Loudspring Oyj:n ydinomistusten tilintarkastettu liikevaihto 2017 ja Nocart Oy:tä koskeva tilannepäivitys

LOUDSPRING OYJ:N YDINOMISTUSTEN YHTEENLASKETTU LIIKEVAIHTO KASVOI 72% VUONNA 2017

Loudspring Oyj on saanut ydinomistusten tilintarkastetut tilinpäätökset vuodelle 2017.

Ydinomistuksien (Swap.com Services, Nuuka Solutions, Enersize, Eagle filters, Sofi filtration, ResQ Club ja Nocart) yhteenlaskettu liikevaihto 2017 oli 45 609 618€ (tilintarkastettu). Ydinomistusten yhteenlaskettu liikevaihto on jatkanut kasvuaan vuonna 2017. Liikevaihto on hyvin riippuvainen Nocart Oy:stä, jonka liikevaihto 2017 suurimmaksi osaa koostuu myyntisaatavista.

Ydinomistusten liikevaihdon kasvu 2013 – 2017 on kuvattuna alla olevassa graafissa. 

Ydinomistusten tilintarkastetetut liikevaihdot ja tilikauden tulokset olivat vuodelle 2017 seuraavat:

Yritys Liikevaihto 2017 (EUR) Nettotulos 2017 (EUR) Nettotulos 2016 (EUR)
Swap.com Services Oy 14 210 729 -18 985 956 -17 337 501
Nuuka Solutions Oy 433 298 -455 191 -387 133
Enersize Oy 223 989 -1 820 407 -335 010
Nocart Oy 28 199 548(aikaisempi arvio:30 505 521 ) 595 306 (aikaisempi arvio: 2 426 384) 3 122 374
Sofi Filtration Oy 388 416 -226 819 -16 531
Eagle Filters Oy 1 854 113 -151 522 293 397
Resq Club Oy 299 525 -1 315 103 -475 621
Yhteensä 45 609 618 -22 359 691 -15 136 026

Kommentit Nocartin tilanteeseen liittyen

Nocartin Afrikan projektit ovat viivästyneet aikataulusta ja myyntisaatavien hidas realisoituminen on vaikuttanut suoraan yrityksen kassavirtaan. Nocart on saanut lisärahoitusta viimeisten kuukausien aikana, mutta tarvitsee ja neuvottelee sijoittajien kanssa uudesta lisärahoituksesta olemassa olevien projektien siltarahoitusta varten.  

Nocart Oy raportoi tilinpäätöksen liittyvässä toimintakertomuksessaan seuraavaa:

Tällä hetkellä suurin osa yrityksen liiketoiminnasta koostuu isoista projekteista Afrikassa ja Aasiassa. Nocartilla on myös runsaasti pienempiä toimituksia ja projekteja sopimusten viimeistelyvaiheessa. Pienempien projektien avulla Nocart pyrkii vähentämään riippuvuuttaan yksinomaan suuriin, yksittäisiin projekteihin.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 28 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen

134 %. Liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua, joskaan kasvu ei ollut yhtä voimakasta kuin

aikaisempina vuosina. Yhtiön tulos on edelleen positiivinen voimakkaasta kasvusta huolimatta.

Tulos on parempi kuin edellisenä vuonna 2016 huomioiden luottotappio-oikaisu, joka on tehty

2017 omaan pääomaan. Vuoden 2017 tuloutuksissa on noudatettu varovaisuutta Afrikan

myyntisaatavien vuoksi.

Nocart julkaisi tänään seuraavan tiedotteen:

Nocartin 35 MW jätteestä-energiaa –laitoskaupalle vahvistus Keniassa

Nocartin 35 MW:n Waste-to-Energy laitoksen kaupalle saatiin vahvistus Keniassa. Nocart on jo aiemmin solminut kauppasopimuksen jätteestä-energiaa -laitoksen toimittamisesta, mutta hanke on odottanut ostajan lupaprosessien ja PPA - sopimusprosessin valmistumista. Laitoksen kauppahinta on 62 MEUR, minkä lisäksi Nocart Oy on hankkeessa mukana laitostoimituksen osaomistajana (35%) perustetussa IPP (Independent Power Producer) voimalaitosyhtiössä. IPP -yhtiöllä on 20 vuoden sopimus sähkön myynnistä Kenian valtakunnan verkkoon.

Laitoksen lupaprosessit ja PPA (Power Purchase Agreement) -prosessi on nyt saatu vietyä maaliin ja laitoksen rahoitusjärjestelyjen viimeistely on käynnissä. Hankkeen laitos rakennetaan useammassa vaiheessa siten, että ensimmäinen osa, 10 MW on valmis 2020 lopussa ja seuraavat 25 MW 2023 alussa. Projekti on merkittävä avaus Nocartin kaasutusteknologialle ja kyseinen jätteestä-energiaa -projekti on tämän tyyppisenä ja kokoisena ensimmäinen Afrikassa. Laitosta varten on jo hankittu maa- alue ja maanrakennustyöt on aloitettu. Projektiin on tehty muitakin alustavia rakennustöitä, mutta varsinaisen voimalaitosteknologian valmistuksen ennakoidaan alkavan myöhemmin syksyllä 2018.

Nocartin toimitusjohtaja Vesa Korhonen kommentoi: “Tämä on todella merkittävä avaus monessa mielessä, saimme yhdessä paikallisen partnerin kanssa vietyä haastavan PPA -prosessin onnistuneesti läpi ja toisaalta tämä on merkittävä avaus meidän waste-to-energy teknologialle, pystymme tekemään nyt jätteestä energiaa kaupallisesti kannattavasti. Tämä on myös vahva askel meidän PPA -liiketoiminnan suuntaan.”

Yhteystiedot

Timo Linnainmma, Loudspring Oyj. Puh: +358 50 581 0583, timo@loudspring.earth

Thomas Bengtsson, Hallituksen puheenjohtaja, Loudspring Oyj. Puh: +46 70 515 40 40, thomas.bengtsson@loudspring.earth

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: +358 9 682 9500

Loudspring lyhyesti

Loudspring on Pohjoismaissa ja Kaliforniassa toimiva yhtiöryhmä, joka keskittyy säästämään luonnonvaroja. Loudspring yhtiöt ovat aktiivisia toimijoita viidellä globaalilla markkina-alueella: energia, kiinteistöt, muoti, ruoka sekä valmistava teollisuus. Loudspring:in johto koostuu henkilöstä, jotka ovat rakentaneet positiivista ympäristövaikutusta ja liiketoimintaa yhdistäviä kasvuyrityksiä jo yli vuosikymmenen.

Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Tilaa

Liitteet & linkit

Lainaukset

Tämä on todella merkittävä avaus monessa mielessä, saimme yhdessä paikallisen partnerin kanssa vietyä haastavan PPA -prosessin onnistuneesti läpi ja toisaalta tämä on merkittävä avaus meidän waste-to-energy teknologialle, pystymme tekemään nyt jätteestä energiaa kaupallisesti kannattavasti. Tämä on myös vahva askel meidän PPA -liiketoiminnan suuntaan.
Vesa Korhonen