Stockmann tiedottaa onnistuneesta suostumusten hakumenettelystä koskien sen hybridilainaa

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 26.11.2019 klo 16.00 EET

Stockmann Oyj Abp ("Liikkeeseenlaskija" tai "Stockmann") on saattanut onnistuneesti loppuun suostumusten hakumenettelyn kaikilta sen hybridilainan (ISIN: FI4000188776) ("Hybridilaina") haltijoilta ("Haltijat") tiettyjen muutosten hyväksymiseksi ("Ehdotus") Hybridilainan ehtoihin ("Ehdot") mahdollistaakseen riittävästi aikaa Lindexin omistuksen strategisten vaihtoehtojen selvittämiseksi ja mahdollisen loppuunsaattamisen yhteydessä tai sen jälkeen konsernin rahoitusvelkojen kattavamman uudelleenrahoituksen, jos uudelleenrahoitus on silloin tarkoituksenmukaista ("Suostumusten Hakumenettely").

Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin 31.10.2019 päivätyssä englanninkielisessä Consent Solicitation Memorandum -muistiossa (”Muistio”).

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä Stockmann pyysi Hybridilainan Haltijoita hyväksymään Ehdotuksen kirjallisessa menettelyssä ("Kirjallinen Menettely"). Kirjallinen Menettely alkoi 31.10.2019 ja päättyi 25.11.2019. Vaadittu enemmistö Kirjalliseen menettelyyn osallistuneista Hybridilainan Haltijoista hyväksyivät ehdotuksen. Näin ollen Ehdotuksen mukaiset muutokset Hybridilainan Ehtoihin tulevat voimaan 27.11.2019 alkaen. Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Hybridilainan Ehtoihin ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Liikkeeseenlaskija maksaa Ehdotuksen puolesta äänestäneille Hybridilainan Haltijoille 0,50 prosentin palkkion ("Palkkio") kunkin Hybridilainan Haltijan hallussa olevan Hybridilainan nimellisarvosta (Nominal Amount). Palkkio maksetaan niille Hybridilainan Haltijoille, joilta Tabulaatioagentti vastaanotti pätevän, Ehdotusta kannattavan äänestyslomakkeen (Voting Form) ennen viimeistä vastausaikaa (Final Response Time) (ja jotka eivät pätevästi kumonneet äänestyslomaketta). Palkkio maksetaan siihen oikeutetuille Haltijoille viimeistään 10.12.2019.

Suostumusten hakumenettelyyn liittyvissä kysymyksissä Haltijoita ohjeistetaan olemaan yhteydessä Solisitaatioagenttiin.

Solisitaatioagentti:
Danske Bank A/S
c/o Danske Bank A/S, Finland Branch
Kasarmikatu 21 B, PL 1613
FI-00130 Helsinki
Sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk
Puh.: +358 10 513 8794

Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, tel. +358 50 3890012

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp
Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Liitteet & linkit