Tasoristeysturvallisuutta parannetaan Lahdessa

Liikenneviraston ja Lahden kaupungin yhteistyöhankkeessa rakennetaan Lahden ja Heinolan väliselle rataosalle Kaukkarintien tasoristeykseen varoituslaitos. Varoituslaitos varustetaan ajoneuvoliikenteen kaistojen osalta puolipuomeilla ja kevyen liikenteen väylän osalta kokopuomeilla. Tasoristeysturvallisuutta parantava varoituslaitos on tarkoitus ottaa käyttöön elokuun lopulla 2014.

Työn sisältöön kuuluu muun muassa tasoristeyksen vanhan puisen kansirakenteen uusiminen. Kansirakenteen vaihto aiheuttaa hetkellisen liikennehaitan. Kansirakenteen vaihdosta johtuvien liikennejärjestelyiden ajankohdista ja kiertoteistä tiedotetaan tienkäyttäjille erikseen.

Liikennevirasto vastaa varoituslaitoksen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta, käyttöönotosta ja kunnossapidosta. Lahden kaupunki vastaa läheisten katu- ja tiealueiden muutoksista, jotka toteutetaan samassa yhteydessä varoituslaitoksen rakentamisen kanssa.

Lahden kaupungin katujärjestelyt valmistuvat arviolta syyskuun 2014 aikana.

Pääurakoitsijana toimii tasoristeysvaroituslaitoksen ja kansirakenteen vaihdon osalta Celer Oy. Katualueen muutosten osalta pääurakoitsijana toimii Destia Oy.

Lisätietoa

Lahden kaupunki: rakennuttajainsinööri Antti Ojanen, puh. 044 716 1133 ja rakennuttajapäällikkö Mika Lastikka, puh. 050 63891.

Liikennevirasto
: ylitarkastaja Marja-Liisa Jokinen, puh. 029 534 3822.

Varoituslaitoksen suunnittelu ja rakennuttaminen: projektipäällikkö Jukka Ylönen, puh. 020 749 5403

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto