Cleantech Investistä tulee Loudspring

Cleantech Invest on ilmoittanut julkaisevansa strategiapäivityksen myöhemmin marraskuussa. Olemme tänään lähettäneet kutsun 29. marraskuuta pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen joka päättää yhtiön nimen muuttamisesta. Julkistamme tämän osan strategiapäivityksestä tällä tiedotteella, koska tämä osa strategiapäivitystä edellyttää yhtiökokouksen hyväksyntää ja tulee julkiseksi yhtiökokouskutsussa.

Cleantech Investin uusi nimi on Loudspring. Nimi “Loudspring” ammentaa inspiraatiota Rachel Carsonin kuuluisasta kirjasta The Silent Spring. Kirjassaan Carson käsittelee ympäristömyrkkyjen, kuten DDT:n, aiheuttamia lintutuhoja, joiden seurauksena maailmaa uhkasi tilanne, jos myrkkyjen käyttöä jatkettaisiin, jossa keväällä lintujen ääntä ei enää kuuluisi. Vaihtoehtoinen visio on äänekäs kevät, jossa luonto ja biodiversiteetti kukoistavat. Uusi nimi sitoutuu visioomme jossa pyrimme maksimoimaan positiivisen ympäristövaikutuksen ja se myös muistuttaa meitä käyttämään puheitamme ja tekojamme saavuttaaksemme visiomme juhlistaa maapallon elämää. Nimi antaa meille luvan olla äänekkäitä.   

Maksimoidaksemme toimintamme positiivisen ympäristävaikutuksen olemme päättäneet vaihtaa yhtiön nimen. Samalla vapauttamme yhtiömme eräistä assosiaatioista jotka liittyvät ns. “puhtaaseen” teknologiaan ja tavanomaisiin sijoitusyhtiöihin.  

Hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen:

“Näemme, että relevanteilla teknologiasektoreilla ei ole enää tilaa uusille teknologioille joita ei ole optimoitu resurssitehokkuuden suhteen ja jotka eivät ole siten lähtökohtaisesti “puhtaita”. Tämä globaali kehitys on muodostanut tilanteen, jossa uuden teknologian kutsuminen “puhtaaksi teknologiaksi” on tarpeetonta, koska kaiken uuden teknologian on oltava puhdasta ollakseen kilpailukykyistä. Jatkamme toimintaamme perinteisillä teknologiasektoreillamme mutta olemme päättäneet jättää sanan “cleantech” pois nimestämme.”

Lassi Noponen jatkaa:

“Toinen osa vanhassa nimessämme “invest” ei yksinkertaisesti parhaalla tavalla enää kuvaa toimintaamme. Toki olemme sijoittaneet yhtiöihimme ja toki teemme sijoituksia myös tulevaisuudessa mutta sijoittaminen ei pitkään aikaan ollut ainoa toimintamme. Sellaisten yritysten kasvattaminen, jotka ratkaisevat globaaleja ympäristöongelmia, on yksi ydintoiminnoistamme ja aiomme painottaa tätä myös jatkossa. Roolimme osakkuusyhtiöidemme operatiivisessa toiminnassa on tasaisesti kasvanut ja aiomme kasvattaa toimintamme tätä puolta entisestään.”   

Toimitusjohtaja Alexander Bigge Lidgren:

“Paradigman muutos asenteissa koskien puhdasta teknologiaa on suurelta osin jo tapahtunut. Regulaatioriski on siirtynyt fossiiliseen energiaan panostavien kannettavaksi. Osakkeiden omistaminen yrityksissä, jotka tuhoavat luontoa on yksinkertaisesti huonoa liiketoimintaa. Kuluttajien valveutuneisuus on huippuluokkaa ja näkyy ostopäätöksissä. Puhtaan teknologian markkina on sulautunut osaksi yhtiöiden liiketoimintaympäristöä. Viimeaikaista kasvuräjähdystä liittyen uusiutuvaan energiaan, jakamistalouteen, sähköautoihin ja niihin liittyvään teknologiaan, käytetyn tavaran uusiokäyttöön, lihan korvikkeisiin ja energiatehokkuusratkaisuihin, muutamia sektoreita mainitakseni, ei kokonaisuudessaa ole luettu osaksi ns. puhdasta teknologiaa, joka hivenen yksinkertaistaen usein ymmärretään olevan pitkiä takaisinmaksuaikoja ja suuria pääomia vaativia hankkeita. Meidän yhtiöidemme kasvuluvut taas puhuvat puolestaan ja yhtiöt ovat keskittyneet energia ja resurssitehokkuuden pääomakeveisiin osa-alueisiin, joissa vahva, kansainvälinen ja nopea kasvu on mahdollista. Tässä tilanteessa vanhasta nimestä on muodostunut meille toimintaamme pikemminkin hidastava kuin edistävä  tekijä, ja tämä ajanhetki on siten otollinen nimen vaihdokselle.”     

Jatkamme panostamista pääomakeveisiin, nopeasti skaalautuviin ja suuren vaikuttavuuden liiketoimintoihin. Cleantech Invest nimi tulee säilymään Loudspring brändin alla. Juhliessamme uutta identiteettiä tarkoituksemme ei ole lopettaa vanhoja hyviä käytäntöjä vaan ottaa entistä laajempi perspektiivi markkinoihin ja toimintaamme ja mahdollistaa entistä suurempi vaikuttavuus toiminnallemme.

Cleantech Invest on kehittyessään hyödyntänyt ketteryyttä voimavaranaan ja yhtiön toiminta on nyt kasvanut ulos vanhan nimen rajoitteista mutta myös Loudspringin DNA:ssa on mukana jatkuvaan muutokseen tukeutuminen. 

Keskitämme toimintamme ekosysteemin parantamiseen ja aiomme jättää siihen oman jälkemme.

Nimen ja identiteetin muutoksella otamme uuden alun, vahvistamme identiteetiämme, globaalia kunnianhimoamme sekä haluamme markkinoiden distruptioon. 

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit