• news.cision.com/
  • Loiste/
  • Loiste-konserni lisäsi omistustaan Loiste Lämpö Oy:ssä ja kasvoi sähkönmyynnissä

Loiste-konserni lisäsi omistustaan Loiste Lämpö Oy:ssä ja kasvoi sähkönmyynnissä

Report this content

Loisteen viime vuoden huomattavimpia tapahtumia olivat pitkään kestäneet lumi- ja kuuraongelmat sekä sähkönmyyntien yhdistämiseen liittyvät yritysjärjestelyt rovaniemeläisen Energiapolarin kanssa.

Loiste-konsernin liikevaihto nousi hieman edellisvuodesta ollen 121,1 M€ (120,3M€, vuosi 2017) ja liikevoitto 8,9 M€ (11,0 M€) ja investoinnit olivat 23,3 M€ (17,7 M€).

Joulukuussa Loiste Energia Oy kasvatti omistustaan kaukolämpöyhtiöstä viidellä prosentilla ostamalla Kajaanin kaupungilta Loiste Lämpö Oy:n osakkeita. Kajaanin kaupungin omistus lämpöyhtiöstä on vuoden 2019 alusta 45 %:ia ja Loiste Energian omistus on 55 %:ia eli Loiste Lämpö muuttui osakkuusyhtiöstä Loiste-konsernin tytäryhtiöksi. Muutos luo Loisteelle paremmat mahdollisuudet kehittää Kajaanin kaukolämmön tuotantoa, jakelua ja asiakaspalvelua sekä niihin liittyviä uusia palveluja.

Sähköverkon lumi- ja kuuraongelmat maksoivat yli yhdeksän miljoonaa euroa

Kustannukset aiheutuivat viankorjauksesta (noin 8,5 M€) sekä vakiokorvauksista asiakkaille (noin 1,0 M€). Loiste Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 43,6 M€ (vuonna 2017 41,8 M€) ja siirretty sähkömäärä oli 812 GWh (809 GWh, GWh = miljoona kWh).  Asiakasta kohden laskettu sähkön jakelun keskeytysaika lähes kaksinkertaistui alkutalven lumi- ja kuuraongelmien vuoksi ja oli koko vuoden osalta 485 min (296 min).

Loiste Sähköverkko päätti nopeuttaa investointiaikatauluaan säävarmempaan sähköverkkoon. Investointeja tehtiin viime vuonna 20,8 M€:n edestä (16,7 M€). Suurimpia kokonaisinvestointeja oli Kajaanin Rouvankankaan uusi sähköasema sekä sähköasemaan liittyvä maakaapelointi Prikaatin, Vimpelin, Lehtikankaan ja Huuhkajavaaran alueilla. Myös maakunnissa lisättiin maakaapeloinnin osuutta. Suurin yksittäinen jakeluverkkoinvestointi oli Hyrynsalmen Istonpitkä-hanke, jossa Hyrynsalmen taajaman itäosa maakaapeloitiin kokonaan.

Loisteen ja Energiapolarin sähkönmyynti sulautuvat yhteen vuonna 2019

Loisteen myynti- ja tuotantoliiketoiminnat tekivät erinomaisen tuloksen. Asiakkuuksien hallinnan ja palvelujen tehostamiseksi Loiste keskitti sähkönmyynnin asiakkuudet Loiste Sähkönmyyntiin ja sen tytäryhtiö Ekosähköön. Aiemmin asiakkuuksia oli myös Loiste Energiassa. Loiste-brändin tunnettuus kasvoi ja Loisteen myyntiasiakkaiden tyytyväisyys parani ja oli 8,23 (arvosanoilla 4 – 10).

Kaukolämpöä myytiin 280 GWh (287 GWh) ja lämpöliiketoiminnan kokonaisliikevaihto oli 18,4 M€ (18,3 M€).  Loiste Lämmön kaukolämpö on hinnaltaan valtakunnan keskitasoa.

Sähköautojen latauspisteverkosto Kainuussa vahvistui kuudella Loisteen latauspaikalla, joita asennettiin Kajaaniin 3 kpl, Vuokattiin 2 kpl ja Kontiomäelle 1 kpl.

Loiste-konsernin henkilöstön määrä oli vuoden 2018 lopussa 57 henkeä (54). Sen lisäksi Loiste-konserni työllistää Kainuussa välillisesti merkittävän määrän mm. verkostourakoitsijoita ja – suunnittelijoita, metsäpalvelu-urakoitsijoita, asiakaspalvelijoita ja eri liiketoimintojen taustatöitä tekeviä.

Loiste-konserni mittaa henkilöstön hyvinvointia vuosittain Suomen parhaat työpaikat -kyselyn avulla. Vuoden 2018 tulos 71 % oikeuttaa konsernille Suomen parhaat työpaikat -sertifikaatin käytön.

Lisätietoja
Loiste-konserni, toimitusjohtaja Reino Huusko, puhelin 050 570 3427  reino.huusko@loiste.fi
Loiste Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Heikki Juntunen, puhelin 050 551 0466  heikki.juntunen@loiste.fi

www.loiste.fi

www.loistesahkoverkko.fi

Tilaa