Cleantech Invest Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015 (tilintarkastettu)

Tammikuu-Joulukuu 2015

 • Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 200% 2015 aikana niiden yhtiöiden osalta, jotka olivat osakkuusyhtiöitä jo vuonna 2014 (arvio, tilintarkastamaton).
 • Cleantech Invest on katsauskauden aikana menestyksekkäästi vienyt eteenpäin pohjoismaista strategiaa: vahva läsnäolo Suomessa ja Ruotsissa, suunnitelma listautua Tukholman First Northiin julkistettiin Q4/2015
 • Merkittävimmät tapahtumat osakkuusyhtiöissä:
  • Nocartin hyvä kehitys jatkui. Yhtiö hieman yli nelinkertaisti liikevaihtonsa EUR 3,9 miljoonaan vuoden aikana ja teki vahvan positiivisen tuloksen kooltaan EUR 0,6 miljoonaa (arvio, tilintarkastamaton). Cleantech Invest lisäsi omistustaan Nocartissa 15%:sta 20%:iin;
  • Swap.com (Netcycler Oy) kasvoi voimakkaasti 2015 aikana.  Toukokuussa 2015 Cleantech Invest SPV 1 AB sijoitti EUR 4,2 miljoonaa Swap.comiin. Myöhemmin samana vuonna Cleantech Invest SPV 2 AB sijoitti Swap.comiin EUR 2 miljoonaa. Cleantech Invest kasvatti efektiivistä omistustaan Swap.comissa 5,6%:sta 8%:iin vuoden aikana;
  • Nuukan palveluun kytkettyjen rakennusen määrä kasvoi voimakkaasti. Rakennusten määrä yli 13-kertaistui 2015 aikana. Katsauskauden lopussa sopimukset kattoivat 531 rakennusta;
  • Savo-Solar keräsi EUR 4,1 miljoonaa listautuessaan samanaikaisesti First North Tukholmaan ja Helsinkiin. Yhtiö keräsi rahoitusta EUR 4,2 miljoonaa lisää joulukuussa 2015;
  • Enersize toimitti ensimmäisen suuren energiansäästöprojektinsa Kiinassa, jossa asiakkaalle saavutettavat säästöt ovat arviolta EUR 800 000 vuodessa;
  • Sofi Filtrationin vedenpuhdistusteknologian sovelluskohteet laajenivat kaivosalalta energia-alalle ja rakennusteollisuuteen. Liikevaihto kasvoi yli 200% edelliseen tilikauteen verrattuna.
 • Cleantech Invest teki jatkosijoituksia katsauskauden aikana seuraaviin yhtiöihin: Aurelia Turbines, SavoSolar, Enersize, Nuuka Solutions, Sofi Filtration ja Nocart. Cleantech Invest lisäsi omistustaan Swap.comissa Cleantech Invest SPV1 AB:n ja Cleantech Invest SPV2 AB:n kautta.
 • Cleantech Invest sijoitti myös kolmeen uuteen yhtiöön: Watty AB, PlugSurfing GmbH ja Eagle Filters Oy
 • Alexander Lidgren aloitti Cleantech Investin toimitusjohtajana tammikuussa 2015.

Heinäkuu-Joulukuu 2015

 • Joulukuussa 2015 Cleantech Invest SPV2 AB sijoitti EUR 2 mijoonaa Swap.comiin. Sijoituksen jälkeen Cleantech Investin efektiivinen täysin laimennettu omistus Swap.comissa oli 8,0%.
 • Elokuussa 2015 toteutettiin suunnattu osakeanti jossa Cleantech Invest sai uusia strategisia sijoittajia Kiinasta, Piilaaksosta ja Ruotsista. Sijoitukset tehtiin suunnatussa osakeannissa, jossa luotiin 1 170 000 uutta A sarjan osaketta, ja jossa uudet sijoittajat saivat yhteensä 6% Cleantech Investin osakekannasta. Suurimman osan annista merkitsi Zhejiang Ruiyang Technologies Company (Ruiyang), joka on sijoittunut yhteen nopeimmin kasvavista kaupungeista ja kasvukeskuksista, Hangzhou Cityyn. Ruiyang on johtava teollinen toimija ja sijoittaja Kiinan cleantech sektorilla.
  • Q4/2015 Cleantech Invest aloitti valmistelut Tukholman First North listautumisantiin ja valitsi G&W Fondkommissionin hoitamaan prosessia. Likviditeetin parantamiseksi ilmoitetiin, että rinnakkaislistauksen yhteydessä järjestetään rajoitettu noin EUR 1 miljoonan anti siten, että kunkin osakkeen merkinnän yhteydessä saa option  merkitä lisää osakkeita korkeammalla valuaatiolla rajoitetun ajan.

Keskeiset tunnusluvut

EUR ‘000 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
Liikevaihto 105 89 249 89
Liikevoitto/tappio -450 -400 -872 -693
Katsaus-/tilikauden tulos -940 -575 -1 306* -868
Rahavarat kauden lopussa 802 1790 802 1790
Oma pääoma kauden lopussa 6 739 6 324 6 739 6 324
Omavaraisuusaste kauden lopussa 98.9% 98.5% 98.9% 98.5%

*Huom: Arvonalennus kooltaan EUR 575 tuhatta tehtiin Savo Solarin Oyj:n arvoon tuloslaskelmassa.

Toimitusjohtaja Alexander Lidgren kommentoi

Kiihdytyksen vuosi 2015

Vuonna 2015 tavoitteenamme oli saada parempi asema kansainvälisillä markkinoilla, laajentaa osakaspohjaamme ja sijoittajaverkostoamme Ruotsissa sekä aktiivisesti kiihdyttää osakkuusyhtiöidemme kasvutahtia.

Pärjäsimme hyvin!

Nostimme kahdella rahoituskierroksella yhteensä 6.2 MEUR pääomaa Swap.com osakkuusyhtiöömme erillisten holding-yhtiöiden kautta. Omistamme 20% näistä holding-yhtiöistä. Tämä tarkoittaa, että työpanoksemme avulla ja ilman rahasijoitusta, nostimme omistustamme yhdessä nopeimmin kasvavista osakkuusyhtiöistämme ja samalla turvasimme Swap.comin rahoituksen. Cleantech Investin osakkeenomistajille tämä tarkoittaa sitä, että laimentamatta omistustanne Cleantech Investissä, saitte lisää omistusta Swap.comissa. Näihin holding -yhtiöihin toimme mukaan Swap.comiin yksityissijoittajia verkostoistamme Ruotsista, Suomesta, UK:sta ja Piilaaksosta. Prosessin aikana opimme lisää Swap.com:sta ja saimme läheisemmän yhteyden yksityissijoittajaverkostoihin.  

Lokakuussa saimme mukaan Cleantech Investiin kolme strategista sijoittajaa: kiinalaisen Ryuang Groupin Kiinasta, Epstein Advisersin Piilaaksosta ja GLD Holdingin Tukholmasta. Nämä uudet osakkaat ovat sekä tuoneet toimintaamme lisäarvoa että sijoittaneet suoraan useisiin osakkuusyhtiöihimme. Uudet strategiset osakkaamme tulevat olemaan meille hyödyllisiä kun lisäämme läsnäoloamme kansainvälisillä markkinoilla.   

Vuoden 2016 alussa toteutimme ylimerkityn osakeannin jolla nostimme Cleantech Investiin 12 MSEK pääomaa First North Sweden markkinalta. Hankkeen tavoitteena oli kasvattaa yhtiömme omistajapohjaa ja lisätä tunnettuuttamme Ruotsissa. Osakeanti oli yli 3,5 kertaisesti merkitty ja miellä on nyt 1200 uutta ruotsalaista osakkeenomistajaa. Osakkeemme noteeraus Nasdaq First North Sweden –markkinalla alkaa huhtikuussa, jolloin meistä tulee kahdessa maassa listattu yhtiö.

Vähintä mitä voidaan sanoa on että osakkuusyhtiömme ovat olleet kiireisiä. Osakkuusyhtiöidemme yli 200%:n yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu kertoo vakuuttavaa tarinaa kehityksestä.  Kaksi yhtiöistämme, Nocart ja Swap, nelinkertaistivat liikevaihtonsa vuoden aikana ja odotamme vahvan kasvun jatkuvan vuoden 2016 aikana. Nocart onnistui liikevaihdon kasvattamisen lisäksi tekemään ison loikan kannattavuudessa ja teki n. 0.6 miljoonan euron positiivisen tuloksen vuonna 2016 (arvio, tilintarkastamaton). Nocart on kehityksen kärjessä rakentamassa luotettavaa uusiutuvaan energiaan perustuvaa sähkön tuotantoa Afrikassa. Swap.com on kehittymässä kategoriajohtajaksi nopeasti kasvavassa online consignement markkinassa Yhdysvalloissa.

Iso joukko aikaisen vaiheen yhtiöitämme löysi täsmällisemmän kohdemarkkinansa ja aloittivat nousunsa. Erityisesti on syytä mainita Enersize, joka kotiutti ensimmäiset saavutettuihin säästöihin perustuvat maksut Kiinan suurista energiatehokkuusprojekteista, Nuuka, joka yli 13-kertaisti pilvipalveluunsa kytkettyjen kiinteistöjen määrän (nyt 531) sekä Sofi Filtration joka toimitti vedenpuhdistusjärjestelmiä useille asiakkaille onnistuneiden koeajojen jälkeen. Plugsurfing jatkoi kasvuaan ja lisäsi verkostoonsa 5000 uutta sähköautojen latauspistettä. Kaikkien edellä mainittujen yhtiöiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti viime vuoden aikana.     

Vahva vuosi mutta yksi alaskirjaus

Cleantech Investin oma tulos viime vuonna vastasi odotuksiamme. Saamamme palkkiotuotot mutta myös omat kulumme kasvoivat jonkin verran viime vuoden aikana. Kustannusten nousun aiheuttivat kertaluonteiset ja pörssilistautumiseen liittyvät kustannukset. Osakkuusyhtiöidemme liikevaihdon kasvu on ollut todella merkittävää, mutta se ei realisoidu Cleantech Investin tulosrivillä ennen kuin toteutamme irtautumisia.

Olemme joutuneet kirjaamaan alas osakkuusyhtiömme Savo-Solarin arvoa. Yhtiö toteutti viime vuonna merkintäoikeusannin alhaisella valuaatiotasolla varmistaakseen tarvittavan pääoman saamisen. Savo-Solarin liikevaihto kasvoi hyvin viime vuoden aikana mutta Tanskan projekteihin liittyvien viivästysten takia yhtiön piti toteuttaa merkintäoikeusanti. Arvon alaskirjaus ei vaikuta kassavirtaan. On myös syytä huomata, että kokonaisuutena Cleantech Investin tasearvo nousi tarkastelujaksolla, koska Swap.comin ja Clean Future Fundin tasearvot nousivat vaikka ne eivät vaikutakaan yhtiön tulokseen.   

Savo-Solarin merkintäoikeusanti ylimerkittiin ja yhtiö sai noin € 4.2 miljoonaa euroa pääomaa ja sen tavoitteena on yli kaksinkertaistaa liikevaihtonsa vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 n. 2 MEUR tasosta.

Fossiilisten polttoaineiden ikkuna sulkeutuu ja puhtaan teknologian kasvu on yhä enemmän markkinaehtoista

Pariisin ilmastosopimus vuoden 2015 lopussa syntyi ajankohtana jolloin sekä uusiutuvan energian- että energiatehokkuusratkaisut olivat saavuttaneet voima-aseman markkinoilla.

Uusiutuvan energian teknologia on halventunut dramaattisesti ja tarve vähentää päästöjä lisääntyy jatkuvasti. Uusiutuvien kasvua ajavat ilmastonmuutoksen torjunta, energiaturvallisuus, poliittiset riskit sekä huono ilmanlaatu joka pakottaa ihmisiä sisätiloihin maailman suurimmissa kaupungeissa. Edellä sanotusta huolimatta Pariisin ilmastosopimuksella on merkitystä. Se poisti viimeisetkin epäilyt siitä että regulaatioriski on siirtynyt fossiilisten polttoaineiden hyödyntäjille. Pian näemme mahdollistavatko sopimusosapuolet aioittuakin nopeamman siirtymisen uusiutuviin. Tällainen kehitys hyödyttäisin useita osakkuusyhtiöitämme.

Makrotrendit suosivat tällä hetkellä voimakkaasti osakkuusyhtiöidemme kehitystä. Näitä trendejä ovat mm. kasvu hajautetun energian tuotannossa, käytetyn tavaran online-kaupassa, energiatehokkuus- ja ilmanlaadunhallintajärjestelmien kysynnässä ja teollisuuden energiatehokkuuden vaatimuksissa sekä muutoksen mahdollistavien teknologioiden kuten sensorien, prosessoritehon ja kaistaleveyden hinnan halpeneminen. Osakkuusyhtiödemme suotuisan kehittymisen keskeinen riski liittyy kasvuun tarvittavan rahoituksen hankkimiseen sekä onnistuneeseen liiketoiminnan skaalaamiseen. Me keskitymme varmistamaan että parhailla yhtiöillämme on kasvuun tarvittavat resurssit ja että ne voivat saavuttaa tavoitteensa.

Me olemme hyvässä vauhdissa

Tämä on ollut ensimmäinen vuoteni Cleantech Investin toimitusjohtajana. Mitä voin sanoa? Rakastan vauhtia ja olemista osana joukkuetta joka ratkoo aikamme suurimpia haasteita. Pieni tiimimme on työskennellyt hyvin ahkerasti ja saavuttanut vuodelle asetetut tulokset. Meidän on pidettävä kirkkaana mielessä seuraava seikka: Olemme keskellä mullistavaa siirtymää uusiutuviin energianlähteisiin ja energiatehokkuuteen. Suurin osa tätä matkaa on vielä edessä. Tämä on pätee sekä meille yhtiönä että niille markkinoille joilla toimimme.

Cleantech Invest ei julkaise taloudellisia ennusteita mutta odotamme suuria edistysaskeleita osassa seuraavia osakkuusyhtiöitä: Swap, Nocart, Enersize, Sofi Filtration ja Nuuka Solutions.

Meillä on kunnianhimoinen tavoite nousta Euroopan johtavaksi puhtaan teknologian yrityskiihdyttämöksi ja sen tavoitteen aiomme saavuttaa. Odotan innolla jännittävää vuotta 2016. 

Cleantech Investin omistusosuus osakkuusyhtiöissä 31.12.2015

Osakkuusyhtiö Suora omistus % * Clean Future Fund Ky:n omistus % * Cleantech Invest SPV 1 AB omistus % * Cleantech Invest SPV 2 AB omistus % * Efektiivinen omistus yhteensä **
Aurelia Turbines Oy 3,8 % 3,8 %
Clean Future Fund Ky 36,8 % 36,8 %
Eagle Filters Oy 10,0 % 10,0 %
Enersize Oy 42,1 % 5,4 % 44,1 %
Lumeron Oy 14,3 % 14,3 %
MetGen Oy 2,0 % 1,9 % 2,7 %
Netcycler Oy 3,5% 1,6 % 15,6 % 4,1 % 8,0 %
Nocart Oy 20,0 % 20,0 %
Nuuka Solution Oy 34,0 % 34,0 %
One1 Oy 10,0 % 7,8 % 12,9 %
Oricane AB  21,2 % 21,2 %
Plugsurfing Gmbh 2,5 % 2,5 %
Sansox Oy 9,2 % 9,2 %
Savo Solar Oy 6,7 % 1,5 % 7,3 %
Sofi Filtration 23,1 % 23,1 %
Watty Ab 1,0 % 1,0 %
* Cleantech Investin suora omistus on kokonaan dilutoitu ja sisältää osakkuusyhtiöiden optiot. Metgenissä on sekä sijoittajien että henkilöstön optioita, jotka on molemmat huomioitu.
**Cleantech Invest Oyj:n efektiivinen omistus yhteensäHuom: Omistusprosentin ja lopullisen voitonjaon välillä saattaa olla eroja osakkuusyhtiöstä irtautumisen yhteydessä. Tämä johtuu VC-rahoitettujen yhtiöiden keskuudessa yleisesti käytössä olevista osakassopimuksissa määritellyistä etuoikeusjärjestyksistä.

Osakkuusyhtiöiden kehitys vuoden 2015 aikana

Cleantech Invest lyhyesti kommentoi kaikkien osakkuusyhtiöidensä liiketoiminnan kehitystä katsauskauden aikana.

Osakkuusyhtiöiden kehitystä kuvaavissa luvuissa on käytetty seuraavia periaatteita:

 • Yhteenveto, jossa kunkin osakkuusyhtiön liiketoiminnan kehitystä on kuvattu ei ole tyhjentävä kuvaus osakkuusyhtiön tilanteesta ja riskeistä.
 • Liikevaihto- ja tulosluvut on annettu ainoastaan niille osakkuusyhtiöille, joiden liikevaihto on yli 1m€.
 • Jo on jokin liiketaloudellinen syy (esimerkiksi kilpailu) liikevaihto- ja tuloslukujen antamatta jättämiseen, lukuja ei anneta siitä huolimatta että liikevaihto olisi yli 1m€.
 • Osakkuusyhtiöille voidaan antaa myös avainindikaattori, joka kuvaa osakkuusyhtiön kehitystä.

Osakkuusyhtiöt on jaettu kahteen ryhmään: 1) Energia- ja resurssitehokkus ja 2) Hajautettu uusiutuva energiantuotanto. Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli €13,4 miljoonaa: €7,1 miljoonaa energia- ja resurssitehokkuuden ja €6,3 miljoonaa hajautetun uusiutuvan energiantuotannon osalta. Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 200% 2015 aikana niiden yhtiöiden osalta, jotka olivat osakkuusyhtiöitä jo vuonna 2014. Kaikki osakkuusyhtiöiden liikevaihtoluvut, lukuunottamatta SavoSolarin 2015 lukuja, ovat tilintarkastamattomia arvioita.

1)   Energia- ja resurssitehokkuus
(
Swap.com, Nuuka Solutions, Eagle Filters, Enersize, Lumeron, Metgen, PlugSurfing, Sansox, Sofi Filtration, Oricane, Watty):

Swap.com (Netcycler Oy) muutti H2/2015 aiemmasta 6000m2 logistiikkakeskuksesta uuteen suurempaan 3,3 hehtaarin kokoiseen logistiikkakeskukseen Bolingbrook, Illinoihin. Uusi logistiikkakeskus mahdollistaa nopean kasvun jatkumisen.  Yhtiö kasvatti logistiikkakeskuksen henkilökuntaa aktiivisella rekrytoinnilla. Vuoden 2015 lopussa Swap.com valikoimassa oli yli 650 000 tavaraa, jolla mitattuna yhtiö on USA:n suurin käytettyjen tavaroiden Internet tavaratalo (‘online consignment store’ ). Joulukuussa 2015 Swap.com keräsi €5 miljoonaa rahoitusta.

Vuonna 2016 Swap.com jatkaa tavaravalikoimansa ja liiketoimintansa kasvattamista nopeasti. Yhtiö on esittelemässä mobiili-sovelluksen ja harkitsee uusien tavarakategorioiden lanseeraamista.

Ensimmäiset sopimukset, joissa yrityskumppanit markkinoivat Swap.comia asiakkailleen on tehty ja Swap.com on laajentamassa tätä mallia suurelle määrälle kumppaneita.

EUR 1-12/2015 1-12/2014
Liikevaihto, EUR 2015 liikevaihto ei saatavilla.
‘Run rate’ eli annualisoitu kuukausiliikevaihto tällä hetkellä yli $10M
1,105,211
Liikevoitto (tappio), EUR -2,509,590
Tilikauden voitto (tappio), EUR -2,518,805
Henkilöstö kauden lopussa 205 38

Nuuka Solutions Oy teki H2/2015 tärkeitä muutoksia tuotteeseensa ja liiketoimintamalliinsa. Aiemmin kehitetty rakennusten energianhallintajärjestelmä on nyt kasvanut rakennusten big data (suurten tietomäärien) hallintajärjestelmäksi, joka palvelee nykyajan rakennusten omistajien tarpeita yhä paremmin. Nuuka tarjoaa nyt kattavan ratkaisun rakennusten energiatehokkuuden hallintaan, sisäilman laadun hallintaan ja vastuullisuuden raportointiin.

Kehittämällä tuotettaan Nuuka on saanut useita uusia asiakkaita, mukaanlukien Technopolis, Sirius Capital Partners , Lahden talot ja yli 15 yrityskumppania Suomesta.

Yhtiö laajensi suoramyyntiä ja kehitti Parter Ecosystem -verkostoa Hollannissa ja kaikissa Skandinavian maissa vuoden 2015 aikana. Yhtiö jatkaa panostuksia näille markkinoille 2016 aikana.

Nuuka Solutions indikaattori: Nuukan järjestelmään kytkettyjen rakennusten määrä kasvoi vahvasti, yli 13 kertaiseksi. Katsauskauden lopussa Nuuka palveli 531 rakennusta.

Eagle Filters Oy koki dramaattisen loppuvuoden tehtaan tulipalon johdosta lokakuussa, joka tuhosi 50% tuotantokapasiteetista ja 75% materiaali- ja komponenttivarastoista. Optimistisesta henkilöstöstä ja haittojen minimoimiseksi tehdyistä pikaisista toimista huolimatta tulipalo vaikutti selvästi liikevaihtoon. Yhtiö uskoo saavansa tuotantonsa palautettua lähes normaaliksi H1/2016 aikana.

Eagle Filters pyrkii allekirjoittamaan uusia agenttisopimuksia USA:ssa ja UAE:ssa ja aloittamaan myyntityön yhdessä uusien kumppaneiden kanssa. Tavoite molemmilla markkinoilla on saada ensimmäiset tilaukset 2016 aikana. Eagle Filters odottaa myös saavansa ensimmäiset energiansäästösopimukset allekirjoitettua 2016 aikana.

EUR 1-12/2015 1-12/2014
Liikevaihto, EUR 1,642,165 2,025,000
Liikevoitto (tappio), EUR -757,026 163,000
Tilikauden voitto (tappio), EUR -686,838 -135,000
Henkilöstö kauden lopussa 9 15

Enersize Oy toimitti 2015 toisella vuosipuoliskolla menestyksekkäästi ensimmäisen suuren energiatehokkuusprojektin Kiinaan, jossa arvioidut säätöt asiakkaalle ovat 800 000€ vuodessa. Toinen suuri projekti on käynnistetty terästuotetehtaalla Kiinassa ja useita pienempiä projekteja on käynnissä Euroopassa ja Kiinassa. Enersize käy parhaillaan neuvotteluja useista suurista asiakasprojekteista Kiinan markkinoilla.

2016 aikana Enersize pyrkii allekirjoittamaan useita uusia energiansäästöprojekteja Kiinassa ja jatkamaan nykyisten asiakashankkeiden läpivientiä.

Lumeron Oy keskittyy sijoittamaan korkeatuottoisiin pieniin ja keskikokoisiin energiatehokkuushankkeisiin. H2/2015 aikana yhtiö ei tehnyt uusia sijoituksia.

Metgen Oy kehittää ja markkinoi entsyymiratkaisuja kasvaville biomassamarkkinoille  energia-, paperi-, pakkaus-, polymeeri- ja muovisektoreilla. Yhtiö on toteuttanut teollisia pilotteja seuraavilla alueilla H2/2015 aikana:

-      Entsyymejä pakkausten vahvistamiseksi ja prosessin parantamiseksi

-      Pakkauspahvin valmistus

-      Energiansäästö sellun valmistusprosessissa, puupohjaisen biomassan hydrolyysissa ja sokerikonversioissa biojalostamoissa

Metgen indikaattori: Tuotteiden/tuotesovellusten määrä kasvoi kahdesta viiteen 2015 aikana.

Oricane jatkoi yhteistyötä nykyisen laitevalmistajakumppaninsa kanssa H2/2015. BioCAM® teknologian integrointi verkkolaitevalmistajan tuotteisiin odotetaan olevan valmis 2016 aikana ja saatavilla markkinoilla syksyllä 2016.

Vuoden 2015 lopulla allekirjoitettiin kaupallinen sopimus prosessorivalmistajan kanssa BioCAM –teknologiaa käyttävien tietoverkkolaitteiden nykyisistä ja tulevista versioista. Yhteistyö on tarkoitus julkistaa 2016 aikana.

PlugSurfing lanseerasi H2/2015 uuden verison sovelluksestaan ja aloitti pilottimarkkinoinnin Ranskassa. Yhtiö solmi yhteistyösopimukset ABB:n ja DKV:n kanssa ja sovelluksen käyttäjien määrää lisääntyi 30%. Yhtiö kaksinkertaisti liikevaihtonsa 2015 aikana.

PlugSurfing indikaattori: latausasemien määrä, jossa voi maksaa PlugSurfingin avulla: 25 000 (vuoden alussa 20 000)

Sansox Oy allekirjoitti H2/2015 sopimukset kahden jakelijan kanssa Saudi-Arabiassa ja Australiassa.

Sofi Filtration Oy keskittyi H2 2015 toistettaviin ja skaalautuviin sovelluskohteisiin ja sai tilauksia avainasiakkailta energia- ja rakennusteollisuudesta. Yhtiö kehitti vedensuodattimestaan korkeapaine-mallin, joka asennettiin Fortumin kaukolämpöjärjestelmään. Lisäksi ensimmäinen täysin automatisoitu vedensuodatin tunnelin louhintatyöhön pilotointiin ja myytiin. Yhtiö yli kaksinkertaisti liikevaihtonsa vuoden aikana.

Sofi Filtration indikaattori: Tarjouskanta vuoden lopussa oli 230.000€

Watty AB saavutti H2/2015 useita tärkeitä kaupallisia tavoitteita ja allekirjoitti asiakasprojektisopimuksia. Watty on onnistunut ydinteknologiansa edelleen kehittämisessä. Asiakkaat ovat 2015 aikana vertailleet Wattyn teknologiaa kilpailijoihin ja todenneet sen olevan parhaiten toimiva ratkaisu.

2016 aikana Watty keskittyy kasvattaman käyttäjien määrää kumppaneidensa kanssa jotka ovat energiayhtiöitä ja muita energiapalveluiden tarjoajia kuten aurinkoenergiaratkaisujen tarjoajia.

2)    Hajautettu uusiutuva energiantuotanto
(
Savo-Solar, Nocart, One1, Aurelia)

Nocart Oy sai useita uusia asiakkuuksia uusista Afrikan maista H2/2015 aikana. Erityisesti Malawissa ja Nigeriassa yhtiö otti merkittäviä edistysaskelia. Pääasiassa näille markkinoille Nocart kehitti uuden tuotekonseptin: skaalautuva 1MW konttipohjainen aurinkoenergiajärjestelmä. Nepalissa Nocart laajensi tuotetarjontaansa aurinkoenergiasta vesivoimaan.

Nocart voitti myös kolme suurta jätevoimalaitosprojektia vuoden aikana. Yhtiön liikevaihto kasvoi 323% 2015 aikana.

EUR 1-12/2015 1-12/2014
Liikevaihto, EUR 3,923,581 922,771
Liikevoitto (tappio), EUR 925,321 138,681
Tilikauden voitto (tappio), EUR 565,380 57,442
Henkilöstö kauden lopussa 16 5

One1 Oy solmi yhteistyösopimuksen kahden energiayhtiön kanssa: Lahti Energia Oy ja Pori Energia Oy. One1 on keskittynyt uusiutuviin kaukolämpöratkaisuihin. Sen nykyinen asiakaskunta on Suomessa.

H2/2015 One1 solmi ensimmäisen energianmyyntisopimuksen Hollolan kunnan kanssa ja yhtiö neuvottelee parhaillaan useista vastaavista sopimuksista.

One1 indikaattori: One1:n asennettu lämmitysteho (asiakkailla ja omassa omistuksessa): yhteensä 2MW

Savo-Solar Oy allekirjoitti H2/2015 €3,0 miljoonan arvosta sopimuksia Tanskan nopeasti kasvavalla kaukolämpömarkkinalla. Yhtiö uskoo trendin jatkuvan. Yhtiön tilauskanta ei kuitenkaan kehittynyt ennustetusti kevään aikana. Syynä tähän oli pääasiassa se, että Tanskaan aiottujen suurten hankkeiden aloitus kesti arvioitua kauemmin. Tämä aiheutti matalan työkuorman tehtaalla H2/2015 alussa. Marras-joulukuussa Savo-Solar järjesti merkintäetuoikeusannin, joka ylimerkittiin ja yhtiö keräsi € 4,2 miljoonaa uutta omaa pääomaa ja satoja uusia osakkaita.

Aurinkokaukolämpömarkkinan näkymät ovat Savo-Solarin näkemyksen mukaan hyvät. Ainoastaan Tanskassa ennustetaan asennettavan 500 000m2 aurinkokeräinkenttiä 2016 aikana. Savo-Solarin vahvan markkina-aseman vuoksi yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet saada merkittävä markkinaosuus Tanskassa. Markkina kasvaa myös muissa maissa, kuten Saksassa, Ranskassa, Itävallassa ja Kiinassa, ja läsnäolo Tanskassa toimii hyvänä referenssinä näille markkinoille. Samaan aikaan Savo-Solar on vahvistanut kilpailukykyään kehittämällä edelleen tuotteitaan. Näiden parannusten ansiosta kustannussäästöt ja tehokkuusarvot ovat yhä parantuneet.

EUR 1-12/2015 1-12/2014
Liikevaihto, EUR 2,046 1,033
Liikevoitto (tappio), EUR -3,675 -2,080
Tilikauden voitto (tappio), EUR -4,072 -1,193
Henkilöstö kauden lopussa 43 24

Aurelia Turbines Oy on jatkoi pilottiturbiinin suunnittelua ja valmistusta 2015 lopussa. Ensimmäiset testit kuten modal-analyysi on suoritettu . Kolmas patenttihakemus jätettiin Iso-Britanniassa. Yhtiö kehitti yhteistyössä kumppaneidensa kanssa pienen kokoluokan yhdistetyn lämmon- ja sähköntuotanto -konseptin, joka on saanut markkinoilta positiivisen vastaanoton.

Aurelia Turbines on laajentanut jakelijaverkostoaan kattamaan yli 20 jakelijaa Euroopassa. Yhtiö on aloittanut neuvottelut ensimmäisten turbiinien toimittamisesta 2016 aikana.

Tuloslaskelma: liikevaihto ja tuloksen kehitys

Liikevaihto
Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli EUR 248,685 (1-12/2014: EUR 89,339). Liikevaihdon kasvu johtuu osakkuusyhtiöihin kohdistuneista suuremmista toimeksiannoista.

Kulut
Kulut materiaaleista ja palveluista olivat vuonna 2015 yhteensä EUR 63,010 (EUR 7,683).

Henkilöstökulut vuonna 2015 olivat yhteensä  EUR 596,878 (EUR 441,521). Lisäys johtui kertaluonteisesta ylimääräisestä kulusta kooltaan 104 tuhatta euroa liittyen aiemman toimitusjohtajan lähtöön yhtiöstä.

Liiketoiminnan muut kulut vuonna olivat yhteensä EUR 329,145 (EUR 239,644). Liiketoiminnan muiden kulujen nousu johtui hallinnollisista ja asiantuntijapalvelukuluista, jotka liittyivät First North Tukholman listauksen valmisteluun sekä ensimmäisen täyden vuoden toimintaan listattuna yhtiönä First North Helsingissä.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat vuonna 2014 yhteensä EUR 131,801 (EUR 93,719). Poistojen kasvu selittyy pääosin sillä että vuosi 2015 oli ensimmäinen täysi tilikausi jonka aikana vuoden 2014 First North Helsinki listaukseen liittyvät kulut on poistettu täysimääräisinä.

Liikevoitto/tappio
Yhtiön liiketulos vuonna 2015 oli tappiollinen EUR 872,150 (EUR 693,228).

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot olivat vuonna 2015 yhteensä EUR 68,252 (EUR 2,183) ja rahoituskulut yhteensä EUR 501,465 (EUR 117,217). Rahoituskuluihin sisältyi Savo Solarista tehty EUR 574,745 alaskirjaus ja Cleantech Future Fund:sta tehty arvonalentumisen palautus kooltaan EUR 73, 432

Tilikauden tulos
Tilikauden tulos vuonna 2015 oli tappiollinen EUR 1,306,274 (EUR 868,262). Tappion lisäys johtuu Savo-Solariin liittyvästä alaskirjauksesta. Savo-Solarin osakehintaa 31.12.2015, 0.57 EUR, käytettiin käyvän arvon perusteena.

Tase: rahoitus, sijoitukset ja muut investoinnit

Cleantech Invest toteutti menestyksekkäästi suunnatun annin elokuussa 2015. Cleantech Investiin tuli mukaan uusia strategisia sijoittajia Kiinasta, Piilaaksosta ja Ruotsista. Annissa luotiin 1 170 000 uutta A-sarjan osaketta, joka vastasi 6% Cleantech Investin osakekannasta.

Suurin merkitsijä annissa on Zhejiang Ruiyang Technology Company. Yhtiö sijaitsee Hangzhoussa, joka on yksi nopeimmin kasvavia kaupunkeja ja kasvukeskittymiä Kiinassa. Ruiyang on keskeinen teollinen toimija ja sijoittaja cleantech -sektorilla Kiinassa.

Annin seurauksena yhtiöön tuli kolme uutta osakasta. Cleantech Invest Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä rekisteröinnin jälkeen oli 19,343,707, joista 5,450,000 on K-sarjan osakkeita ja 13,893,707 A-sarjan osakkeita.

Osakkuusyhtiöihin tehtyjen investointien arvo taseessa oli EUR 5,127 tuhatta. Investoinneista kolme suurinta kohdistuivat yhtiöihin Swap.com (Netcycler Oy), Enersize Oy ja Nocart Oy. Swap.comin (Netcycler Oy) osakkeisiin tehtiin EUR 1,218 tuhannen arvonkorotus katsauskauden aikana. Tätä arvonkorotusta vastaavan suuruinen erä, EUR 1,218 tuhatta, kirjattiin taseen omaan pääomaan muodostettavaan arvonkorotusrahaston. Arvonalennus kooltaan EUR 575 tuhatta tehtiin Savo Solarin Oyj:n arvoon tuloslaskelmassa, joka vaikutti negatiivisesti Cleantech Invest Oyj:n tulokseen. Arvonalentumisen palautus aiemmilta kausilta tehtiin Clean Future Fundin omistukseen. Tämä positiivinen vaikutus yhtiön tulokseen vuodelle 2015 oli EUR 73 tuhatta.

Sijoitukset

Aurelia Turbines: Cleantech Invest kasvatti omistustaan Aurelia Turbinesissa 3,6%:sta 4%:iin.

Swap.com: Cleantech Invest Swap SPV 1 AB, joka on Cleantech Investin perustama ruotsalainen holdingyhtiö, teki 4,2 miljoonan euron sijoituksen Swap.com-yhtiöön (Netcycler Oy). Cleantech Invest Oyj omistaa 20 prosenttia holdingyhtiöstä. Cleantech Invest SPV 2 AB, joka on Cleantech Investin perustama ruotsalainen holdingyhtiö, teki 2 miljoonan euron sijoituksen Swap.com -yhtiöön (Netcycler Oy), osana yhteensä 5 miljoonan euron sijoituskierrosta. Cleantech Invest Oyj omistaa 20 prosenttia holdingyhtiöstä. Cleantech Investin täysin laimennettu efektiivinen omistusosuus sijoitusten jälkeen vuoden lopussa oli 8,0%. Cleantech Invest osakkuusyhtiöineen omisti yhteensä 24,8% Swap.comista (Netcycler Oy) sijoitusten jälkeen.

Savo-Solar Oy: Cleantech Investin pääomalainat konvertoitiin osakkeiksi samassa yhteydessä kun Savo-Solar listattiin First North Tukholmaan huhtikuussa 2015. Listautumisen jälkeen Cleantech Investin täysin laimennettu efektiivinen omistus Savo-Solarissa dilutoitui 14%iin. Joulukuussa 2015 Savo-Solar keräsi € 4,2 miljoonaa lisärahoitusta ylimerkityssä annissa. Cleantech Invest osallistui kyseiseen antiin € 150 000 sijoituksella suoraan. Lisäksi Clean Future Fund osallistui antiin € 20 000 sijoituksella. Cleantech Investin efektiivinen omistusosuus on 7,2% annin jälkeen.

Eagle Filters Oy: Cleantech Invest osti 10% omistusosuuden Eagle Filters Oy:stä aiemmilta osakkailta.

Enersize Oy: Cleantech Invest teki jatkosijoituksen Enersize Oy:öön, sekä konvertoi aiempia lainojaan osakkeiksi. Näillä toimenpiteillä Cleantech Investin täysin laimennettu efektiivinen omistusosuus nousi 44%:iin. Sijoituskierrokseen osallistui Cleantech Investin lisäksi perhesijoitusyhtiöitä.

Nuuka Solutions Oy: Cleantech Invest lisäsi omistustaan 37,0%:iin 36,8%:sta.

Sofi Filtration Oy: Sofi Filtration järjesti sijoituskierroksen ja loi sen yhteydessä johdon optio-ohjelman. Sijoituskierroksen jälkeen ja optioiden laimennusvaikutus huomioiden Cleantech Investin omistus Sofi Filtrationissa kasvoi 23,1%:iin 22%:sta.

Nocart: Cleantech Invest kasvatti omistustaan Nocartissa 20%:iin 15,5%:sta.

PlugSurfing: Cleantech Invest Oyj on tehnyt sijoituksen PlugSurfing GmbH -yhtiöön 3,45 prosentin osuudella.  Muita rahoituskierrokseen osallistuneita ovat muun muassa PlugSurfing -yhtiön neuvonantaja Gregor Matthies sekä yhdysvaltalainen yrityshautomo ja pääomasijoitusrahasto. Vuoden lopussa Cleantech Invest omisti 2,5% PlugSurfingistä.

Watty: Cleantech Invest sijoitti ruotsalaiseen Watty –yhtiöön. Sijoitus oli osa suurempaa sijoituskierrosta, jossa Watty keräsi SEK 10 miljoonaa ratkaisunsa markkinoille viemiseksi. Sijoituskierrokseen osallistui ruotsalaisia enkelisijoittajia ja Ruotsin Energiavirasto. Sijoituskierroksen jälkeen Cleantech Invest omisti Wattystä vajaat 1%.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Yhtiön toimitusjohtajana toimi vuonna 2015 Alexander Lidgren 16.1.2015 alkaen. Yhtiön palveluksessa on toimitusjohtajan lisäksi kolme henkilöä, Tarja Teppo, Lassi Noponen ja Timo Linnainmaa, jotka yhdessä muodostavat yhtiön johdon ja johtoryhmän. Feodor Aminoff oli osa yhtiön johtoa 31.5.2015 saakka ja ei ole ollut yhtiön palveluksessa 1.6.2015 alkaen.

Tilikauden alussa yhtiön hallituksen muodostivat Lassi Noponen (pj), Tarja Teppo, Alexander Lidgren ja Jan Forsbom. Yhtiön hallitukseen nimitettiin 20.3.2015 uusina jäseninä Timo Linnainmaa ja Thomas Bengtsson.. Samana päivänä Alexander Lidgren jäi pois hallituksesta. 20.3.2015 alkaen yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Lassi Noponen (p), Tarja Teppo, Jan Forsbom, Thomas Bengtsson and Timo Linnainmaa. Tilikauden päättyessä Forsbom ja Bengtsson olivat yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä. Tilikauden päättymisen jälkeen Alexander Lidgren nimitettiin Cleantech Invest Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 16.1.2015 alkaen, jonka jälkeen hän ei enää ole yhtiöstä riippumaton hallituksen jäsen.

Riskit ja epävarmuudet

Cleantech Invest Oyj:n liiketoimintaympäristöön kohdistuvat riskit liittyvät yleisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden viimeaikaiseen epävarmuuteen. Cleantech Investin osakkuusyhtiöt ovat startup-yrityksiä ja niiden liiketoimintaan sekä niihin tehtyihin sijoituksiin liittyy merkittävää riskiä. Ei ole varmaa, että Cleantech Invest pystyy myymään omistusosuutensa osakkuusyhtiöissä kannattavalla tavalla tai että myynti on mahdollista suunnitellussa aikataulussa yhtiön strategian mukaisesti. Johtuen Cleantech Investin liiketoiminnan luonteesta onnistuminen osakkuusyhtiöiden rahoituksen keräämisessä on olennaisen tärkeää.

Yhtiön toimintaan liittyvät riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti 2.5.2014 päivätyssä yhtiöesitteessä, joka on saatavilla Suomen kielisenä yhtiön nettisivuilta osoitteessa http://frantic.s3.amazonaws.com/cleantechinvest/2014/05/Cleantech-Invest-Oyj_listautumisesite.pdf. Helmikuussa 2016 päivätty Yhtiöesite liittyen yhtiön listautumiseen Tukholman First North markkinapaikalle sisältää yhteenvedon yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä (vain Ruotsin kielellä). Yhtiöesite on saatavissa yhtiön nettisivuilta osoitteesta http://www.cleantechinvest.com/files/Memo-Cleantech-Invest_Oyj_febr_2016.pdf

Yhtiön liiketoiminaan kohdistuvat riskit eivät ole muuttuneet Tukholman listaukseen liittyvän esitteen julkistamisen jälkeen. Cleantech Investin taloudellinen asema on parantunut maaliskussa 2016 toteutetun Tukholman First North listaukseen liittyvän onnistuneen osakeannin toteuttamisen jälkeen. Eräiden osakkuusyhtiöiden näkymät ovat parantuneet näiden onnistuttua nostamaan rahoitusta ja hankkimaan uusia asiakkaita. Toisaalta osa osakkuusyhtiöistä ei ole saavuttanut rahoitukseen ja asiakkuuksiin liittyviä tavoitteitaan ja useat osakkuusyhtiöt tarvitsevat rahoitusta seuraavan kuuden kuukauden aikana saavuttaakseen kasvutavoitteensa.  

Näkymät vuodelle 2016  

Cleantech Invest keskittyy toiminnassaan yhtiöihin, jotka eivät tukeudu valtion tai julkisen sektorin tukiin. Toisaalta sekä Pariisin ilmastosopimus että Kiinan viisivuotisohjelma kuitenkin tukevat merkittävästi puhtaiden teknologioiden markkinoiden kasvua. Valtiot, teollisuus, kunnat ja kuluttajat panostavat yhä enemmän ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen löytämiseen. Puhtaat teknologiat ovat yhä useammin myös taloudellisesti kaikkein edullisin ratkaisu. Energia ja resurssitehokkuus sekä uusiutuva energia jatkavat kasvuaan ja regulaatioriski on siirtynyt perinteisille saastuttaville toimijoille ja teknologioille. Odotamme makrotrendien parantavan Cleantech Investin toimintaympäristöä.

Vuoden 2015 aikana useat osakkuusyhtiöistämme ovat päässeet hyvään vauhtiin. Kirkastunut liiketoimintamalli ja uudet maksavat asiakkaat voivat vauhdittaa kasvua vuonna 2016. Odotamme suuria harppauksia seuraavissa osakkuusyhtiöissä: Swap, Nocart, Enersize, Sofi Filtration and Nuuka Solutions. Odotamme positiivista kehitystä myös eräille nuoremmille yrityksillemme mutta tiedämme myös kokemuksesta että kaikki osakkuusyhtiöt eivät onnistu tavoitteissaan ja voivat kehittyä epäsuotuisasti.

Kokonaisuudessa odotamme vuoden 2016 olevan jälleen uusi hyvä vuosi Cleantech Investille. Makrotrendit tukevat voimakkaasti osakkuusyhtiöidemme kasvua ja meillä on entistä suuremmat resurssit hyödyntää otollista markkinatilannetta strategiamme mukaisesti 

2015 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2015 Helsingissä. Kokouksessa päätettiin osakeyhtiölain 5:3 §:n asioiden lisäksi seuraavia asioista: yhtiöjärjestyksen muutos, hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden ostoon, valtuutuksesta hallitukselle, yhdessä tai useammassa erässä, laskea liikkeelle osakkeita ja optioita sekä erityisiä oikeuksia osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n tarkoittamalla tavalla. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön avainhenkilöille suunnatusta palkitsemisjärjestelmästä

Osake

Yhtiöllä oli tilikauden alussa yhteensä 18,173,707 osaketta, jakautuen 5,450,000 K-sarjan osakkeeseen ja 12,723,707 A-sarjan osakkeeseen.

Cleantech Invest toteutti suunnatun annin elokuussa 2015. Cleantech Investiin tuli mukaan uusia strategisia sijoittajia Kiinasta, Piilaaksosta ja Ruotsista. Annissa luotiin 1 170 000 uutta A-sarjan osaketta, joka vastasi 6% Cleantech Investin osakekannasta.

Suurin merkitsijä annissa on Zhejiang Ruiyang Technology Company. Yhtiö sijaitsee Hangzhoussa, joka on yksi nopeimmin kasvavia kaupunkeja ja kasvukeskittymiä Kiinassa. Ruiyang on keskeinen teollinen toimija ja sijoittaja cleantech -sektorilla Kiinassa.

Näin ollen tilikauden päättyessä Cleantech Invest Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 19,343,707, joista 5,450,000 oli K-sarjan osakkeita, joilla on yhtiökokouksessa 20 ääntä  ja 13,893,707 A-sarjan osakkeita, joilla yhtiökokouksessa yksi ääni.

Optioiden laimennusvaikutus huomioiden osakemäärä 31.12.2015 oli 21,787,643, jakautuen 7,893,936 K-sarjan osakkeeseen ja 13,893,707 A-sarjan osakkeeseen (31.12.2014: 20,617,643).

Osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä 31.12.2015 oli 18,563,707 (31.12.2014: 15,380,877). Optioiden laimennusvaikutus huomioiden osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä 31.12.2015 oli 21,007,643 (31.12.2014: 17,824,813).

Cleantech Investin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2015 yhteensä 475,144 A-sarjan osaketta, 4,000,041 K-sarjan osaketta ja 2,443,936 K-sarjan osakkeen merkintään oikeuttavaa optio-oikeutta, kun otetaan huomioon kaikki osakkeet ja optiot, joita kyseiset henkilöt itse tai lähipiirinsä ja määräys- tai vaikutusvaltayhteisöjensä kautta omistivat.  

Hallituksen jäsenten ja johtoryhmän omistamat osakkeet vastaavat noin 23,1 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista, 31.12.2015 kaupparekisteriin merkityistä osakkeista  ja 65,5 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista.

Cleantech Investillä oli 31.12.2015 päivätyn osakasrekisterin mukaan 1220 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Cleantech Investin osakkeiden kokonaismäärä tilikauden päättyessä oli 13,893,707 ja markkina-arvo 31.12.2015 oli EUR 15,838,826. Mikäli myös listaamattomat K-sarjan osakkeet otetaan huomioon, markkina-arvo oli EUR 22,051,826. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2015 oli 1,14 €. Tilikauden ylin kurssi oli 1.34€, alin kurssi 0.36€, ja vaihdolla painotettu keskikurssi 0.51€.

A-sarjan osakkeella oli vuoden 2015 aikana FIM Pankki Oy:n kanssa tehty markkinatakaussopimus, joka täyttää NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -vaatimukset.

Optio-ohjelma

Maalikuussa 2015 Cleantech Invest Oyj:n hallitus päätti sitouttaa ja kannustaa toimitusjohtaja Alexander Lidgreniä liittämällä hänet yhtiön vuoden 2013 optio-ohjelman piiriin.

Alexander Lidgrenin merkitsi yhteensä 244.393 vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 244.393 uutta yhtiön K-sarjan osaketta. Yhtiö on hankkinut kyseiset optio-oikeudet vastikkeetta yhtiön johtoon kuuluvilta optio-oikeuksien haltijoilta käytettäväksi yhtiön uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen. Näin ollen optio-oikeuksien määrä yhtiössä ei muutu Alexander Lidgrenille tarjottujen optio-oikeuksien johdosta.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Nocart Oy on tehnyt kaupat kolmen hajautettua sähköenergiaa tuottavan voimalaitoksen toimittamisesta Afrikkaan. Kaksi voimalaitosta toimitetaan Malawiin ja yksi Nigeriaan. Toimitusten kokonaisarvo on 12,9 MEUR. Vuonna 2015 Nocartin liikevaihdon arvioidaan olleen noin 3,9 MEUR. Cleantech Invest omistaa 20% Nocartista.

Julkaistuaan aiemmin aikomuksensa rinnakkaislistautua First North Stockholm –markkinapaikalle, yhtiö toteutti 19. helmikuuta ja 7. maaliskuuta 2016 välisenä aikana A –sarjan osakkeita ja niihin liittyviä optioita koskevan osakeannin. Anti toteutettiin Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi Ruotsissa. Anti koostui 1,075,270 A osakkeesta (noin 10 MSEK) ja se ylimerkittiin 363%:sti siten että merkintöjä saatiin 1233 sijoittajalta. Yhtiön osakkaiden määrä noin kaksinkertaistui annin seurauksena. Cleantech Investin hallitus päätti käyttää mahdollisuutta allokoida antiin 215,050 lisäosaketta joten annin koko nousi noin 12 MSEK:iin kokonaisuudessaan.  

Cleantech Invest Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 9.3.2016 Helsingissä. Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, laskemaan liikkelle enintään 7.900.000 A-sarjan osaketta. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.000.000 osakkeen merkintään oikeuttavien optio-oikeuksien liikkeelle laskemisesta osana hallituksen päättämää yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Vuoden 2016 alussa Enersize allekirjoitti merkittävän sopimuksen kiinalaisen autonvalmistajan Beiqi Foton Motor Co., Ltd. (Foton) kanssa. Foton oli rankattu Kiinan neljänneksi merkittävimmäksi autonvalmistajaksi vuonna 2015. Enersize toteuttaa sopimuksen mukaan energiatehokkuuspalvelunsa Fotonin tehtaassa jossa valmistetaan 700000 autoa vuodessa ja jossa on yli 3000 työntekijää. Sopimuksen kesto on kolme vuotta ja sillä tavoitellaan yli 20%:n säästöjä energian kulutuksessa. Sopimus on Enersizelle merkittävä päänavaus Kiinan ajoneuvoteollisuuteen.

Yhtiökokous 2016 ja taloudellinen tiedottaminen

Tilinpäätös vuodelta 2015 sisältäen tilintarkastajan lausunnon julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä ja se on saatavana myös yhtiön verkkosivuilla www.cleantechinvest.com. Varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2016 Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistiin 30.3.2016. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden 2014 tappio (EUR 1 306 274) jätetään omaan pääomaan.

Yhtiön puolivuotisraportti ajalta 1.1.-30.6.2016 julkaistaan 31.8.2016.

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen luvut on tilintarkastettu ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista. Vuoden 2014 vertailuluvut on ilmoitettu sulkeissa, ellei muuta ole mainittu.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat

Omavaraisuusaste (%) Taseen mukainen oma pääoma katsauskauden päättyessä x 100/ Taseen loppusumma
Osakkeiden lukumäärä (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (kpl) Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, laimennettu (kpl) Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakekohtainen tulos (euroa) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä

Taloudellinen informaatio (FAS)

Tuloslaskelma
EUR '000  1 - 12 / 2015  1 - 12 / 2014  7 - 12 / 2015  7 - 12 / 2014
Liikevaihto 249 89 105 89
Materiaalit ja palvelut -63 -7 -63 -7
Henkilöstökulut -597 -441 -252 -246
Poistot ja arvonalentumiset -132 -94 -66 -66
Liiketoiminnan muut kulut -329 -240 -174 -170
Liikevoitto(-tappio) -872 -693 -450 -400
Rahoitustuotot 70 2 11 2
Rahoituskulut -501 -177 -501 -177
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja -1 304 -868 -940 -575
Tuloverot -2 0 0 0
Tilikauden tulos -1 306 -868 -940 -575
Osakekohtainen tulos -0,07 -0,06 -0,04 -0,03
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,06 -0,05 -0,04 -0,03Tase
EUR '000 31/12/15 31/12/14
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet 384 513
  Aineelliset hyödykkeet 13 10
  Sijoitukset osakkusyhtiöihin 5 127 3 188
  Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 0 0
Pysyvät vastaavat yhteensä 5 523 3 712
Vaihtuvat vastaavat
  Myyntisaamiset 68 59
  Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 353 782
  Lainasaamiset 35 2
  Muut saamiset 22 49
  Siirtosaamiset 11 31
  Rahat ja pankkisaamiset 802 1 790
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 291 2 712
Vastaavaa yhteensä 6 814 6 423
Vastattavaa
Oma pääoma
  Osakepääoma 80 80
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 590 8 087
  Arvonkorotusrahasto 1 218 0
  Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 843 -975
  Tilikauden voitto (tappio) -1 306 -868
Oma pääoma yhteensä 6 739 6 324
Vieras pääoma, lyhytaikainen
  Ostovelat 42 29
  Muut velat 9 13
  Siirtovelat 24 58
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 75 99
Vastattavaa yhteensä 6 814 6 423

Rahavirtalaskelma
EUR '000
 1 - 12 / 2015  1 - 12 / 2014
Liiketoiminta
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja -1 304 -868
Verot -2
Oikaisut 501 177
Poistot 132 94
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -121 -570
Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) -24 45
Liiketoiminnan rahavirta -818 -1 122
Investoinnit
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -5 -445
Investoinnit sijoituksiin -635 -1 274
Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 0 19
Lainasaamiset muilta -33 0
Investointien rahavirta -673 -1 701
Rahoitus
Maksullinen osakeanti 503 4 071
Talletusten ja lainasaamisten muutos, lisäys (-), vähennys (+) 0 0
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lisäys (+), vähennys (-) 0 0
Osingot ja muu voitonjako 0
Rahoituksen rahavirta 503 4 071
Rahavarojen muutos -987 1 248
Rahavarat kauden alussa 1 790 542
Rahavarat kauden lopussa 802 1 790

Laskelma oman pääoman muutoksista
EUR '000 Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 80 8 087 -1 843 0 6 324
Osakeanti 0 0 503 0 503
Arvonkorotusrahasto 1 218 1 218
Tulos 0 0 0 -1 306 -1 306
Oma pääoma 31.12.2015 80 9 305 -1 340 -1 306 6 739
Oma pääoma 1.1.2014 8 4 088 -975 0 3 121
Osakeanti 0 4 071 0 0 4 071
Rahansiirto 72 -72 0 0 0
Tulos 0 0 0 -868 -868
Oma pääoma 31.12.2014 80 8 087 -975 -868 6 324

Helsingissä 31. maaliskuuta 2016

CLEANTECH INVEST OYJ
Hallitus

Yhteystiedot

Alexander Lidgren, Toimitusjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN.

www.cleantechinvest.com