Valtatie 5:n liikennejärjestelyt muuttuvat Kaihunlahden kohdalla

Kaihun alikulkukäytävän rakentaminen käynnistyy ensi viikolla. Vt 5:n liikennejärjestelyt Kaihunlahden kohdalla muuttuvat tiistaista 5.5. alkaen. Nelikaistainen tie muutetaan rakennustöiden ajaksi kaksikaistaiseksi, ja liikenne siirretään eteläiselle ajoradalle. Työmaan kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h. 

Siltatyöt aloitetaan kaivuutyöllä, paalutuksilla ja perustusten teolla. Kaihun alikulkukäytävän ensimmäisen vaiheen rakennustyöt valmistuvat elokuussa, jonka jälkeen liikenne siirretään uuden sillan päälle. Toisessa vaiheessa rakennetaan alikulkukäytävän eteläinen puoli.

Siltatyö on osa Vt 5 Mikkelin kohta -hanketta, jonka toteuttaa Destia Oy Liikenneviraston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Leo Missonen
Destia Oy
0400 573 989

Vt 5 Mikkelin kohta -hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hanke valmistuu vuonna 2017. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit