1Q 2018 Katsaus Loudspring Oyj

Report this content

Loudspring Oyj

Yhtiötiedote

20. huhtikuuta 2018 klo 8:30 (EET)

Pyydämme huomioimaan, että tämä katsaus ei ole tyhjentävä raportti kaikista katsausajan tapahtumista eikä se ole talousraportti. Tämä katsaus on yhteenveto salkkuyhtiöitämme ja Loudspringiä koskevista keskeisistä julkisista tapahtumista kuluneen neljänneksen aikana.

Emme kommentoi jokaista salkkuyhtiötä jokaisessa neljänneskatsauksessa vaan keskitymme Loudspringin ydinomistuksiin. Aikaisen vaiheen yritysten salkkuun kuuluvia omistuksia kommentoidaan vain merkittävän kehityksen tai suurten rahoituskierrosten yhteydessä. Kattavan kokonaiskuvan saaminen yksittäisen salkkuyhtiön liiketoiminnasta edellyttää tutustumista muihinkin asiakirjoihin ja raportteihin kuten yhtiöesitteeseen ja sen täydennykseen jotka julkaistiin vuonna 2016. Nämä asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa loudspring.earth/osake/hallinnointi .

Merkittävät tapahtumat

PlugSurfing myytiin kokonaisuudessaan Fortumille maaliskuussa 2018. Molemmat osapuolet sopivat ettei hankintasopimuksen arvoa ilmoiteta. Loudspring omisti 3.1% PlugSurfingista ennen myyntiä ja sai sijoitetulle pääomalle noin 18% vuotuisen tuoton sinä aikana, kun yhtiö oli Loudspringin salkussa.

Nocartin Afrikan projektien ja saatavien tilanteesta annettiin tilannepäivitys maaliskuussa 2018. Nocartin toimitusjohtaja Vesa Korhonen kertoi, että Sambia-projektissa on ollut viiveitä ja että projektin toteutusaikataulu tulee todennäköisesti viivästymään alkuperäisestä aikataulusta. Nocart on myös viime joulukuussa julkistanut Keniasta saamansa 14MUSD arvoisen tilauksen 10MW aurinkovoimalasta. Tämä projekti on käynnistynyt ja etenee suunnitelman mukaisesti.

Päämarkkinat: Suomi, Aasia, Afrikka.

Eagle Filtersin sijoituskierros ja osakevaihto julkistettiin tammikuussa 2018 jolloin Loudspring hankki osake-enemmistön Eagle Filter Oy:stä. Loudspring:in omistus Eagle Filtersissä ennen järjestelyä oli 34% ja järjestelyn myötä se nousi 63,4%:iin. Osapuolet sopivat myös optiosta, joka mahdollistaa Loudspring:in Eagle Filters -omistuksen nousun 80%:iin. Eaglen liikevaihdon kehitys vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana on ollut poikkeuksellisen vahvaa, ja se perustuu pääasiassa nykyasiakkaiden uusiin tilauksiin. Lisähenkilöstön rekrytointi myyntiin ja tekniseen tukeen on käynnissä.

Tärkeimmät markkinat: Eurooppa, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Aasia ja Afrikka.

Nuuka Solutionsiin tehtiin sijoitus pääomalainan muodossa joulukuussa 2017. Lainaan sisältyy oikeus vaihtaa laina omistukseen yhtiössä aikaisintaan maaliskuussa 2018. Jos vaihto-oikeus, mukaan lukien lainalle kertynyt korko, otettaisiin huomioon, nousisi Loudspring enemmistöomistajaksi Nuukassa. Nuukan vuoden 2018 ensimmäinen vuosineljännes on ollut kiireinen. Yhtiö on toteuttanut kahta merkittävää projektia Alankomaissa käyttäen seuraavan sukupolven älyrakennusten ohjelmistoalustaansa ja on jatkanut ratkaisunsa skaalaamista asiakkaille Pohjoismaissa. Vuoden toisen neljänneksen aikana Nuukan tavoitteena on saada useita uusia asiakkuuksia ja jatkaa kasvuaan sekä Pohjoismaissa että Benelux-maissa.

Päämarkkinat: Suomi, Alankomaat, Ruotsi, Yhdysvallat.

ResQ Clubiin tehtiin tammikuussa 2018 sijoituskierros jossa Loudspring toimi ankkurisijoittajana. Loudspringin täysin laimennettu omistus ResQ:ssa on nyt 19.4% prosenttia. ResQ Club kasvatti kuukausimyyntiään 8,5 % ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kasvu oli ennakoitua hitaampaa, lähinnä helmikuussa tapahtuneen kasvuvauhdin pysähdyksen vuoksi. Syynä tähän oli tilapäinen negatiivinen PR-viestintä Suomessa ja toiminnalliset muutokset Saksassa. Maaliskuun lopun tulos toi yrityksen takaisin ennustetulle kasvu-uralle. Saksan operatiiviset muutokset ovat myös tuoneet kustannusrakennetta alaspäin kestävälle tasolle, mikä näkyy yhtiön kulutasossa maaliskuusta lähtien. Kumppanipuolella toisen vuosineljänneksen tavoitteena on ottaa käyttöön sekä Ruotsissa että Saksassa uusi myyntiprosessi uuden työkalun avulla, jonka tavoitteena on saada laajennustoiminnot samalle tasolle kuin Suomessa. Lisäksi yhtiö keskittyy myös uusiin tapoihin käyttää alustaansa päivittäistavarakaupoissa ja ravintoloissa.

Päämarkkinat: Suomi, Ruotsi, Saksa, Alankomaat.

Sofi Filtration toteutti menestyksekkäästi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana teollisen skaalan pilotteja Suomessa. Sofi jatkoi myös ratkaisunsa testaamista Yhdysvalloissa valittujen sovellusten alueella, verkostoitui sekä loppukäyttäjien että kanavamarkkinointikumppaneiden kanssa ja valmistautui teolliseen mittakaavan demonstraatioon öljy- ja kaasusektorin yritykselle. Yhtiö teki myös markkinatutkimuksen USA:n markkinoista potentiaalisen rahoittajakumppanin kanssa. Sofi Filtrationin suodatusratkaisu tunnetaan kasvavissa määrin maailmanlaajuisesti ja yhtiö on saanut myyntiyhteydenottoja mm. Yhdysvalloista, UK:sta, Kiinasta ja Chilestä. Vuoden toisen vuosineljänneksen aikana Sofin tavoitteena on solmia toimitussopimuksia onnistuneiden pilottien seurauksena ja tehdä sopimus vähintään yhden strategisen teollisen yhteistyökumppanin kanssa.

Päämarkkinat: Suomi, Yhdysvallat

Enersizellä oli useita merkittäviä tapahtumia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Suurin näistä oli teknologinen läpimurto, joka mahdollistaa yhtiölle kompressorijärjestelmän tehokkuuden visualisoinnin ja analysoinnin automaattisesti. Tämä ratkaisu on otettu välittömästi käyttöön nykyisissä hankkeissa ja sillä tulee olemaan myönteinen vaikutus useilla eri alueilla. Innovaatiosta on jätetty kaksi patenttihakemusta. Enersize on palkannut myös johtajan vastaamaan Kiinan operaatioista ja yhtiö solmi tulonjakosopimuksen saksalaisen Dürr AG: n kanssa. Kuten Enersize on aiemmin ilmoittanut, toisen vuosineljänneksen aikana Enersize odottaa käynnissä olevien asennussopimusten siirtymistä tulonjakovaiheeseen.

Päämarkkinat: Kiina, Suomi, Saksa, Ruotsi

Swap.com on kasvanut nopeasti, vaikka yhtiön kasvuvauhti hidastuikin vuonna 2017, kun yhtiö keskittyi enemmän toiminnan kannattavuuden parantamiseen nostamalla myynnistä veloittamaansa palkkiota ja alentamalla markkinointikulujaan. Liikevaihto vuonna 2017 oli noin 14 miljoonaa euroa. Johto keskittyi katsauskaudella edelleen voimakkaasti kannattavuuden parantamiseen kasvun kustannuksella. Swap.comissa myynnissä olevien tavaroiden määrä on yli 2 miljoonaa kappaletta ja Swap.com on suurin käytetyn tavaran kauppa USA:ssa.

Päämarkkina: Yhdysvallat

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Loudspring Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@loudspring.earth

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Loudspring lyhyesti

Loudspring on Pohjoismaissa ja Kaliforniassa toimiva yhtiöryhmä, joka keskittyy säästämään luonnonvaroja. Loudspring yhtiöt ovat aktiivisia toimijoita viidellä globaalilla markkina-alueella: energia, kiinteistöt, muoti, ruoka sekä valmistava teollisuus. Loudspring:in johto koostuu henkilöstä, jotka ovat rakentaneet positiivista ympäristövaikutusta ja liiketoimintaa yhdistäviä kasvuyrityksiä jo yli vuosikymmenen.

Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Tilaa

Liitteet & linkit