Loiste-konserni lisäsi omistustaan Loiste Lämpö Oy:ssä ja kasvoi sähkönmyynnissä

Loisteen viime vuoden huomattavimpia tapahtumia olivat pitkään kestäneet lumi- ja kuuraongelmat sekä sähkönmyyntien yhdistämiseen liittyvät yritysjärjestelyt rovaniemeläisen Energiapolarin kanssa.

Loiste-konsernin liikevaihto nousi hieman edellisvuodesta ollen 121,1 M€ (120,3M€, vuosi 2017) ja liikevoitto 8,9 M€ (11,0 M€) ja investoinnit olivat 23,3 M€ (17,7 M€).

Joulukuussa Loiste Energia Oy kasvatti omistustaan kaukolämpöyhtiöstä viidellä prosentilla ostamalla Kajaanin kaupungilta Loiste Lämpö Oy:n osakkeita. Kajaanin kaupungin omistus lämpöyhtiöstä on vuoden 2019 alusta 45 %:ia ja Loiste Energian omistus on 55 %:ia eli Loiste Lämpö muuttui osakkuusyhtiöstä Loiste-konsernin tytäryhtiöksi. Muutos luo Loisteelle paremmat mahdollisuudet kehittää Kajaanin kaukolämmön tuotantoa, jakelua ja asiakaspalvelua sekä niihin liittyviä uusia palveluja.

Sähköverkon lumi- ja kuuraongelmat maksoivat yli yhdeksän miljoonaa euroa

Kustannukset aiheutuivat viankorjauksesta (noin 8,5 M€) sekä vakiokorvauksista asiakkaille (noin 1,0 M€). Loiste Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 43,6 M€ (vuonna 2017 41,8 M€) ja siirretty sähkömäärä oli 812 GWh (809 GWh, GWh = miljoona kWh).  Asiakasta kohden laskettu sähkön jakelun keskeytysaika lähes kaksinkertaistui alkutalven lumi- ja kuuraongelmien vuoksi ja oli koko vuoden osalta 485 min (296 min).

Loiste Sähköverkko päätti nopeuttaa investointiaikatauluaan säävarmempaan sähköverkkoon. Investointeja tehtiin viime vuonna 20,8 M€:n edestä (16,7 M€). Suurimpia kokonaisinvestointeja oli Kajaanin Rouvankankaan uusi sähköasema sekä sähköasemaan liittyvä maakaapelointi Prikaatin, Vimpelin, Lehtikankaan ja Huuhkajavaaran alueilla. Myös maakunnissa lisättiin maakaapeloinnin osuutta. Suurin yksittäinen jakeluverkkoinvestointi oli Hyrynsalmen Istonpitkä-hanke, jossa Hyrynsalmen taajaman itäosa maakaapeloitiin kokonaan.

Loisteen ja Energiapolarin sähkönmyynti sulautuvat yhteen vuonna 2019

Loisteen myynti- ja tuotantoliiketoiminnat tekivät erinomaisen tuloksen. Asiakkuuksien hallinnan ja palvelujen tehostamiseksi Loiste keskitti sähkönmyynnin asiakkuudet Loiste Sähkönmyyntiin ja sen tytäryhtiö Ekosähköön. Aiemmin asiakkuuksia oli myös Loiste Energiassa. Loiste-brändin tunnettuus kasvoi ja Loisteen myyntiasiakkaiden tyytyväisyys parani ja oli 8,23 (arvosanoilla 4 – 10).

Kaukolämpöä myytiin 280 GWh (287 GWh) ja lämpöliiketoiminnan kokonaisliikevaihto oli 18,4 M€ (18,3 M€).  Loiste Lämmön kaukolämpö on hinnaltaan valtakunnan keskitasoa.

Sähköautojen latauspisteverkosto Kainuussa vahvistui kuudella Loisteen latauspaikalla, joita asennettiin Kajaaniin 3 kpl, Vuokattiin 2 kpl ja Kontiomäelle 1 kpl.

Loiste-konsernin henkilöstön määrä oli vuoden 2018 lopussa 57 henkeä (54). Sen lisäksi Loiste-konserni työllistää Kainuussa välillisesti merkittävän määrän mm. verkostourakoitsijoita ja – suunnittelijoita, metsäpalvelu-urakoitsijoita, asiakaspalvelijoita ja eri liiketoimintojen taustatöitä tekeviä.

Loiste-konserni mittaa henkilöstön hyvinvointia vuosittain Suomen parhaat työpaikat -kyselyn avulla. Vuoden 2018 tulos 71 % oikeuttaa konsernille Suomen parhaat työpaikat -sertifikaatin käytön.

Lisätietoja
Loiste-konserni, toimitusjohtaja Reino Huusko, puhelin 050 570 3427  reino.huusko@loiste.fi
Loiste Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Heikki Juntunen, puhelin 050 551 0466  heikki.juntunen@loiste.fi

www.loiste.fi

www.loistesahkoverkko.fi

Yrityksestä

Loiste on suomalainen energiayhtiö yli sadan vuoden kokemuksella. Haluamme tarjota asiakkaillemme enemmän kuin energiaa, parempaa arkea. Kuulumme maamme suurimpien energiamyyjien joukkoon. Loiste-konsernin omistavat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta ja Kanerva Energia Oy. Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Lisätietoja www.loiste.fi. Loiste Sähkönmyynti Oy Loiste Sähkönmyynti on valtakunnallinen, suomalainen energiayhtiö. Haluamme helpottaa 200 000:n asiakkaamme arkea kehittämällä uusia palveluja ja toimivia ratkaisuja. Tähtäämme tulevaan kasvuun yhdessä kumppaneidemme kanssa, jotta ihmiset voisivat tehdä oman elämänsä kokoisia ympäristötekoja. Kajave OyKajave Oy toimii verkkovastuualueella, joka kattaa Kainuun yhdeksän kuntaa sekä Pyhännän kunnan ja osan Siikalatvan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Vastaamme sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta. Loiste Lämpö Oy​Loiste Lämpö harjoittaa kaukolämpötoimintaa Kajaanin kaupungin alueella. Meillä on noin 1 700 asiakasta. Noin 70 % kajaanilaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa.

Tilaa