Lielahti-Kokemäki: Euroopan ensimmäinen julkinen allianssihanke valmistui etuajassa

Lielahti–Kokemäki-ratahanke valmistui helmikuussa, noin kolme kuukautta suunniteltua aiemmin. 90 kilometriä perusparannettua rataa palvelee jatkossa alueen kuntia ja elinkeinoelämää myös valtakunnallisesti.

"Lielahti-Kokemäki-ratahankkeen allianssimuotoinen toteutus oli Liikennevirastolle pilottihanke, ja se on toiminut erinomaisena suunnannäyttäjänä meille jatkossa", toteaa Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen.

"Parhaimmillaan rakennushanke toimii innovaatioita ruokkivana ympäristönä ja hyödyttää koko suomalaista rakennusalaa. Tässä yhteistoimintahankkeessa tehdyt ratkaisut materiaalisäästöjen, turvallisuuden, paremman laadun ja täsmällisyyden saavuttamiseksi ovat toimintatapoja, joita voimme hyödyntää myös jatkossa", sanoo Vehviläinen.

Turvallisempi ja sujuvampi yhteys

Kokemäen ja Tampereen välinen rataosuus on merkittävä osa tavaraliikenteen reittiä Jämsänkoskelta Rauman satamaan. Hankkeen jälkeen liikenne 25 tonnin akselipainolla on mahdollista 100 km/h nopeudella, mikä on merkittävä tekijä raideliikenteen ja teollisuuden kilpailukyvylle.

Alueen kunnille tasoristeysten poistot ja niiden turvallisuuden parantaminen, suoja-aidat sekä turva-alueet ovat merkittävä parannus. Lisäksi kuntien kanssa yhteistyössä rakennetut liityntäpysäköinnit ja esimerkiksi Nokian ja Karkun asemien parannukset ilahduttavat alueen asukkaita ja junamatkustajia.

Hanke vastasi sille asetettuihin tavoitteisiin

"Perusparannushankkeen ohessa tavoittelimme tuottavuuden parantamista niin kustannusten, turvallisuuden kuin läpimenoajan suhteen. Lisäksi toimintakulttuuria haluttiin kehittää luottamukseen perustuvaan ja avoimempaan suuntaan", kiteyttää hankkeen projektipäällikkö Mikko Heiskanen Liikennevirastosta.

Kokonaisuutena hanke onnistui vastaamaan hyvin sille asetettuihin tavoitteisiin. Hanke on ollut valtakunnallisesti edelläkävijä työturvallisuudessa ja junaturvallisuudessa. Hankkeessa on luotu vaativiin ja tarkasti säädeltyihin prosesseihin käytännönläheisiä ja onnistuneita toimenpiteitä, jotka ovat edesauttaneet hankkeen läpiviennissä sen alusta saakka.

"Onnistumisen ehdoton avaintekijä on ollut tilaajan ja palveluntuottajan vilpitön yhteistyö ja kokonaisuuden hallinta", Heiskanen kiteyttää.

Hanke on palkittu myös valtakunnallisesti vuoden rakennushankkeena erityisesti sen ennakkoluulottoman ja onnistuneen toimintamallin ansiosta. Hankkeen käynnistymisen jälkeen Suomessa on muodostunut uusi rakentamisen kulttuuri, joka näkyy siten, että käynnissä on 23 allianssimallilla toteutettavaa hanketta, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus on noin 1,3 miljardia euroa. Liikennevirastolla on tällä hetkellä käynnissä kolme allianssihanketta.

Lisätiedot

rakentamisen aluepäällikkö
Mikko A. Heiskanen
p. 029 534 3808
mikko.heiskanen@liikennevirasto.fi

Hankkeen verkkosivut: www.liikennevirasto.fi/lielahti-kokemaki

Lielahti−Kokemäki-hankkeen rakentamistyöt olivat käynnissä 1.6.2012−13.2.2015. Hanke toteutettiin allianssimallilla. Allianssin muodostivat Liikennevirasto ja VR Track Oy, jotka vastasivat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.