Savonlinnan Kyrönsalmessa aloitettiin virtausten mittaaminen - mittausdata ilmaisena verkossa

Savonlinnan Kyrösalmeen on asennettu virtausmittari syyskuun puolivälissä. Kyrönsalmen kohta on Saimaan syväväylän riskialttein kohta ja mittausten avulla halutaan lisätä väylän turvallisuutta. Luotsien sekä muun vesiliikenteen käyttöön tarkoitettua mittausdataa voi seurata osoitteesta www.luodedata.fi/savonlinna.

Kyrönsalmen mittauslaitteisto on asennettu rautatiesillan vedenalaisiin rakenteisiin. Laitteisto mittaa 15 minuutin välein aina viiden minuutin keskiarvon suunnasta ja nopeudesta salmessa. Uusimmat tiedot siirtyvät tietokantaan ja nettiin seuraavien 15–25 minuutin aikana. Laitteen mittausalue on jaettu kolmeen 30 metrin soluun. Laivajohteiden välissä on yksi solu, muut solut ovat salmen keskellä ja kolmas soluista lähempänä länsireunaa.

Mittaussivulla (www.luodedata.fi/savonlinna) olevasta kuvasta on tehty mahdollisimman yksinkertainen ja sen voi ladata helposti myös puhelimella tai tabletilla. Kuvan nuolet kertovat virtauksen suunnan ja nopeuden. Nuolien pituus kasvaa virtauksen kasvaessa. Kuvan alla on taulukko josta näkee viimeisimmät 20 havaintoa. Lisäksi taulukon alla on linkki josta saa ladattua kaiken mittausdatan omalle koneelle. Datat ovat tekstitiedostona, jonka saa auki parhaiten Excel-ohjelmalla.

Virtausmittarin toimintaa on testattu luotsien avulla. Luotsien arvioiden perusteella virtausmittari toimii varsin tarkasti ja tarjoaa ajankohtaista dataa Kyrönsalmen vesivirtauksista.

Lisätietoa

Liikennevirasto, sisävesiväylät-yksikön päällikkö, Tero Sikiö,
puh. 029 534 3409, tero.sikio@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.