byggs.

Avainsanat: