Haminan ohikulkutien rakentaminen käynnistyy

E 18 Haminan ohikulkutien rakentaminen alkaa vuodenvaihteessa. Liikennevirasto ja Työyhteenliittymä Haminan Kehä allekirjoittivat 20. joulukuuta urakkasopimuksen ensimmäisen vaiheen rakentamisesta.

Ensimmäinen rakennusvaihe kattaa noin 9 kilometrin matkan Summasta Kolsilaan ja sen rakentaminen kestää marraskuun 2014 loppuun. Hankkeessa panostetaan erityisesti työ- ja liikenneturvallisuuteen sekä mahdollisimman vähäiseen haittaan liikkujille.

Koko E 18 Haminan ohikulkutie (Vt 7) -hanke on valmis vuonna 2015. Haminan ohikulkutien rakentaminen on osa EU-tasolla hyväksyttyä E18-tien parantamista moottoritieksi Kehä III:n ja Vaalimaan välillä.

Haminan kehätien ensimmäisen vaiheen rakentaminen keskittyy vuonna 2012 Husulan alueelle, minne rakennetaan muun muassa 500 metriä pitkä maantietunneli. Urakka-alueelta on jo poistettu puustoa, ja alueella tehdään parhaillaan maastomittauksia. Varsinaiset maanrakennustyöt urakoitsija aloittaa heti uudenvuoden jälkeen. Siltoja ja kiertoteitä valmistellaan aluksi tielinjan sivussa, eikä töistä aiheudu alkuvaiheessa haittaa liikenteelle.

Haminan kehätien ensimmäisen vaiheen rakentavan työyhteenliittymän muodostavat YIT Rakennus Oy ja Kesälahden Maansiirto Oy. Urakkasopimus on arvoltaan noin 120 miljoonaa euroa.

E 18 Haminan ohikulkutien toisen osuuden eli Kolsila-Lelu-välin urakoitsija kilpailutetaan keväällä, ja rakentaminen alkaa syksyllä 2012. Telematiikan eli esimerkiksi vaihtuvien nopeusrajoitus- ja opastintaulujen toteuttaja kilpailutetaan niinikään keväällä. Nykyinen Haminan sisääntulotie eli valtatie 7 parannetaan kaupunkimaiseksi kaduksi vuoden 2015 aikana.

Lisätietoja: E18 Haminan ohikulkutie: Lars Westermark, projektipäällikkö, Liikennevirasto, puh. 0400 612 280

1. vaiheen rakentaminen ja liikennejärjestelyt: projektipäällikkö Veikko Sahlman, TYL Haminan Kehä , puh. 0400 274 421.Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.