Juna-asemat kehittyvät arjen solmupisteinä

Kaupunkiseutujen kasvu, lisääntyvä liikenne ja suurten kaupunkien väestönkasvu lisäävät painetta tiivistää kaupunkeja ja keskustoja. Parhaimmillaan asemanseudut ovat solmupisteitä, joihin tullaan ja joista lähdetään sujuvasti eri liikennevälineillä, ja joissa kohtaavat eri liikennemuotoja yhdistävät matkaketjut.

Tulevaisuudessa asemien tuntumassa sijaitsee myös nykyistä enemmän asumista, palveluja ja työpaikkoja. Tiivistymisen ja vilkastumisen myötä asemien rooli liikenteellisinä ja kaupallisina keskuksina kuin myös ympäröivien asemanseutujen merkitys kaupunkikehityksen keskeisinä vetureina korostuu.

”Asemanseudut ovat monille kaupungeille luontaisia keskuksia niin elinkeinoelämän kuin monien muidenkin palveluiden osalta. Valtion intressissä on mahdollistaa sujuva ja kilpailukykyinen liikennejärjestelmä sekä luoda edellytyksiä kaupunkien kasvulle”, sanoo Liikenneviraston ylijohtaja Kari Ruohonen.  ”Esimerkiksi Kehärata yhdistää Vantaan yhdeksi kaupungiksi, se toimii poikittaisena joukkoliikenneratkaisuna ja samalla lentokenttäratana.”

Pullonkaulasta kehityksen veturiksi

Asemanseudut voivat olla kaupunkikehityksen pullonkauloja, sillä ne vaikuttavat paljon arjen sujuvuuteen. Sekä kaupungit että valtiopuolen toimijat ovat käynnistäneet lukuisia toimenpiteitä ja kehityshankkeita asemanseuduille. Näitä on käynnissä sekä ohjelma- että strategiatasolla kuin käytännön toteutuksena.

Moni asemanseutu on ollut pysähtyneisyyden tilassa, mutta yhteistoimin näihin kohteisiin on nyt tartuttu. Tiivistä yhteistyötä on tehty mm. vastavalmistuneella Tikkurilan asemalla sekä Kehäradan asemilla laajemmin, ja myös Joensuussa, Lahdessa, Porissa, Seinäjoella ja Tampereen seudulla matkaketjujen osalta.

Kehittäjät koolla Tikkurilassa

Valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) kehittämisverkosto ja Liikennevirasto järjestävät asemakeskuskaupunkien ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisen seminaariin asemanseutujen kehittämisestä torstaina 26.3. Tikkurilassa.

Tilaisuudessa pohditaan seuraavia yhteisiä askeleita, jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä asemanseutujen ja keskustan ratapiha-alueiden kehittämishankkeiden osalta. Päivän erityisenä kohteena on Tikkurilan uudistunut asemanseutu ja Kehäradan alue.

Keskustelua voi seurata myös Twitterissä #asemanseudut

http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/asemat_ja_asemanseudut_kaupunkikehittamisen_solmupisteina_26.3.2015


LISÄTIETOJA:

Haastattelupyyntöjen koordinointi seminaarin alustajille, MAL-verkosto:

Erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 195 2852,
Projektipäällikkö Tero Piippo, tero.piippo@tampereenseutu.fi, 0400 388 735

Liikennevirasto: ylijohtaja Kari Ruohonen, Hankkeet, +35840 5045170, kari.ruohonen@liikennevirasto.fi

Vantaan kaupunkisuunnittelu: Asta Tirkkonen, aluearkkitehti, Keski-Vantaa, Vantaan kaupunki, puh (09)8392 6185, asta.tirkkonen@vantaa.fi

Liikennevirasto: henkilöliikenneasiantuntija Arja Aalto, toiminnan ohjaus/Suunnitteluosasto, Liikennejärjestelmäyksikkö, puh. 0295 34 3960, arja.aalto@liikennevirasto.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö: neuvotteleva virkamies Olli Alho, Alueosasto, Alueohjaus ja politiikat,  029 50 64914, olli.alho@tem.fi (Kasvusopimukset)

Senaatti-Kiinteistöt: Antti Kari, johtava asiantuntija, kiinteistökehitys ja –myynti, p. 0205 811 749, antti.kari@senaatti.fi

Seminaarissa alustavat myös Helsingin seudun, Joensuun, Kouvolan, Porin, Seinäjoen sekä Tampereen seutukunnan AiRRport työryhmän edustajat, Vesa Kanninen Aalto yliopistosta ja Otto Lehtipuu VR-yhtymästä. 

Tilaisuuden tiedot löytyvät MAL-verkoston Internet sivuilta tilaisuuden ohjelmasivulta. Tilaisuus on jatkoa MAL-verkoston Asemanseudut kaupunkikehittämisen keskiössä – työpajalle toukokuulta 2014.

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit