Yhteiskuntavastuuraportti osoittaa: Lindströmin on saavuttanut merkittäviä tuloksia tavoitteellisella johtamisella

Lindströmin yhteiskuntavastuuraportti on vuodesta 1999 kehittynyt kattamaan laajalti talouden, ympäristön ja sosiaalisen vastuun alueet. Taloudellisesti vuosi 2004 oli yksi kaikkien aikojen parhaimmista, ympäristön osalta lähestyttiin suurinta osaa vuoden 2008 haastavia tavoitteita. Myös sosiaalisen vastuun osalta Lindström pystyy osoittamaan olevansa henkilöstön hyvinvoinnin kannalta esimerkillinen työyhteisö.

Yrityksen kehitys on kestävää, kun se huolehtii taloudestaan ja ympäristöstään sekä henkilöstöstään. Liiketoiminnan kehittämiselle huolellisuus kaikilla näillä kolmella osa-alueella luo erinomaisen kasvualustan. Lindströmin tilinpäätös 2004 ja sen tunnusluvut osoittavat, että yhtiön toimintakyky on erinomaisella tasolla ja se pystyy jatkamaan tulorahoituksella kansainvälisen kasvustrategiansa toteuttamista. Viimeisen viiden vuoden aikana keskeiset tunnusluvut, kuten liikevaihto, maksukyky ja omavaraisuusaste ovat pysyneet tasaisella nousu-uralla päätyen erinomaisiin lukemiin. Ympäristövaikutuksia seurataan täsmällisesti Lindströmin toimintaa voi kuvata yhdellä sanalla: tekstiilipalvelu. Tekstiilipalvelu tarkoittaa sitä, että yritykset vuokraavat Lindströmiltä työvaatteita, mattoja, pyyhkeitä sekä muita tekstiileitä käyttöönsä Lindströmin huolehtiessa niiden suunnittelusta, hankinnasta ja huollosta sekä kuljetuksesta sekä kierrätyksestä aina loppuhävitykseen asti. Kokonaisvaltaisen palvelun ansioista koko tuotteen elinkaari on valvottavissa ja tekstiilipalvelu on ekotehokasta toimintaa – ovathan tuotteet ovat perusluonteeltaan kierrätettäviä ja monikäyttöisiä jos niitä verrataan esimerkiksi kertakäyttöisiin tuotteisiin. Lindström kehittää jatkuvasti prosessejaan tavoitteenaan ympäristökuormituksensa pienentäminen. Tekstiilipalvelun merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät tuotteiden huollosta. Säännöllisesti seurataan: - pesuloiden energian ja veden kulutusta sekä - pesukemikaalien valintaa ja kulutusta - jäteveden laatua - pakkausmuovin käyttöä - jakelukilometrejä ja niiden aiheuttamia päästöjä - jätteiden lajittelua ja kierrättämistä sekä - toiminnan hiilidioksidipäästöjä. Tekijöitä seurataan sekä kokonaismäärinä että suhteutettuna pestyihin tekstiilikiloihin. Kunkin tekijän kehitystä seurataan palvelukeskustasolla kuukausittain ja niille asetetaan vuosittain parannustavoitteet ja pidemmän aikavälin päämäärät. Energian säästö oli merkittävää 2004 Ympäristön kannalta tärkeitä lukuja seurataan järjestelmällisesti, mutta seuraamisen lisäksi myös konkreettisia toimenpiteitä tehdään energian ja veden kulutuksen pienentämiseksi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana energiankulutus onkin laskenut 30 prosenttia pestyä pyykkikiloa kohden. Vähään ei Lindströmillä tyydytä, sillä vuosien 2003 ja 2008 välille on asetettu tavoite, jonka mukaan energiankulutusta pestyä kilo kohden pyritään vähentämään 13 prosenttia. Suurimpiin vähennyksiin päästiin Lindströmin 12 maassa sijaitsevissa ulkomaan yksiköissä, joissa energiankulutus laski raporttivuoden 2004 aikana kahdeksan prosenttia. ”Vedenkulutuksen vähentämisellä on ollut selkeä vaikutus myös säästyneeseen energiaan. Ponnistelut pesuveden kierrättämiseksi jopa kokonaan erilaisten tuoteryhmien pesussa on saanut aikaan suuria säästöjä”, toteaa laatu- ja henkilöstöjohtaja Kirsti Leisio kehitettyjen keinojen moninaisuudesta. Suomessa kuljetuksien kehittämiseen on panostettu hukkakilometrejä välttäen. Pitkäaikaisen kehitystyön tuloksena ajetut kilometrit pestyä pyykkikiloa kohden vähenivät 11 prosenttia vuonna 2004. Kokonaiskilometrien vähentyessä myös päästöt laskivat. Sosiaalinen vastuu uusimpana osa-alueena Lindströmin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvaa henkilöstön kehittämistä ja kouluttamista sekä myös henkilöstön fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtimista. Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan työtyytyväisyys- ja ilmapiirikartoituksella. Lindströmin henkilöstötilastointi kattaa toistaiseksi vain kotimaan toiminnot henkilöstömääriä lukuun ottamatta. Osa tilastoinnista koskee vain emoyhtiötä. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2004 oli 1560. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstön määrä kasvoi noin kaksi prosenttia. Kotimaan henkilöstömäärä laski hieman, joten kasvua oli pelkästään ulkomaan toiminnoissa. Monet seikat Lindströmillä tilastoidusta tiedosta kertovat työssä viihtymisestä ja hyvästä jaksamisesta: esimerkiksi ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle jää huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin suomalaisissa yrityksissä keskimäärin. Lindströmillä kannustetaankin ennaltaehkäisevään toimintaan ja myös työterveyshuoltoon on panostettu laajentamalla vuoden 2004 aikana henkilöstön käytettävissä olevia työterveyshuollon palveluita. Lindströmin koulutuksen painopistettä on siirretty päiväkursseista oppisopimuskoulutuksen piiriin: tekstiilihuoltajien lisäksi tulevaisuudessa todistuksen Lindström Akatemiasta tulee saamaan sekä myynnin että sihteerintyön opiskelijat. Heitä kannustavat opinnoissaan niin henkilöstöosasto kuin omat työnohjaajat, jotka edesauttavat osaltaan opin jalkautumista tuomista käytäntöön. Viimeisen viiden vuoden voimakas panostus oppisopimuskoulutukseen on myös poikinut hedelmää: Lindström sai yhtenä kolmesta palkitusta yrityksestä 11.5.2005 myönnetyn Opetusministeriön oppisopimuskouluttajan laatupalkinnon. *** Lisätietoja: Lindströmin yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan osoitteessa www.lindstrom.fi Lindström Oy, johtaja, henkilöstö- ja laatu, Kirsti Leisio, 0400-500849 www.lindstrom.fi

Yrityksestä

Tekstiilipalveluyritys Lindström on yritysten globaali kumppani. Tarjoamme tekstiilipalveluita 20 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Lindströmiläisiä on 2400 henkeä ja konsernin vuoden 2010 liikevaihto oli 249 miljoonaa euroa. Palveluitamme ovat: työvaatteet, hygieniapalvelut, henkilönsuojaimet, brändituotteet, matot, ravintolatekstiilit ja teollisuuspyyhkeet.

Liitteet & linkit