CLEANTECH INVEST OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Cleantech Invest Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 9.3.2016 Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 21 osakkeenomistajaa, 1.778.513 A-osaketta, 4.434.891 K-osaketta ja 90.476.333 ääntä.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä A-sarjan osakkeiden liikkeeseen laskemisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 7.900.000 A-sarjan osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittaminen.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2015 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä optio-oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien nojalla merkittävissä olevien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.000.000 osaketta.

Optio-oikeuksia voidaan antaa yhtiön avainhenkilöille, mukaan lukien mahdollisesti myös yhtiön hallituksen jäsenille, ja neuvonantajille osana hallituksen päättämää yhtiön palkitsemisjärjestelmää. Optio-oikeudet jaetaan kolmeen yhtä suureen erään A, B ja C:

-        Erä A: Osakkeiden merkintäaika tulee olemaan 1.7.2016 – 31.12.2025 ja osakkeiden alkuperäinen merkintähinta on 1,00 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika erän A optio-oikeuksilla ei kuitenkaan ala ennen kuin yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland –markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 1,75 euroa.

-        Erä B: Osakkeiden merkintäaika tulee olemaan 1.7.2017 – 31.12.2025 ja osakkeiden alkuperäinen merkintähinta on 1,00 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika erän B optio-oikeuksilla ei kuitenkaan ala ennen kuin yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland – markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 2,25 euroa.

-        Erä C: Osakkeiden merkintäaika tulee olemaan 1.7.2018 – 31.12.2025 ja osakkeiden alkuperäinen merkintähinta on 1,00 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika erän C optio-oikeuksilla ei kuitenkaan ala ennen kuin yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland – markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 3,00 euroa.

Osakkeiden alkuperäinen merkintähinta optio-oikeuksien perusteella on määritelty yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskikurssin perusteella First North Finland –markkinapaikalla aikavälillä 3.12.2015 – 9.2.2016 vähennettynä 10 prosentilla.

Hallitus päättää siitä kenelle optio-oikeuksia annetaan sekä kaikista muista optio-oikeuksiin liittyvistä ehdoista. Yhtiökokous päättää kuitenkin optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille, mikäli optio-oikeudet annetaan palkkiona hallituksen jäsenyydestä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallitus voi päättää optio-oikeuksien antamisesta sellaisille hallituksen jäsenille, jotka työskentelevät yhtiössä myös operatiivisessa roolissa, mikäli optio-oikeuksien antaminen perustuu heidän operatiiviseen rooliinsa yhtiössä.

Hallitus ei voi valtuutuksen nojalla antaa optio-oikeuksia henkilöille, jotka ovat suoraan tai välillisesti Cleantech Invest Oyj:n merkittäviä osakkeenomistajia, ennen kuin hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton Cleantech Invest Oyj:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2015 antaman valtuutuksen päättää optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

CLEANTECH INVEST OYJ

Hallitus

Yhteystiedot:

Alexander Lidgren, Toimitusjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Cleantech Invest lyhyesti:

Cleantech Invest keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus vähemmistöomistuksia osakkuusyhtiöissä  ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä, skaalautuvia kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö.

Yhtiön A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN.

www.cleantechinvest.com

Tilaa