• news.cision.com/
  • Loiste/
  • 76 % suomalaisista pitää ilmastonmuutosta vakavana uhkana – vaikuttaa myös äänestyskäyttäytymiseen

76 % suomalaisista pitää ilmastonmuutosta vakavana uhkana – vaikuttaa myös äänestyskäyttäytymiseen

Report this content

Yli kaksi kolmasosaa suomalaisista on muuttanut kulutus- tai käyttäytymistottumuksiaan ilmastonmuutoksen vuoksi. Tulevissa eduskuntavaaleissa 40 prosenttia äänestäjistä sanoo valitsevansa ehdokkaan, joka toimii ilmastonmuutoksen torjumiseksi, tuore tutkimus kertoo.

41 % suomalaisista on vähentänyt punaisen lihan syömistä, 32 % vähentänyt oman auton käyttöä, 25 % vähentänyt lentomatkustamista, 16 % jättänyt lapset hankkimatta ja 1 % hankkinut sähköauton torjuakseen ilmastonmuutosta.

Nämä tiedot selviävät energiayhtiö Loisteen teettämästä ja Taloustutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin muun muassa suomalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen. Tammikuussa toteutettuun tutkimukseen vastasi 1 048 täysi-ikäistä suomalaista, ja sen tulokset vastaavat koko väestöä.

Kaikkiaan 71 % suomalaisista on muuttanut kulutus- tai käyttäytymistottumuksiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Eniten vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnasta suomalaiset sälyttävät suurille valtioille (74 %), mutta jo toisena itselleen eli tavallisille ihmisille (72 %). Seuraavaksi suurimmat odotukset kohdistuvat EU:hun (67 %), yrityksiin (65 %) sekä eduskuntaan ja energiayhtiöihin (61 %). Ihmisten intoa toimia selittää heidän kokemansa huoli ilmastonmuutoksesta: todellisena ja vakavana uhkana sitä pitää 76 % ja vain 9 % on asiasta eri mieltä.

”Tutkimuksesta huomaa sen, että suomalaiset ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti ja ovat valmiita muuttamaan käyttäytymistään sen vuoksi. Yhteiskuntarakenteiden on kuitenkin muututtava ja poliittisten päättäjien otettava asia vakavasti, jotta kansalaisten toimista saataisiin todellista ilmastohyötyä”, Ilmastopaneelin puheenjohtaja, Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen sanoo.


Ilmastoahdistus korostuu
Suoranaista ilmastoahdistusta potee 17 % suomalaisista. Tässä joukossa korostuvat naiset, 18–34- vuotiaat, suurissa kaupungeissa asuvat, opiskelijat sekä yrittäjät ja johtavassa asemassa olevat. Viimeaikaiset uutiset ilmastonmuutoksesta ovat ahdistaneet 29 %:ia ja 32 % pelkää tulevaisuutta ilmastonmuutoksen takia.

”Vaikka ilmastonmuutos jopa ahdistaa ihmisiä on hienoa nähdä, kuinka suomalaiset ovat omassa arjessaan ja valinnoissaan puuttuneet päättäväisesti sen luomaan uhkaan. On selvää, että yritysten pitää yhtä lailla tarttua tähän haasteeseen ja auttaa asiakkaitaan ympäristöystävällisissä valinnoissa. Esimerkiksi yli puolet suomalaisista ajattelee, että heidän energiavalinnoillaan on merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä”, energiayhtiö Loisteen liiketoimintajohtaja Ulla Leppä sanoo.


Ehdokkaiden ilmastonäkemykset vaikuttavat äänestyspäätöksiin
Kulutustottumusten lisäksi ilmastoasiat vaikuttavat suomalaisten äänestyskäyttäytymiseen. 51 % sanoo ehdokkaan ilmastonäkemysten vaikuttavan äänestyspäätökseen vaaleissa ja 40 % aikoo äänestää eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka toimii ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 43 % pitää puolestaan Suomen nykyistä ilmastopolitiikkaa liian kunnianhimottomana.


Lisätietoja antavat:
tutkimusjohtaja Outi Salonen, Taloustutkimus, puh. 050 330 6184, outi.salonen@taloustutkimus.fi
liiketoimintajohtaja Ulla Leppä, Loiste, puh. 040 521 4635, ulla.leppa@loiste.fi


Suomalaisten suhtautuminen sähkö- ja energia-alaan, erityisesti ilmastonäkökulman kautta -tutkimus.

Multimedia

Multimedia