Turun Pläkkikaupungin risteyksen liikennevalot käyttöön

Turun Satamayhteys -tienparannushankkeeseen kuuluvan Suikkilantien ja Pläkkikaupunginkadun liittymän rakennustyöt ovat valmistumassa. Uusitun liittymän liikennevalot otetaan käyttöön keskiviikkona 21.8. noin klo 12.

 

Uusien liikennevalojen asennustyöt ovat käynnissä myös urakka-alueen muissa liittymissä ja liikennevaloja otetaan käyttöön liittymä kerrallaan loppuvuoden aikana töiden valmistuessa.

LISÄTIETOJA

TYL Satama, projektipäällikkö Janne Ilmonen, p. 0500 956 278, janne.ilmonen@grk.fi
Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää p. 0295 34 3608,
juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi
Turun kaupunki, projektipäällikkö Janne Laine, p. 050 464 8681,
janne.laine@turku.fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikkilantie, Turun satamaliikenteelle tärkeä väylä, rakennetaan nelikaistaiseksi välillä Pansiontie - valtatie 8 vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena on siirtää sataman liikenne Suikkilantielle ja näin vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja etenkin Turun keskustassa. Suikkilantien liikennejärjestelyt muuttuvat sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Hankkeen yhteydessä Suikkilantie muuttuu kaupunkikadusta maantieksi. Hanke toteutetaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii VR Track Oy:n ja Graniittirakennus Kallio Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) Satama. www.liikennevirasto.fi/suikkilantie

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit