Hallituksen puheenjohtajalta — huhtikuu 2018

Report this content

Hajauttamisen edut

Tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen haluaisin puhua hetken yhdestä Loudspringin pitkän tähtäimen arvonluontistrategian peruspilareista eli hajauttamisesta.

Loudspringin hajautettu osakkuusyhtiösalkku koostuu ryhmästä yhtiöitä, jotka ovat yhteistyönsä ja jakamiensa resurssien ansiosta vahvempia toimiessaan yhdessä kuin mitä ne olisivat yksin. Lisäksi Loudspringin tarjoaman alustan ja liiketoimintakehityksen tuen ansiosta ryhmään kuuluvilla yrityksillä on paremmat valmiudet saavuttaa johtavia asemia omilla markkinoillaan.

Portfolioyrityksemme on hajautettu niin maantieteellisten markkinoiden, toimialojen, teknologisten sovellusten kuin ympäristövaikutustenkin suhteen. Tällaisella monikerroksisella hajauttamisella on useita tavoitteita: Ensinnäkin, hajauttamalla tärkeimpiä omistuksia ympäri Eurooppaa, Aasiaa ja Yhdysvaltoja selkeästi eri markkinasektoreille voidaan vähentää osakkeenomistajille koituvia riskejä. Vaikka jotkin yrityksistämme saattavat kohdata haasteita tiettynä ajankohtana, toiset ottavat suuria harppauksia eteenpäin. Toiseksi, taloudellisten hyötyjen lisäksi osakkuusyhtiösalkun hajautus laajentaa myönteistä ympäristövaikutustamme.

Yrityksillämme on yhteinen missio - luonnonvarojen säästäminen. Planeettamme resurssit ovat rajalliset, ja tämä on asia, jonka ratkaisemiseen keskitymme täydellisesti ilman minkäänlaista hajautusta.

Hajauttaminen on pohjimmiltaan keino laskea riskitasoja, kun pyritään hyötymään kasvuyritysten merkittävistä arvonnousuista. Riskien vähentäminen sijoittamalla yhden yrityksen sijasta useasta yrityksestä koostuvaan salkkuun ei ole mikään uusi keino, vaan itse asiassa melko konservatiivinen toimintatapa. Vaikka Loudspring pyrkii olemaan edistyksellinen monilla osa-alueilla, otamme riskeihin liittyvät realiteetit tosissamme.

Maailmanlaajuiset ongelmat, joita yhtiömme yrittävät ratkaista, ovat valtavia, mutta samalla ne tarjoavat myös runsaasti mahdollisuuksia. Niiden ratkaiseminen tuo luonnollisesti mukanaan merkittäviä rahoitushaasteita erityisesti kasvuyrityksille, eivätkä portfolioyrityksemmekään ole niille immuuneja. Kuten olemme usein todenneet, kaikki yritykset eivät valitettavasti menesty, mutta menestys suosii niitä, jotka ovat valmiita pitkäjänteiseen pelinrakentamiseen. Me aiomme onnistua tässä tarkkojen riskilaskelmien avulla ja pitämällä liiketoimintasalkkumme terveesti hajautettuna.

Parhaimman kuvan salkkumme hajauttamisesta saa tutustumalla ydinomistuksiimme (ks. päivitetty strategia täältä):

Eagle Filters: Minulle avautui äskettäin ainutlaatuinen tilaisuus vierailla Helen Oy:ssä (Helsingin Energia), joka on yksi Eagle Filtersin asiakasyrityksistä. Aloitin urani Nesteellä ja toimin tuolloin läheisessä yhteistyössä sen maakaasuyksikön kanssa, joka oli tiiviisti mukana alueen kaasuliiketoiminnoissa. Palaaminen tämän tyyppiseen energiantuotantolaitokseen oli tunteita herättävää. Lisäksi oli hyvin mielenkiintoista nähdä edistysaskeleet, joita on otettu näiden tuotantovälineiden siirtämiseksi uuteen aikakauteen. Yksistään tähän tuotantolaitokseen on vuoden 2013 jälkeen asennettu 1776 Eagle-suodatinta. Asiakkaan mukaan, kussakin turbiinissa on Eagle-suodattimilla vältytty 2 MW:n tehon laskulta paremman puhtauden ansiosta, aiemmin käytettyihin suodattimiin verrattuna. Tämä vastaa noin 3 %:n tuotannon kasvua ja 1,5 %:a parempaa hyötysuhdetta asiakkaalle.  

Eaglen turbiinien tehokkuutta parantavien ratkaisujen markkinat liikkuvat kymmenissä miljardeissa euroissa, ja Eagle on kerryttänyt tarvitsemiaan referenssejä paikallisten markkinoiden voittamiseksi Aasiassa ja Amerikassa. Erityisen hienoa Eaglen tuotteissa on niistä saatava jatkuva kauppa sekä tähän asti paras näkemämme asiakassäilyvyys. Yrityksellä on hyvät mahdollisuudet muuttua lähitulevaisuudessa kassavirtaa tuottavaksi omaisuudeksi Loudspringin portfoliossa.

Omistus: 63,4 %

Liiketoimintamaat: Eurooppa, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Aasia ja Afrikka

Nuuka: Nuuka toimittamaan tietojärjestelmään yhdistetään kiinteistön antureita ja datankeräyspisteitä ja näin tarjotaan omistajille työkalut tehokkaampien, viihtyisämpien ja tuottoisampien rakennusten luomiseen. Yrityksen ratkaisut menevät hyvin mielenkiintoisen markkinaan, sillä yli puolet maailmanlaajuisista sijoitusvaroista on kiinteistöissä. Tällä hetkellä Nuukan hallinnassa on kasvava määrä rakennuksia kahdeksassa eri maassa. Maailman kaupungistuminen jatkuu ja mielestämme yritys, joka onnistuu parhaiten tuotteistamaan palvelun, jossa hallitaan räjähtävästi kasvavaa määrää datankeräyspisteitä, tulee olemaan vahva ja voittoisa.

Nuuka julkisti äskettäin uuden asiakkaan ICA Real Estaten, joka omistaa yli 170 suurta kaupallisista kiinteistöä Pohjoismaissa. Sen omistuksessa olevan kiinteistöomaisuuden markkina-arvoksi Ruotsissa arvioitiin äskettäin 12,2 miljardia Ruotsin kruunua. Nuuka toimii SaaS-toimintamallin mukaan. Samalla kun Nuukan järjestelmää käyttävien rakennusten määrä kasvaa ja tarjottavat (ja laskutetut) palvelut lisääntyvät, yritys voi asteittain vakiinnuttaa ohjelmistopalvelumaksuun perustuvan laskutuksen, joka puolestaan tarjoaa mahdollisuuden hyvin houkuttelevaan pitkäaikaiseen liiketoimintaan.

Omistus: 46,8 %

Liiketoimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Baltian maat, Alankomaat, Yhdysvallat

ResQ Club: Yrityksen tavoite on vähentää ravintoloiden elintarvikejätteen määrää yhdistämällä tuottajat ja kuluttajat. Yhtiö toteuttaa strategiaansa menestyksekkäästi ja on jo onnistunut pelastamaan lähes 600 000 ateriaa. Alkuinvestoijan roolissa olemme hyvin nöyriä tämän saavutuksen edessä ja jatkamme ResQ Clubin kasvun tukemista tulevaisuudessakin. Sijoittaessamme yritykseen olimme tietoisia kilpailijoistamme ympäri Eurooppaa, mutta tiedostimme myös, että toteutus on ratkaisevassa asemassa. Loppujen lopuksi kilpailu on hyvästä sekä innovaatioiden että kuluttajien kannalta. Tässä tapauksessa kilpailu on hyväksi myös planeetallemme.

Koska tarjolla on suuria mahdollisuuksia monille toimijoille, keskitymme ensisijaisesti nopeaan toimeenpanoon. ResQ on kohdannut oman osansa vastoinkäymisistä, ja olemme tehneet useita korjaavia toimenpiteitä yrityksessä saadaksemme sinne oikeat ihmiset, rahoituksen ja hallinnon. Uskomme, että nykyisen tiimin ansiosta yhtiöllä on hyvät kilpailumahdollisuudet alati kasvavassa ruoanpelastusbisneksessä. Parasta ResQ:n digitaalisesta luonteessa on se, että liiketoiminta voi muuttua kassavirraltaan positiiviseksi yllättävän pian.

Omistus: 17,8 %

Liiketoimintamaat: Suomi, Ruotsi, Saksa, Alankomaat

Enersize: Enersize tarjoaa energiansäästöratkaisuja paineilmajärjestelmiin siellä, missä niiden ympäristövaikutukset ovat suurimmat, eli Kiinassa. Lisäksi Enersize on äskettäin

ilmoittanut laajentumisestaan ​​Saksaan, mikä osoittaa, että energiatehokkuutta on mahdollista saavuttaa oikeastaan kaikkialla. Kasvumahdollisuuksia löytyy yritykselle jatkossakin, ja Ruotsissa tehtävä tuotekehitys vie yrityksen entistä kauemmas kilpailijoiden edelle. Yrityksellä on valtavasti ympäristövaikutusta, ja sen lähestymistapa ainutlaatuinen. Kuluneiden 12 kuukauden aikana Enersize on ilmoittanut useista uusista suurista asiakkaista Kiinassa. Yhtiö listautui Nasdaqin First North Ruotsin pörssiin vuonna 2017.

Omistus: 35,6 %

Maat: Suomi, Ruotsi, Kiina, Saksa

Nocart: Yritys kehittää ja toimittaa uusiutuvaan energiaan pohjautuvia energiaratkaisuja Euroopassa ja kehitysmaissa ympäri maailman. Nocartin tarjoama teknologia tukee kehitysmaiden kasvua ja vaurastumista. Vesa Korhosen ja hänen tiiminsä tarjoamat edulliset mikroverkot voivat olla yhteiskunnan merkittävä suunnanmuuttaja monissa olosuhteissa. Yhteisöjä voidaan liittää sähköverkkoon, ruokaa voidaan kasvattaa paikallisesti, maat voivat kukoistaa, sillä Nocart tarjota ratkaisuja, joihin suuret yritykset eivät tarjoa. Kuten olemme nähneet, on projektihankkeiden toteuttaminen varsin haastavaa etenkin pienille yrityksille, mutta lähtökohdat tämän liiketoiminnan mahdollisuuksille eivät ole koskaan olleet näin kiinnostavia.

Omistus: 19,3 %

Maat: Suomi, Aasia, Afrikka

Swap.com: Yrityksen palvelu muuttaa perinpohjaisesti yhdysvaltalaisten, ja lopulta muunkin maailman, tapoja käyttää ja ostaa vaatteita (tai mitä tahansa aiemmin kertakäyttöiseksi miellettyjä tuotteita). Yrityksen nettikaupassa on 2,2 miljoonaa ainutlaatuista tuotetta, ja sen asiakastyytyväisyystasot ovat kadehdittavia. Marc Onetto, entinen Amazonin maailmanlaajuisten operaatioiden ja asiakaspalvelun varatoimitusjohtaja, nykyinen Swap.comin sijoittaja ja neuvonantaja, on sanonut, että Swap.com on 100 miljardin dollarin markkinamahdollisuus.

Omistus: 6,6 %

Maat: Yhdysvallat

Sofi Filtration: Sofi Filtration tarjoaa kriittistä teknologiaa puhtaan veden saannin varmistamiseksi kasvavalle ihmismäärälle. Sofi on jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka myös teknologian uusilla sovellutuksilla voi löytää arvoa. Loudspring kehittää uusia markkinoita kotitalouksien vedensuodatusratkaisuille, ja vaikka tässä yhteydessä onkin liian aikaista paljastaa yksityiskohtia, voin todeta että pyrimme samanlaiseen ellei suurempaan menestykseen kotitalouksien kohdalla kuin minkä olemme saavuttaneet teollisuudessa.

Vesi on maailman tärkein luonnonvara. Pystymme tarjoamaan puhdasta vettä kustannustehokkaasti miljoonille ihmisille. Sofi Filtration on toimittanut järjestelmiään suurille energialaitoksille, kaivos- ja rakennusyrityksille, ja asiakasprojektien myönteisten tulosten myötä kiinnostus tätä teknologiaa kohtaan kasvaa tasaisesti.

Omistus: 25,2 %

Maat: Suomi, Pohjois-Amerikka

Salkkuumme kuuluu myös muita yrityksiä, ja etsimme jatkuvasti uusia Loudspringin yritysperheeseen sopivia mahdollisuuksia, joiden avulla voimme lisätä jälleen uuden arvokerroksen toimintaamme niin osakkeenomistajien kuin planeettamme näkökulmasta. Nämä uudet mahdollisuudet löytyvät eri maantieteellisillä alueilta ja eri aloilta. Ne kaikki kuitenkin palvelevat yhteistä tarkoitusta: luonnonvarojen säästämistä.

Pitkäjänteistä pelinrakentamista 

Kaikista osakkeenomistajilta saamistamme palautteista yksi parhaimmista on tukholmalaisen sijoittajan, Alexander Irinachon, kommentti. Alexander liittyi joukkoomme viime vuonna Helsingissä järjestetyssä Sexy Truth Impact -tapahtumassa. Katso video Alexanderin haastattelusta, jossa hän kertoo alkuperäisestä motivaatiostaan ja syistä Loudspringin osakkeiden ostamiselle:

”En ole koskaan aiemmin nähnyt Pohjoismaiden markkinoilla hajautettua sijoitusyhtiötä, jolla on näin aktiivinen rooli salkkuyrityksissään, ja jonka strategia ei painotu pelkästään hyvin pääomavaltaisiin, puhdasta energiaa, kuten aurinkosähköä tuottaviin, yrityksiin, mutta myös yrityksiin jotka ovat globaaleja jo syntyessään… Pohjoismaiset ja skandinaaviset yritykset, erittäin innovatiivisia yrityksiä, jotka voivat skaalautua maailmanlaajuisesti ja joilla on vaikutusta asioihin”.

Tällä toteamuksellaan Alex kiteytti täydellisesti sen, kuinka me näemme itsemme Loudspringilla. Se käy täydellisesti yhteen myös käsityksemme kanssa koskien omaa kilpailuetuamme. Minusta näyttää siltä, ​​että olemme kokonaisuutena kaiken kaikkiaan paremmassa asemassa tänään kuin koskaan aiemmin. Yrityksemme kohtaavat päivittäin haasteita, mutta nykyhetken haasteet ovat pitkälti ”positiivisia haasteita", jotka liittyvät nopeaan kasvuun (esimerkiksi kasvun rahoitus). Näinä aikoina tärkeintä on jatkaa sitä mitä olemme aina tehneet ja tukea yrityksiämme kaikin mahdollisin keinoin. Keskitymme käsillä olevaan tehtävään, olemme mukana pelissä ja annamme kaikkemme.

Viimeaikaisen osakkeenomistajapalautteen perusteella lähdemme tämän vuoden aikana syventämään viestintäämme ja tarjoamaan osakkeenomistajillemme paremman käsityksen portfolioyritystemme liiketoiminnan perusteista sekä niiden myönteisistä ympäristövaikutuksista. Aiomme keskittyä ydinomistuksiimme. Koska emme hallinnoi vähemmistöomistuksessa olevia salkkuyrityksiämme, olemme riippuvaisia niiden antamista tiedoista.

Seuraa tulevaa viestintäämme. Annamme lupauksen, sillä olemme tarpeeksi nöyriä huomataksemme, milloin voimme tehdä enemmän, mutta myös tarpeeksi varmoja oikeista toimenpiteistä.

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Loudspring Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@loudspring.earth

Loudspring lyhyesti

Loudspring on Pohjoismaissa ja Kaliforniassa toimiva yhtiöryhmä, joka keskittyy säästämään luonnonvaroja. Loudspring yhtiöt ovat aktiivisia toimijoita viidellä globaalilla markkina-alueella: energia, kiinteistöt, muoti, ruoka sekä valmistava teollisuus. Loudspring:in johto koostuu henkilöstä, jotka ovat rakentaneet positiivista ympäristövaikutusta ja liiketoimintaa yhdistäviä kasvuyrityksiä jo yli vuosikymmenen.

Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit