Telematiikkatyöt Kehä III:n ja Porvoon välillä valtatie 7:lla alkavat

Liikennetelematiikan asennustyöt valtatie 7:lla (Porvoonväylä) Kehä III:n ja Porvoon välisellä osuudella alkavat tällä viikolla. Asennustöitä tullaan tekemään kevään aikana useassa kohdassa ja ne aiheuttavat ajoittaisia kaistan sulkemisia töiden etenemisen mukaan.

Telematiikan asennustyöt valtatie 7:llä alkavat kuluvan viikon aikana Kehä III:n puoleisesta päästä.

Asennustöitä tullaan tekemään kevään ajan useassa kohdassa ja ne aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin siten, että moottoritien toinen ajokaista on työmaan kohdalla suljettu. Liikennettä ohjataan liikennemerkein ja järjestelyt poistetaan, kun työt saadaan kohteissa valmiiksi. Myöskään ruuhka-aikoina, ruuhkan suuntaan kaistan sulkemisia ei tehdä.

Telematiikan asennustyöt tehdään osana käynnissä olevaa Kehä III:n parannushanketta ja niihin kuuluvat muun muassa kaapelisuojaputkien ja kaapelikaivojen asentaminen.

Telematiikan tavoitteena tuoda turvaa ja sujuvuutta liikenteeseen

Telematiikan avulla seurataan liikenteen määrää, nopeutta ja paikallisia ympäristöolosuhteita. Seurantalaitteiden keräämän informaation avulla liikennettä ohjataan etäohjattavilla liikennemerkeillä ja infotauluilla.

Tienkäyttäjälle liikennetelematiikka näkyy muun muassa muuttuvina nopeusrajoituksina ja varoitusmerkkeinä. Telematiikan tehtävä on auttaa autoilijoita säätämään nopeutensa turvalliseksi. Jos esimerkiksi sääolosuhteet muuttuvat nopeasti ja hyvin paikallisesti, nopeusrajoitukset säädetään turvalliselle tasolle.

Liikenteen sujuvuuteen vaikuttaa myös se, että nopeusrajoitukset vastaavat todellisia ajo-olosuhteita sen sijaan, että ne perustuisivat vuodenaikoihin tai liikennemäärien keskiarvoihin.

Liikennetelematiikka otetaan käyttöön valtatie 7:lla Kehä III:n ja Porvoon välillä vuonna 2016. Porvoosta eteenpäin telematiikkajärjestelmä on ollut valtatie 7:lla käytössä Porvoon ja Kotkan välillä jo viime syksystä lähtien.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Antti Koski, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3546, antti.koski(at)liikennevirasto.fi
Urakoitsijan edustaja Mikko Sipiläinen, YIT Rakennus Oy, puh. 050 390 0910, mikko.sipiläinen(at)yit.fi

Vuosina 2013–2016 Kehä III:n sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan. Työt on jaettu Lentoasemantien urakkaan ja Lahdenväylä–Porvoonväylä -urakkaan. Lentoasemantien alueen rakentaminen käynnistyi elokuussa 2013 ja Lahdenväylä–Porvoonväylä -urakan rakentaminen käynnistyi tammikuussa 2014. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2016. www.liikennevirasto.fi/keha3.

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.