• news.cision.com/
  • Loudspring/
  • Cleantech Invest nostaa omistustaan Eagle Filterissä merkittävästi ja aloittaa yhtiön kiihdytyksen

Cleantech Invest nostaa omistustaan Eagle Filterissä merkittävästi ja aloittaa yhtiön kiihdytyksen

Report this content

Cleantech Invest on toteuttanut jatkosijoituksen osakkuusyhtiöönsä Eagle Filtersiin. Cleantech Investin omistus nousee 10:stä prosentista 28 prosenttiin. Cleantech Investillä on lisäksi optio nostaa omistuksensa 40 prosenttiin.      

Eagle Filters mahdollistaa merkittävien energiansäästöjen sekä CO2 päästövähenemien syntymisen energiateollisuudessa. Yhtiö tuottaa tehokkaita sisääntuloilman suodatusratkaisuja maakaasuvoimalaitoksiin. Maakaasuvoimalaitoksilla on merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä koska suurkaupunkien ilmanlaatua ja CO2 päästöjä voidaan nopeasti ja merkittävästi vähentää käyttämällä maakaasua muiden fossiilisten polttoaineiden sijaan. Käyttämällä Eaglen teknologiaa olemassa olevissa voimalaitoksissa voivat energiayhtiöt saavuttaa laitoskohtaisesti samanaikaisesti sekä 1-3MEUR säästöt että vähentää CO2 päästöjä ja ilmansaasteita. Säästöt syntyvät pääasiassa turbiinin paremmasta polttoainetehokkuudesta, joka on seurausta puhtaamman sisäänottoilman mukanaan tuomasta turbiinin paremmasta toimivuudesta.  

Eagle Filtersin teknologia on tällä hetkellä käytössä useissa maissa Aasiassa, Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Afrikassa. Asiakkaina on suuria valtiollisia ja yksityisiä energiayhtiöitä. Maailman suurimmat kaasuturbiinioperaattorit ovat testanneet Eaglen teknologiaa nyt kahden vuoden ajan, tulokset ovat olleet erinomaisia ja nämä asiakkaat harkitsevat nyt Eaglen teknologian käyttöönottoa suuressa mittakaavassa. Maailmassa on yhteensä noin 10 000 kaasuturbiinia, jotka voivat hyödyntää Eagle Filterin teknologiaa ja näiden yhteenlaskettu säätöpotentiaali Eaglen teknologialla on 7,5 miljardia euroa. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta kohdemarkkinalla on mahdollisuus noin 22Mt CO2 päästövähenemään vuositasolla. Tämä vastaa 4,7 miljoonan auton poistumista liikenteestä.

Cleantech Investin toimitusjohtaja Alexander Lidgren: “Eagle Filtersin teknologia on merkittävää, koska se vähentää hävikkiä maakaasuun perustuvassa sähköntuotannossa, ja koska maakaasuun perustuva sähköntuotanto on niin suurta, ovat saavutettavat ympäristöhyödyt valtavia. Joustavuudestaan johtuen maakaasu ja biokaasu lisäksi täydentävät uusiutuvaan energiaan perustuvaa tuotantoa hyvin, ja siten sillä on elintilaa myös uusiutuvan energian aikakaudella. Näemme mahdollisuuden vakaaseen tulovirtaan ja kannattavuuteen palvelemalla energiateollisuutta, parantamalla niiden kaasuturbiinien tehokkuutta.”     

Cleantech Investin hallituksen puheenjohta Lassi Noponen: “Hiljattain julkaisemassa strategiapäivityksessä totesimme Cleantech Investin tähtäävän siihen, että voimme kiihdyttää joitakin olemassaolevia osakkuusyhtiöitämme nopeampaan kasvuun sijoittamalla niihin lisää pääomaa ja resursseja. Seurattuamme Eagle Filtersiä ja tutkittuamme sen markkinaa muutamia vuosia, olemme hyvin innostuneita mahdollisuudesta tuottaa vahvaa kassavirtaa, omistaja-arvoa sekä ympäristöhyötyjä kiihdyttämällä Eagle Filtersin kasvua. Eagle Filtersin teknologia palvelee käynnissä olevaa energiamurrosta erinomaisesti ja on loistava lisä Cleantech Investin hajautettuun puhtaan teknologian salkkuun.”

Eagle Filters toimitusjohtaja Juha Kariluoto: “Olemme hiljattain saavuttaneet läpimurtoja koeajoissa suurasiakkaiden kanssa. Tämä sijoitus ja Cleantech Investin tuki mahdollistaa meille vastaamisen kasvavaan kysyntään, jonka uskomme syntyvän kun energiateollisuus oppii ratkaisumme tehokkuusedut.” 

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit