• news.cision.com/
  • Loiste/
  • Loiste-yhtiöille erinomaiset tulokset vastuullisuutta mittaavassa GRESB-arvioinnissa

Loiste-yhtiöille erinomaiset tulokset vastuullisuutta mittaavassa GRESB-arvioinnissa

Report this content

Loiste-yhtiöt paransi sijoitustaan infrastruktuurialan kansainvälisessä GRESB-vastuullisuusarvioinnissa. Loiste-yhtiöt sijoittui kansainvälisessä vertailuryhmässään viiden parhaan joukkoon tuloksellaan 92/100.

Loiste-yhtiöt osallistui tänä vuonna toista kertaa kansainväliseen vastuullisuutta mittaavaan Global Real Estate Sustainability Benchmark -arviointiin (GRESB). Arvioinnissa olivat mukana Loisteen molemmat liiketoiminnat, eli Sähköverkko sekä Kaukolämpö ja tuotanto.

Loisteen kokonaistulos 92/100 on selvästi arviointiin osallistuneiden infra-alan yhtiöiden keskiarvon (84/100) yläpuolella. Kaikkien GRESBiin osallistuneiden yhtiöiden keskiarvo on 79/100. Loiste sai vertailussa neljä tähteä viidestä ja sijoittui globaalissa vertailuryhmässään viidennelle sijalle. Loiste paransi omaa suoritustaan ryhmässään eniten verrattuna aiempaan vuoteen.

GRESB mittaa yrityksen toimintaa ja onnistumista usealla eri osa-alueella ympäristöasioissa, sosiaalisessa vastuussa sekä hyvässä hallintotavassa eli ns. ESG-asioissa (Environment, Social and Governance).

”Meillä on kattava vastuullisuusohjelma, jossa kuvaamme selkeästi toimintapolitiikkamme sekä tapamme toimia, seurata ja raportoida toimintamme vastuullisuuden eri osa-alueita. Olemme selkeyttäneet riskien hallintaa ja laajentaneet sitä ympäristöllisten, sosiaalisten ja hallinnollisten riskien alueilla.”, Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja Reino Huusko sanoo.

”Yhteistyö eri sidosryhmiemme kanssa on tärkeää, jotta voimme turvata vastuullisen toimintamme kaikilla ESGn eri osa-alueilla. Siksi olemme entisestään täydentäneet ja selkeyttäneet sidosryhmien hallintaa, työmenetelmiä ja raportointia.”

Täydet pisteet usealta osa-alueelta

Loiste sai GRESBissä täydet pisteet (100/100) usealta eri osa-alueelta:

·        hallinto

·        sidosryhmätyö

·        sosiaalinen vastuu

·        jätehuolto ja päästöjen hallinta

·       kaukolämmön ja sähkön tuotannon ja jakelun ympäristöystävällinen hallinta

Loisteen tulokset paranivat edellisvuodesta näillä osa-alueilla:

·        toiminnan määrämuotoinen kehittäminen

·        vastuullinen toiminta sidosryhmien, omistajien, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa ja entistä tiiviimpi sitouttaminen yhteiseen tekemiseen.

GRESB 2022

GRESB on globaalisti vuosittain toteutettava vastuullisuusarviointi, johon osallistui tänä vuonna 649 yritystä ja arvionti tehtiin vuoden 2021 toiminnasta. Yritykset jaetaan toimialoittain eri vertailuryhmiin. Omassa kymmenen yhtiön ryhmässään Loiste sijoittui 5. Kokonaistuloksissa Loiste oli sijalla 159 yhteensä 649 osallistujan joukossa.

GRESB-arvioinnissa mitataan yrityksen hallintoa, politiikkoja, raportointia, riskienhallintaa, sidosryhmien hallintaa, päästöjä, energiatehokkuutta, jätehuoltoa, vesien käyttöä, työterveys ja -turvallisuusasioita, eli laajalti yrityksen toimintaa ja onnistumista usealla eri osa-alueella ympäristöasioissa, sosiaalisessa vastuussa sekä hyvässä hallintotavassa eli ns. ESG-asioissa (Environment, Social and Governance).

Lisätietoja

Loiste-yhtiöt Oy Reino Huusko, toimitusjohtaja, p. +358 50 570 3427

Loiste on suomalainen energiayhtiö, jonka juuret ulottuvat Kainuussa yli sadan vuoden päähän. Ydinliiketoimintaa ovat sähkön sekä kaukolämmön jakelun ja tuotannon käsittävä energiainfra. Tehtävänämme on toimittaa sähköä tasapuolisesti kaikille alueemme asiakkaille ja huolehtia sähköverkkopalveluista eli sähkön toimituksesta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen hankinnoista ja kumppanuuksista. Vastaamme kaukolämpötoiminnasta ja -palveluista sekä tuotannosta Kajaanissa. Kaukolämpö on alueemme yleisin ja suosituin lämmitysmuoto. Mahdollistamme hiilineutraalin kaukolämmön saatavuuden ja panostamme jatkuvasti uusiutuviin energialähteisiin. 

Tilaa

Multimedia

Multimedia