Loudspring – yhtiö, joka säästää luonnonvaroja

Lassi Noponen, hallituksen puheenjohtaja, Loudspring

Eagle Filters yritysosto

Loudspring rakentaa uudenlaista teollista yhtiöryhmää, jossa “teollinen” tarkoittaa: ketterää, pääomakeveää ja modulaarista. Yritysostojen kautta pyrimme kannattavien liiketoimintojen avulla tuottamaan maapallolla maksimaalisen positiivisen ympäristövaikutuksen.  

Eagle Filtersin omistajien kanssa toteutetulla yritysjärjestelyllä Loudspring muodosti, energiayhtiöille tarjottavista resurssitehokkuuspalveluista, ensimmäisen oman strategisen liiketoimintayksikön.

Eagle Filtersin tuoteportfolio koostuu kaasuturbiinien sisäänottoilman korkeatehokkaista suodattimista, sisäänottoilman jäädytysjärjestelmästä sekä voimalaitoksen pilvessä toimivasta reaaliaikaisesta ohjausjärjestelmästä. Näillä tuotteilla voidaan merkittävästi parantaa kaasuturbiinien energiatehokkuutta ja näitä suodattimia on myös hiljattain alettu hyödyntämään suurissa diesel moottoreissa ja generaattoreissa niiden polttoainetehokkuuden parantamiseksi. 

Eagle Filtersin tuotteita voidaan käyttää laajassa globaalissa energiateollisuudessa, ja Loudspring pyrkii jatkossa hyödyntäen verkostojaan, viestintäkanaviaan sekä kansanvälistä verkostoaan, rakentamaan Eaglesta alansa globaalin johtajan. 

Tavoitteena on lähivuosina kasvattaa Eaglesta kymmenien miljoonien liikevaihtoa tekevä, hyvin kannattava Loudspring:in liiketoimintayksikkö. Tavoitetaso perustuu analysoimaamme Eagle markkinapotentiaaliin. Joka kerta kun Eagle saa suodatintilauksen sähköyhtiöltä, sillä huomattava laitoksen polttoainetehokkuutta parantava vaikutus. Eaglen korkean tehokkuuden suodatinteknologiaa hyödyntämällä kaasuturbiinilaitokset saavuttavat vuositasolla 1-3 MEUR säästön polttoainekulutuksessa. 

Eaglen suodatinteknologia on jo tällä hetkellä käytössä useissa maissa Aasiassa, Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Afrikassa. Eaglen asiakkaana on mm. maailman suurin kaasuturbiini operaattori Enegie.

Matka tähän saakka

Loudspring (aiemmin Cleantech Invest) aloitti sijoitustoiminnan vuonna 2010. Teimme sijoituksia muodostuvassa olleen “puhtaan teknologian” toimialan yrityksiin ja sen jälkeen ydintiimimme on ollut jatkuvasti kiinnostunut osallistumaan entistä operatiivisemmin salkku-yhtiöidemme liiketoimintaan. Lisääntynyt operatiivinen panostuksemme on näkynyt nopeampana kasvuna ja heijastunut myös osakekurssiimme. 

Vaikka Loudspring:in tiimin operatiivinen rooli salkku-yrityksissä on vuosien varrella jatkuvasti kasvanut, on Loudspring kuitenkin tähän päivään saakka nähty markkinoilla vain holding- ja/tai sijoitusyhtiönä. Eagle Filters yritysoston kautta pyrimme viimein jättämään tämän kehitysvaiheen - lisäarvoa tuottavan holding yhtiön imagon - taaksemme. Konsolidaation avulla haluamme nousta yhtiöksi, joka esittää markkinoille oman tulevaisuusvision ja, joka suoraan vaikuttaa omaan liikevaihtoonsa ja kannattavuuteensa. Tällä hetkellä kaikki riippumattomat osaketutkimusraportit määrittävät Loudspring:in arvon vain portfolion osien summana ja tämän tulokulman Loudspring:in arvoon pyrimme muuttamaan konsolidaatiostrategian, ja sen nyt käynnistetyn täytäntöönpanon myötä.

Eagle Filters yritysosto on ensimmäinen merkittävä askel polulla, jolla tavoitteena on muuttaa Loudspring teolliseksi yhtiöryhmäksi, jonka ytimessä ovat omat resurssitehokkuusliiketoimintayksiköt ja jolla on lisäksi arvokas pääomasijoitussalkku. Uudessa rakenteessa Loudspring:in on toivottavasti mahdollista realisoida omistaja-arvoksi, sen strategisen ja taloudellisen arvon, jota olemme luoneet salkkuyhtiöissä viime vuosien aikana tekemällämme perustyöllä.  

 Strategia perustuu missioon

Viime keväänä aloimme mittaamaan ja viestimään Loudspring:in toiminnan aiheuttamaa positiivista ympäristövaikutusta. Haluamme jatkaa nopean kasvun uralla ja analysoimme jatkuvasti tapoja luoda omistaja-arvoa. Keskitymme olemaan tehokkaita ja saamaan aikaan tuloksia. 

Hiljattain toteutetun nimen ja identiteetin muutoksen avulla olemme vahvistaneet Pohjoismaista identiteettiämme sekä pyrkimystämme markkinamuutosten hyödyntämiseen. Markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja Loudspring on olemassa olonsa aikana aina sopeutunut muutokseen ja kehittynyt. Loudspring on tänään jotakin, mutta todennäköisesti muutaman vuoden päästä jo taas hyvin eri näköinen yhtiö. Olemme vakuuttuneita, että kun yhdistämme käsillämme olevan markkinamahdollisuuden Loudspring:in resursseihin ja osaamisiin, matka tulee olemaan hieno.

Yksi asia pysyy valitettavasti muuttumattomana: ihmisen aiheuttaman ekosyysteemien tuhoutumisen estäminen, on sukupolvemme suuri haaste. Loudspring osallistuu tähän kamppailuun viemällä Pohjoismaisia, ympäristön kuormitusta vähentäviä teknologioita, maailman markkinoille. Toimintamme tavoitteena on merkittävä positiivinen ympäristövaikutus ja uskomme, että kun toteutamme sen niin, siitä seuraa Loudspring:in omistaja-arvon kasvu.

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Loudspring Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@loudspring.earth

Loudspring lyhyesti

Loudspring on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Loudspringin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla LOUD ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit