Sepänkylän ohikulkutien rakentamistyöt käynnistyvät

Sepänkylän ohikulkutien rakentamistöitä valmistelevat vaiheet ja suunnittelu ovat edenneet Vaasan Kotirannasta Mustasaaren Stormossen kautta Koivulahteen syys–lokakuun aikana suunnitellusti. Puuston poisto ja alueen haltuunotto ovat valmistumassa.

Pääurakoitsija Skanska Infra Oy on laatinut rakennussuunnitelmia ja aikatauluja tämän syksyn ja tulevan talven töistä sekä liikennejärjestelyistä. Itse rakennustyöt alkavat Välitien eritasoliittymän, Karpperöntien eritasoliittymän ja Stormossennin eritasoliittymän alueella marraskuun alussa.

Infotilaisuus keskiviikkona

Rakentamistöistä järjestetään infotilaisuus keskiviikkona 19.10.2011 klo 17.00–19.00 Mustasaaren kunnan valtuustosalissa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita rakentamisen etenemisestä ja sen vaikutuksesta lähiympäristöön.

Tilaisuudessa esitellään syksyn ja talven rakentamisaikataulua ja liikennejärjestelyjä. Lisäksi jaetaan tietoa louhintojen aiheuttamista liikkumisrajoitteista niin yleisillä teillä kuin tiealueen ulkopuolella.

Paikalla ovat Liikenneviraston projektipäällikkö Ari Mäkelä sekä pääurakoitsijan Skanska Infra Oy:n työmaan vastuuhenkilöt Kyösti Ratia ja Timo Kujanpää.

Lisätietoja

Liikennevirasto
projektipäällikkö Ari Mäkelä, p. 020 637 3567, ari.makela@liikennevirasto.fi

Skanska Infra Oy
projektipäällikkö Timo Kujanpää p. 020 719 4602
työmaapäällikkö Jukka Arvola p. 020 719 4609
työmaainsinööri Frans-Emil Nygård p. 020 719 4014
sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@skanska.fi

Lisätietoa hankkeesta sekä infotilaisuuden materiaalit löytyvät keskiviikkona 19.10.2010 hankkeen verkkosivuilta www.liikennevirasto.fi/sepankylanohikulkutie.

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.