E18 Muurla - Lohja moottoritie osin suljettu 25.-27.5. välisenä aikana

E18 / Valtatie 1 Muurla – Lohja tieosuuden tunneleiden määräaikaistarkastus suoritetaan toukokuussa viikolla 22. Säännöllisten tarkastusten tarkoituksena on varmistaa maantietunneleiden turvallisuus. Moottoritie on osin suljettu 25.-27.5.2015. Toukokuussa on myös muita poikkeusjärjestelyjä.

Tarkastuksen aikana E18 Muurla–Lohja moottoritieosuudella liikenne ohjataan kahdessa jaksossa kiertoreitille maantien 110 kautta. Tunneleiden määräaikaistarkastuksen suorittaa Liikenneviraston tarkastusyksikkö. Määräaikaistarkastuksesta aiheutuu haittaa liikenteelle ja maantien 110 liikennemäärien voimakasta lisääntymistä. Tienkäyttäjiä pyydetään varaamaan riittävästi matka-aikaa ja noudattamaan varovaisuutta.

Muurla–Suomusjärvi osuus suljettuna 25.5.2015 klo 10–15

Moottoritie on suljettuna Muurlan eritasoliittymän (liittymä nro 16) ja Suomusjärven eritasoliittymän (nro 18) välillä 25.5.2015 kello 10:00-15:00. Turun suunnasta Helsinkiin ajava liikenne ohjataan Muurlan eritasoliittymästä maantielle 110. Helsingin suunnasta Turkuun ajava liikenne ohjataan maantielle 110 Suomusjärven liittymästä. Liikenne maantieltä 110 ohjataan takaisin moottoritielle Suomusjärven ja Muurlan eritasoliittymien kautta.

Sammatti–Karnainen osuus suljettuna 26.5.2015 klo 6:00 – 27.5.2015 klo 6:00

Moottoritie on suljettuna Sammatin eritasoliittymän (nro 20) ja Karnaisten eritasoliittymän (nro 22) välillä 26.5.2015 kello 06:00 alkaen 27.5.2015 kello 06:00 saakka. Helsingin suunnasta Turkuun ajava liikenne ohjataan Mt 110 liittymästä sekä Muijalan liittymästä (nro 24) maantielle 110. Turun suunnasta Helsinkiin ajava liikenne ohjataan Sammatin liittymästä maantielle 110. Liikenne maantieltä 110 ohjataan takaisin moottoritielle Muijalan ja Sammatin eritasoliittymien kautta. Kiertotielle on järjestetty kiertotieopastus.

Muut liikennejärjestelyt viikoilla 19 ja 22

Tien sulkemisen lisäksi kaikilla tunneliosuuksilla on viikolla 22 päiviä, jolloin toinen tunneliputkista on suljettuna. Tällöin liikenne ohjataan kaksisuuntaisena yhteen tunneliputkeen.

Moottoritieosuuden vuosittaiset huoltotoimenpiteet aiheuttavat toukokuussa viikolla 19 häiriöitä liikenteeseen. Myös vuosihuoltojen aikana liikenne ohjataan kaksisuuntaisena yhteen tunneliputkeen, jolloin toinen tunneliputki on suljettuna.

Määräaikaistarkastus ja vuosihuollot aiheuttavat rajoituksia erikoiskuljetuksille, koska leveät kuljetukset eivät mahdu kohtaamaan tunnelissa.

Tunnelitarkastukset tehdään joka 6. vuosi

E18 Muurla–Lohja moottoritieosuus on Liikenneviraston elinkaarimallilla tilaama väylähanke. Vuonna 2005 allekirjoitetun palvelusopimuksen mukaisesti Tieyhtiö Ykköstie Oy rakensi moottoritieosuuden ja ylläpitää sitä vuoteen 2029 saakka. Tieosuus on avattu liikenteelle noin 6 vuotta sitten. Väylä kuuluu Euroopan laajuiseen TEN- verkkoon.

Tunnelijaksojen häiriöttömän käytettävyyden ja turvallisuuden varmistamiksi moottoritieosuuden maantietunnelit tarkastetaan toukokuussa 2015. Määräaikaistarkastus tulee tehdä joka 6. vuosi.

Lisätietoja:

Liikennevirasto:

projektipäällikkö Janne Wikström, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi Puhelin 029 534 3600

Tieyhtiö Ykköstie Oy:

toimitusjohtaja Jyrki Karinen, jyrki.karinen@skanska.fi Puhelin 020 719 3184

Ajantasainen liikennetilanne: liikennetilanne.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.