E18 Haminan ohikulkutie avataan liikenteelle keskiviikkona 17.12.2014

Jälleen uusi osuus E18 moottoritiestä valmistuu, kun Haminan ohikulkutie avataan liikenteelle keskiviikkona 17.12.2014. Tie otetaan käyttöön vaiheittain; ensimmäiset liikenteelleottovalmistelut alkavat jo aamuyöllä, ja puoleen päivään mennessä koko uuden tieosuuden pitäisi olla moottoritieliikenteen käytössä.

Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä tieyhteyttä, Naantalista Vaalimaalle kulkevaa Eurooppa 18 -tietä. Vain Haminassa E18 on kulkenut kaupungin läpi, muodostaen liikenteellisen pullonkaulan. Haminan ohikulkutien valmistuminen on oleellinen lenkki tien liikenteen sujuvuuden parantamisessa. Suomen tavoitteena on rakentaa koko alueellaan oleva osuus E18:sta moottoritietasoiseksi vuoteen 2018 mennessä.

Haminan kohdalle rakennettiin vuosien 2012–2014 aikana yhteensä 16 kilometriä moottoritietä osittain valtatien 26 linjaa mukaillen, osittain kokonaan uuteen maastokäytävään. Hankkeessa rakennettiin muun muassa 34 uutta siltaa, neljä uutta eritasoliittymää, kaksi moottorietietunnelia, rinnakkaisia katuja ja teitä sekä lähes 14 kilometriä kevyen liikenteen väylää.

Hyödyt koituvat Haminan ja koko maakunnan eduksi

Uusi moottoritie lisää liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuus paranee huomattavasti, kun raskas liikenne, kaupunkiliikenne ja kevyt liikenne ohjautuvat omille, erillisille reiteilleen. Uuden tien myötä vältetään vuosittain useita henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia.

Kehätie lyhentää matka-aikoja Haminan kohdalla 4–7 minuuttia. Raskaalle liikenteelle sujuvampi ja nopeampi reitti merkitsee suoria kustannussäästöjä. Haminan sataman kannalta uusi tie helpottaa tavaraliikennettä huomattavasti.

Haminan kehätie ja koko E18-moottoritie luovat uusia edellytyksiä eteläisen Kymenlaakson ja Haminan kaupungin elinkeinoelämälle. Haminan keskustan viihtyisyys paranee, kun sen kautta kulkeva liikenne poistuu ja liikenteen aiheuttamat melu ja päästöt vähenevät.

Tien rakennuttaja on Liikennevirasto. Haminan kehätie rakennettiin kahdessa osassa. Ensimmäisen vaiheen rakennusvastuullisena oli työyhteenliittymä Haminan Kehä, jonka muodostivat YIT Rakennus Oy ja Kesälahden Maansiirto Oy. Toisen vaiheen urakoitsija oli Työyhteenliittymä LeLu, jonka muodostivat Graniittirakennus Kallio Oy ja Ab Tallqvist Infra Oy. Liikenteenhallintajärjestelmistä vastasi VR Track Oy.

Työt jatkuvat kohti itää vuonna 2015

Hanke jatkuu pienempimuotoisena vielä vuoden 2015, jolloin nykyinen Haminan sisääntulotie eli valtatie 7 parannetaan kaupunkimaiseksi kaduksi. Urakan kilpailutus on meneillään. Myös moottoritieosuudella tehdään viimeistelytöitä, esimerkiksi kesällä 2015 lopullisia päällystyksiä. Haminasta E18 tie jatkuu Vaalimaalle, jonka rakennustyöt aloitetaan loppuvuodesta 2015. Kokonaisuus on valmis arviolta vuonna 2018.

Lisätietoja antavat

Projektijohtaja Lars Westermark p. 0295 34 3838, lars.westermark@liikennevirasto.fi
Projekti-insinööri Jetro Matilainen p. 050 505 1513, jetro.matilainen@liikennevirasto.fi

Hanke verkossa

www.liikennevirasto.fi/vt7hamina
twitter.com/Vt7Hamina
facebook.com/liikenneverkossa

Multimedia

Multimedia