Siltojen ja kanavien kunto selviää kaikuluotauksen avulla

Liikennevirasto on ottanut edelläkävijän roolin Suomen liikennejärjestelmän vedenalaisten rakenteiden kuntotarkastuksissa. Se on yksi maailman ensimmäisistä julkisista organisaatioista, joka käyttää uutta kaikuluotaukseen perustuvaa teknologiaa siltojen, kanavien ja muiden vesiväylien vedenalaisten osien tarkastamiseen.

Suomalaisten insinöörien ke­hittämällä uudella vedenalaisten rakenteiden tarkastusmenetelmällä voidaan selvittää esimerkiksi vaurioiden etenemistä, eroosiota ja maamassojen liikkeitä. Tutkimuksen lopputuloksena syntyy erittäin tarkkoja kolmiulotteisia kuvia ja raportteja, joiden avulla voidaan nähdä, missä kunnossa esimerkiksi siltojen tai kanavien vedenalaiset ra­kenteet ovat ja mitkä osat vaativat huoltoa tai korjausta.

Aikaa ja rahaa säästäen

Suomen maanteillä on noin 10 000 vesistösiltaa, joiden vedenalaisia osia tarkastetaan 5–10 vuoden välein.

”Ennen tarkastettiin lähinnä sitä, onko väylällä riittävästi vettä. Uusi tarkastusmenetelmä antaa paljon kattavamman kuvan vedenalaisten rakenteiden kunnosta. Kuva-aineistoa voidaan käyttää apuna huolto- ja korjaustöiden suunnittelussa. Näin säästyy ai­kaa ja verorahoja, sillä veden alla on kallista tutkia ja korjata”, Tero Sikiö Liikennevirastosta toteaa.

Tarkastukset myös lisäävät tienkäyttäjien turvallisuutta, kun rakenteiden kunnosta ollaan paremmin perillä.

Suomi edelläkävijänä

Liikennevirasto hyödyntää vedenalaisten rakenteiden tarkastuksissa suomalaista teknologiaa, jonka on kehittänyt keskisuomalainen VRT Finland Oy. Yrityksen kehittämä menetelmä hyödyntää kaikuluotaimen tuottamia äänisignaaleja ja luo niiden pohjalta kolmiulotteisia kuvia vedenalaisista rakenteista.

On hienoa, että Liikennevirasto hyödyntää vedenalaisten rakenteiden kuntotarkistuksissa uusimpia tekniikoita. Olemme kansainvälisissä projekteissa huomanneet, että monissa maissa uuden teknologian hyödyntäminen ja verovaroja säästävät ratkaisut jumiutuvat byrokratian rattaisiin. On virkistävää nähdä, että Suomessa moderni teknologia viedään myös julkisella puolella rohkeasti käytäntöön”, VRT Finland Oy:n toimitusjohtaja Niko Tuominen kehuu.

Lisätietoja:

Liikennevirasto, sisävesiväylät-yksikön päällikkö, Tero Sikiö,
puh. 029 534 3409, tero.sikio@liikennevirasto.fi

VRT Finland Oy, toimitusjohtaja, Niko Tuominen,
puh. 040 730 1020, niko@vrt.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Multimedia

Multimedia