Häiriö junaliikenteen matkustajainformaatiossa ohi

Junaliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmä on taas kunnossa, asemien kuulutukset ja näyttötaulut toimivat taas normaalisti.

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.