Loudspring Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä

Loudspring Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 19.12.2018 Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 8 osakkeenomistajaa, 408 394 A-osaketta, 2 242 138 K-osaketta ja 45 251 154 ääntä.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta

Todettiin, että yhtiö on 21.11.2018 solminut 2.500.000 euron vaihtovelkakirjalainasopimuksen lainanantajana toimivan Nordic Environment Finance Corporationin (“NEFCO”) kanssa (”Vaihtovelkakirjalainasopimus”).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään, yhdessä tai useassa erässä, osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisesti jäljempänä määritellyin ehdoin mahdollistaakseen Vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisen konversion maksutta tai maksua vastaan.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 2.500.000 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus antaa haltijalleen oikeuden merkitä yhden (1) uuden A-osakkeen.

A-osakkeen merkintähinta on yksi (1) euro per A-osake. Mikäli kaikki optio-oikeuksien perusteella tarjottavat A-osakkeet merkitään, on merkintähinta yhteensä 2.500.000 euroa. Osakkeen merkintähinta perustuu neuvotteluiden perusteella muodostettuun sopimukseen Yhtiön A-osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta. NEFCO merkitsee ja maksaa A-osakkeet kuittaamalla Vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisen lainasaatavansa, yksi (1) euro yhtä (1) A-osaketta vastaan.

Hallitus on valtuutettu päättämään joko uusien A-osakkeiden tai mahdollisten yhtiön hallussa olevien A-osakkeiden antamisesta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään A-osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien kaikista ehdoista, mukaan lukien oikeudesta poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään muutoksista Vaihtovelkakirjalainasopimusta koskien (mukaan lukien optio-oikeuksien merkintään liittyvistä ehdoista).

Hallitus on oikeutettu käyttämään valtuutusta ainoastaan Vaihtovelkakirjalainasopimuksen yhteydessä antaakseen yllä mainittuja optio-oikeuksia ja mahdollistaakseen yhtiön A-osakkeiden merkinnän Yhtiön A-osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien käyttämisen yhteydessä.

Valtuutus on voimassa 19.12.2023 saakka. Valtuutus ei kumoa tai muuta mitään aiemmin hallitukselle annettua valtuutusta.

LOUDSPRING OYJ

Hallitus

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Toimitusjohtaja, Loudspring Oyj. Puh: +358 40 501 5127, lassi.noponen@loudspring.earth

Thomas Bengtsson, Hallituksen puheenjohtaja, Loudspring Oyj. Puh: +46 70 515 40 40, thomas.bengtsson@loudspring.earth

Erik Penser Bank AB, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: +46 8 463 83 00

Loudspring lyhyesti

Loudspring on teollinen konserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Yrityksemme koostuu kahdesta haarasta: Loudspring Industry – enemmistöomistetut yritykset sekä Loudspring Ventures – vähemmistöomistetut yritykset.

Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Tilaa

Liitteet & linkit