Liikennevirasto tutkii raskaan liikenteen akselipainoja Oulun seudulla

Liikennevirasto selvittää raskaan liikenteen akselipainoja Oulun seudulla 2014 viikolla 41 tehtävin mittauksin. Tutkimuksia tehdään kolmessa (3) päivittäin vaihtuvassa mittauspisteessä siten, että yhdessä pisteessä mittauksia tehdään yhden päivän aikana klo 6:00 – klo 20:00 välisenä aikana. Työn kenttätutkimuksen ja -suunnittelun suorittaa Destia Oy.

Tutkimuksen aikaiset vaikutukset muuhun liikenteeseen punnitus- ja haastattelupisteiden kohdalla pyritään minimoimaan. Tutkimuksen liikennejärjestelyt voivat kuitenkin aiheuttaa tilapäisiä jonoja ja hidastaa liikennettä tutkimuspisteen kohdalla, sillä ajonopeuksia joudutaan tilapäisesti alentamaan tutkimuspisteiden kohdalla. Liikenteen mahdollisen jonoutumisen minimoimiseksi tutkimukset keskeytetään tarvittaessa ruuhkatuntien ajaksi. Yksittäisen punnitus- ja haastattelutapahtuman kesto pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, arvio sen kestosta on 5 minuuttia/ajoneuvo.

Mittauspisteet ja tarkempi aikataulu

Akselipainomittauksien suorituspaikat ja niiden aikataulut on esitetty alla olevassa taulukossa.

Pvm. Tutkimuspiste Paikka Tieosoite
Oulun seutu
7.10.2014 Piste 13 Kiiminki 20 / 5 / 916
8.10.2014 Piste 14 Haukipudas 4 / 407 / 4702
9.10.2014 Piste 15 Liminka 86 / 25 / 2641

Taustaa

Uusi ajoneuvoasetus on tullut voimaan 1.10.2013, minkä johdosta ajoneuvojen maksimipainot nousivat. Muutoksella on vaikutusta tie- ja katuverkon sekä siltojen kunnossapitotarpeeseen.

Kunnossapitotarpeen selvittämiseksi on tarpeen tutkia Suomen tieverkolla kulkevien raskaiden ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien akseli- ja kokonaispainoja sekä niiden jakaumia. Vastaava tutkimus suoritettiin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla syksyllä 2013 sekä Kaakkois-Suomessa ja Keski-Suomessa keväällä 2014. Lisäksi tutkimusta jatketaan syksyllä 2014 yhdessä mittauspisteessä Etelä-Suomessa.

Tutkimus suoritetaan punnitsemalla raskaan liikenteen ajoneuvojen akselimassoja tieverkolla ja haastattelemalla ajoneuvon kuljettajia. Tutkimuksesta saadut tulokset ovat luottamuksellisia, eikä niitä yhdistetä ajoneuvoon tai sen kuljettajaan.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävistä tutkimuksista antaa tutkimuksen tilaaja:

Tirkkonen Timo, Projektipäällikkö, Infra ja ympäristö-osasto, Liikennevirasto
Puhelin: 029 534 3616, timo.tirkkonen@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.