TORNION TERÄSTEHTAAN HIUKKASPÄÄSTÖT VÄHENEVÄT PUOLEEN

Tornion terästehtaalla on saatu päätökseen mittavat ympäristöinvestoinnit, joiden tuloksena tehtaan päästöt vähenevät merkittävästi, vaikka terästuotanto kasvaa yli kaksinkertaiseksi. Viimeisimmät ympäristöinvestoinnit ovat terässulatto 1:n uuden pölysuodatinlaitoksen rakentaminen ja sulaton kattoaukkojen sulkeminen. Samoin kuumavalssaamolle on valmistunut uusi pölysuodatinlaitos, joka edustaa uutta tekniikkaa. Edellä mainitut investoinnit ovat maksaneet yhteensä 22 miljoonaa euroa. Tornion terästehtaan laajennusten yhteydessä on neljän viime vuoden aikana käytetty yhteensä yli 100 miljoonaa euroa ympäristönsuojelun parantamiseen. Summa on ennätys Suomen teollisuushistoriassa yhden tehtaan kehittämisen yhteydessä. Yhdessä tuotannon lisäysten kanssa investoinnit merkitsevät, että Tornion tehtaat ovat lähitulevaisuudessa ruostumattoman teräksen valmistuksessa maailman suurin integraatti ja tehtaiden kilpailukyky myös ympäristöasioissa on huippuluokkaa. Uusien hiukkaspuhdistimien käyttöönotto merkitsee, että Tornion terästehtaan merkittävimmät päästöt ilmaan eli hiukkaset vähenevät noin puoleen nykytasosta terästuotannon kaksinkertaistumisesta huolimatta. Terässulaton päästöt vähenevät investoinneilla eniten ja ominaispäästö tuotettua terästonnia kohti on laskenut merkittävästi jatkuvista investoinneista johtuen (liitekuva: terässulaton hiukkaspäästöt). Kuumavalssaamon Steckel-valssainten lisärakentamisen yhteydessä on toteutettu uuden tyyppisen märkä-sähkösuotimen rakentaminen, joka vähentää kuumavalssaamon hiukkaspäästöjä radikaalisti. Tekniikka on kuumavalssaamoilla tiettävästi ensimmäistä maailmassa ja myös ennätyksellisen tehokasta. Terässulaton uudelle suodatinlaitokselle puhdistuksen takuuarvo on 5 milligrammaa kuutiometrissä. Sulaton kattoaukkojen sulkeminen on edellyttänyt katon rakentamista vanhan sulatto-osan ylle ja rakennuksen rungon sekä perustusten vahvistamista. Koska työt on tehty pääosin laitoksen käynnin aikana, on tämä vaatinut paljon teknistä osaamista, erikoisratkaisuja ja sulaton toiminnan tilapäisiä muutoksia. Lisätietoja: Laajennusinvestoinnit, projektijohtaja Seppo Koivuniemi p. 016 452 422, p. 040 571 2868 Terässulaton ja kuumavalssaamon johtaja Mikko Korteniemi, p.016 452 773, p. 040 743 4191 SUSAN - projektipäällikkö Pertti Reinikainen, p. 016 452 860, p. 040 744 9248 Steckel – projektipäällikkö Pentti Saxlund, p. 016 452 723, p. 040 744 9742 Ympäristöpäällikkö Juha Ylimaunu, p. 016 452 450, p. 040 501 8856