Loudspring – eteenpäin "Cleantechistä" ja "sijoittamisesta"

Cleantech Investin (uudelta nimeltään Loudspring) hetki sitten julkistamaa strategiapäivitystä seuraten, hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen kommentoi julkistettua uutta yhtiöidentiteettiä ja strategiaa.

Kasvumme on jatkunut, mutta emme anna menestyksen muuttua itsetyytyväisyydeksi. Olemme vasta aloittaneet, ja ymmärrämme hyvin sen potentiaalin joka meillä on käsissämme ja haluamme nyt pyrkiä ottamaan globaalia roolia. Vahvistunut asemamme on antanut meille mahdollisuuden tarkastella pidemmän aikavälin tavoitteita ja kysymme nyt itseltämme - missä haluamme olla kymmenen vuoden kuluttua?

Olemme päättäneet olla pysähtymättä ja elää muutoksesta, kuten olemme tehneet jo yli 10 vuoden ajan. Maailma tarvitsee ketteriä yrityksiä, jotka ovat valmiina haastamaan status quon.

Juuri ketteryys on antanut meille jatkuvasti mahdollisuuden hyödyntää uusia avautuvia mahdollisuuksia, ja ketteryys auttaa meitä ohjaamaan yrityksemme oikeaan suuntaan riippumatta siitä, mikä se suunta tulevaisuudessa on.

Viikko sitten ilmoitimme yhtiön nimen muutoksesta, uusi nimi on Loudspring. Tänään olemme julkistaneet merkittäviä muutoksia liiketoimintastrategiamme tästä eteenpäin. Strateginen muutos on asia, josta olen todella ylpeä, se pohjautuu vuosien toimialakokemukseen ja huolelliseen arvioon siitä, miten jatkossakin luomme omistaja-arvoa ja pysymme kehityksen kärjessä.

Voit lukea uuden strategiapäivityksen täältä (http://www.cleantechinvest.com/uutiset/category/1/loudspring-strategian-paeivitys-seuraavat-askeleet-ja-naekymaet), mutta seuraavassa omia käsityksiäni siitä, mitä tämä kaikki merkitsee.

Identiteetin merkitys on keskeinen

Viime vuosikymmenen aikana monet perinteiset resurssiteollisuusyhtiöt ovat brändänneet toimintaansa "cleantechiksi" ja sitä kautta käsitteen sisältö on laimentunut. Toisaalta on totta, että monet menestyneet resurssiteollisuusyhtiöt ovat keskittyneet vähentämään toimintansa negatiivisia ympäristövaikutuksia.  Loudspringin tavoite on kuitekin erilainen – tuottaa merkittävä positiivinen ympäristövaikutus – mitä enemmän onnistumme liiketoimintaamme kasvattamaan, sitä enemmän luonnonvaroja säästyy . Haluamme kommunikoida tämän eron selkeästi uuden identiteetin kautta.

Me emme ole kiinnostuneita olemaan “joukon jatkona". Olemme kiinnostuneita näyttämään tietä eteenpäin.

Loudspring on tulevaisuuteen suuntautunut yritys, joka jatkaa tietenkin "puhtaiden teknologioiden" alueella, mutta ei nojaa "cleantech" -termiin sen osoittamiseksi. Terävöitän vielä argumenttia toteamalla, että kun kaikki on cleantechiä, niin mikään ei varsinaisesti ole.

"Investointi" tai sijoittaminen ei sekään optimaaliseti kuvaa sitä mitä nykyään teemme. Olemme toki investoineet yrityksiimme ja jatkamme tulevaisuudessakin investointeja teknologioihin, jotka ratkaisevat globaaleja ympäristöhaasteita, mutta sijoittaminen ei pitkään aikaan ole ollut ydintoimintaamme. Ennen kaikkea teemme työtä salkkuyritysten kasvun edistämiseksi. Olemme myös tehneet rohkeita strategisia avauksia kansainvälistymällä ja laajentumalla esim. Kaliforniaan. Aktiivinen panostaminen kohdeyritysten operatiiviseen toimintaan on toiminnassamme vuosien varrella kasvanut jatkuvasti, ja aiomme edelleen lisätä tätä panostusta Loudspring nimen alla.

Loudspringin identiteetti perustuu työllämme tavoittelemaamme lopputulokseen, joka on maapallon ekosysteemien tilan parantaminen. Uuden teknologian käyttöönotto on yksi, mutta ei ainoa, työkalu, jolla voimme edesauttaa tämän tuloksen saavuttamista.

Miksi "Loudspring"?

Inspiraatio Loudspring nimen takana on Rachel Carsonin kuuluisasta "Silent Spring" -kirjasta. Carson kirjoitti ympäristön kannalta haitallisten torjunta-aineiden, kuten DDT:n käytöstä, ja nosti esiin "hiljaisen kevään" mahdollisuuden, kevään ilman lintujen ääniä. Tämä saattaa nykyään tuntua kaukaa haetulta, mutta 50 vuotta sitten, näkymä näiden ekosysteemien tilaan oli torjunta-aineiden ja kemikaalien käytöstä johtuen hyvin vakava. Carson oli monella tavalla hiljainen vallankumouksellinen, mutta hänen kirjansa aiheutti hälytyksen. Hänen voidaan tunnustaa olevan yksi tärkeimmistä ympäristöliikkeen perustajista. Carsonin rohkea uraauurtava työ inspiroi meitä ja Loudspring nimi kunnioittaa hänen perinnettään.

Rinnakkainen visio on "äänekäs" kevät, jossa luonto ja biologinen monimuotoisuus kukoistavat. Terveet ekosysteemit, jotka ovat täynnä elämää, miellyttävät kaikkia aisteja sekä tuovat iloa ja hyvinvointia yhteiskunnalle. Uusi nimi viittaa visioomme positiivisen ympäristövaikutuksen maksimoimisesta sekä kannustaa meitä käyttämään sekä sanoja että tekoja tämän vision saavuttamiseksi. Kuten meitä seuraavat ovat huomanneet, olemme lisänneet viestintää ja haluamme olla rohkeita sekä jopa koetella rajoja pyrkiessämme tavoittelemaamme muutokseen. Loudspring on äänekäs ja ylpeä siitä mitä se tekee, se jopa huutaa vuoren huipulta kun on tarpeellista haastaa vanha status quo. 

Strategian muutos – omistaja-arvon kasvu seuraa positiivisen ympäristövaikutuksen kasvusta

Kuten strategipäivityksessä mainitaan, Pohjoismaat ovat Kalifornian tapainen maailman teknologisen kasvun moottori. Uskomme tämän olevan enemmän totta kuin koskaan aikaisemmin. Yhtiömme on osallistunut ilmastonmuutoksen torjumiseen ja globaalien ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen kasvattamalla ja ottamalla käyttöön pohjoismaisia ​​teknologioita markkinoilla, joilla ne vaikuttavat eniten ympäristön tilaan. Tulokset puhuvat puolestaan: Cleantech Invest pörssilistautumisen 2014 jälkeen osakkeen arvo on kasvanut keskimäärin yli 50% vuodessa.

Tavoitteenamme on jatkaa omistaja-arvon kasvua, ja keskitymme saamaan aikaan tuloksia. Arvioimme jatkuvasti uusia tapoja lisätä omistaja-arvoa, jonka päämuoto on tavoiteltu osakkeen arvon jatkuva positiivinen kehitys. Olemme kunnianhimoisia ja optimistisia mahdollisuuksista, mutta olemme myös realisteja haasteista. Kaikki yritykset, joihin olemme sijoittaneet eivät ole olleet menestyksekkäitä. Tämä on fakta myös tulevaisuudessa, edessä on aina ylä- ja alamäkiä ja näistä tulemme raportoimaan avoimesti ja oppimaan kokemuksistamme.

Loudspring on “impact” yhtiö, joka keskittyy maapallon luonnonvarojen säästämiseen. Loudspringin omistukset vaihtelevat vähemmistöomistuksista enemmistöomistuksiin, ja haluamme, että enemmistöomistukset muodostavat toimintamme ytimen tulevaisuudessa.

Sen sijaan, että hakisimme aina salkkuyhtiöstä irtautumista, harkitsemme siis tiettyjen yhitöiden yhdistämistä konserniin siten että meille tulee  enemmistöomistus tai jopa 100%:n omistus. Tämä on iso muutos aikaisempaan sijoitusyhtiö / kiihdyttämö identiteettiin, joka meillä on ollut Cleantech Investin aikana. Uskomme että uusi toimintamalli on paras tapa hyödyntää vahvuuksiamme ja luoda omistaja-arvoa. Pyrimme kasvattamaan Loudspringistä menestyvän globaalin yrityksen, joka keskittyy positiivisen ympäristövaikutuksen luomiseen säästämällä maapallon luonnonvaroja.

Muutos ei tapahdu yli yön, mutta kuten omistuksemme nostamisesta Nuukassa näkee, pallo liikkuu eteenpäin. Omistuksen lisääminen valikoiduissa yrityksissä luo Loudspringille monia mahdollisuuksia, jotka ulottuvat asiakashankinnan synergioista tehokkaaseen hankintatoimeen ja rekrytointeihin. Lopulta uusi toimintatapamme ja omistajapolitiikkamme johtavat siihen että Loudspring muuttuu vihreän huipputeknologian teolliseksi yritykseksi, jolla on myös pääomasijoitussalkku. Tällä mallilla Loudspring maksimoi positiivisen ympäristövaikutuksen ja omistaja-arvon.

Rakennammeko raketteja vai asutammeko Marsin?

Space X ei rakenna vain raketteja. Ei, se aikoo matkustaa Marsiin. Tavoitteenasetantamme on samankaltainen kuin Space X:n, sillä Loudspring ei halua vain kasvattaa yrityksiä, jotka tekisivät tällä hetkellä sitä tai tätä, tavoitteenamme on vaikuttaa ja muuttaa tapaa, jolla maailma kuluttaa ja vaikuttaa luontoon.

Kun jatkossa kontrolloimme omaa liiketoimintaamme, Loudspring voi vapautua holding-yhtiön arvonmääritysstigmasta, joka on seurausta siitä, että holding-yhtiö ei suoraan voi vaikuttaa kassavirtaansa. Luotamme siihen, että kun konsolidoimme omistustamme eräissä salkkuyhtiöissä tämä antaa markkinoille aikanaan mahdollisuuden erilaiseen lähestymistapaan määrittäessään Loudspringing arvoa. Voimme ilmaista näkemyksemme ja suoraan vaikuttaa operatiiviseen liiketoimintaamme ja siten irtautua “osien summa” -arvonmääritys maailmasta.

Asettamalla rohkeita tavoitteita voimme tarjota voimakkaamman äänen yrityksillemme, ja ne pystyvät tukeutumaan suurempaan kokonaisuuteen markkinoilla. Jokainen askel oikeaan suuntaan on tärkeä.

Olen osa tiimiä, joka pyrkiin muuttamaan pysähtyneitä toimialoja. Meille ei riitä muu kuin että muutamme maailmaa parempaan suuntaan ja luomme omistaja-arvoa.

Olemme rohkeita ja asetamme kunnianhimoisia tavoitteita ja olemme valmiita menemään itsekin epämukavuusalueelle. Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se.

Me olemme Loudspring ja aiomme jättää merkkimme.

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit