Loudspring julkaisee ympäristövaikutusraportin: 1€ osakkuusyhtiöiden liikevaihtoa vastaa 8kg hiilidioksidipäästö- ja 0,8m3 veden säästöä

Loudspring on jälleen laskenut valittujen osakkuusyhtiöidensä vaikutusta hiilidioksidipäästöihin ja veden kulutukseen. Tulokset osoittavat, että 2017 aikana salkkuyhtiöiden myymät tuotteet ja palvelut vähensivät 157 969 tonnia hiilidioksidipäästöjä ja säästivät 13 726 983m3 vettä.

Tulokset saatiin hyödyntämällä ympäristödataa kuudesta keskeisestä osakkuusyhtiöstä: Eagle Filters, Swap.com, ResQ Club, Sofi Filtration, Enersize ja Nuuka Solutions.

Eagle Filtersillä (kaasuturbiinien tuloilman suodatus) oli suurin vaikutus CO2-päästöihin. Yritys vähensi 121 510 tonnia CO2 ja 149 563m3 vettä. Eaglen suodatusteknologia pitää kaasuturbiinin siivet puhtaampana jolloin turbiinin tehokkuus paranee. Sama määrä sähkö saadaan tuotettua vähemmällä polttoaineella, jolloin CO2-päästöt tuotettua sähkömäärää kohden vähenevät.

Eagle Filters on kotkalainen yritys ja on kiinnostavaa huomata, että yhtiön tuotteet vähensivät huomattavasti enemmän hiilidioksidia kuin koko Kotkan kaupunki päästi samana vuonna (noin 121 000 tonnia säästetty vs. 104 000 tonnia CO2-päästöjä jos laskee yhteen kotkalaisten päästöt).

Sofi Filtration taas säästi osakkuusyhtiöistä eniten vettä. Sofi Filtrationin itsepuhdistuva suodatin suodattaa vettä niin hyvin, että vettä voidaan kierrättää teollisissa sovelluksissa. Tämän ansiosta vastaava määrä raakavettä säästyy.

Kokonaissäästöt Sofi Filtrationin teknologialla oli 437 000 m3, joka on merkittävä lisäys 2016 verrattuna, jolloin yhtiö säästi 253 000m3 vettä. Lisäys johtuu yhtiön hyvästä etenemisestä markkinoilla.

Loudspringin ja sen osakkuusyhtiöiden positiivinen ympäristövaikutus oli 157 969 tonnia hiilidioksidipäästövähenemiä ja 13 726 983m3 säästettyä vettä.

CO2-päästövähenemät vastaavat 28 979 ruotsalaisen vuotuisia päästöjä.

Säästetty vesimäärä vastaa 5 491 olympiakokoluokan uima-allasta tai määrää, jonka 106 841 ruotsalaista kotitaloutta käyttää vuodessa.

Tärkein huomio Loudspringille on, että osakkuusyhtiöiden liikevaihdon kasvaessa (yhteenlaskettu osakkuusyhtiöiden liikevaihto (tilintarkastamaton) kasvoi 77% vuoden 2017 aikana) myös positiivinen vaikutus planeetallemme ja yhteiskunnallemme kasvaa.

Loudspringin vaikuttavuusanalyysi on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Contact information:

Joshua Burguete-Kirkman, Communications Director of Loudspring Plc. Tel. +46 70968 5584, joshua.kirkman@loudspring.earth

Loudspring lyhyesti

Loudspring on Pohjoismaissa ja Kaliforniassa toimiva yhtiöryhmä, joka keskittyy säästämään luonnonvaroja. Loudspring yhtiöt ovat aktiivisia toimijoita viidellä globaalilla markkina-alueella: energia, kiinteistöt, muoti, ruoka sekä valmistava teollisuus. Loudspring:in johto koostuu henkilöstä, jotka ovat rakentaneet positiivista ympäristövaikutusta ja liiketoimintaa yhdistäviä kasvuyrityksiä jo yli vuosikymmenen.

Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Loudspring julkaisee ympäristövaikutusraportin: 1€ osakkuusyhtiöiden liikevaihtoa vastaa 8kg hiilidioksidipäästö- ja 0,8m3 veden säästöä
Tweettaa
Kokonaissäästöt Sofi Filtrationin teknologialla oli 437 000 m3, joka on merkittävä lisäys 2016 verrattuna, jolloin yhtiö säästi 253 000m3 vettä.
Tweettaa