Ammattioppilaitosten LVI-linjojen hakijamäärät kasvoivat 75 %

TIEDOTE 7.6.2004 FinnBuildin nuorisopäivänä tutustutaan yrityksiin Ammattioppilaitosten LVI-linjojen hakijamäärät kasvoivat 75 % LVI-alan suosio ammatillisten oppilaitosten tämän kevään yhteishaussa nousi selvästi vuoden 2003 yhteishakuun verrattuna. Vuonna 2003 ammattikoulujen LVI-linjan asetti ensimmäiselle sijalle 769 opiskelijaa. Keväällä 2004 hakijamäärä oli 1343, mikä merkitsee 75 prosentin nousua. LVI-Keskusliiton toimitusjohtaja Ari Luukon mukaan LVI-alan opiskelupaikkojen vetovoima on ollut hiljalleen kasvussa jo pidemmän aikaa. Silti tämän kevään hakijavyöry alan linjoille oli yllätys: - Koulujen LVI-linjojen opettajat ansaitsevat kiitoksen tehokkaasta tiedonvälityksestä, Ari Luukko toteaa. Myös LVI-ala ja sen yritykset ovat tehneet yhä syvempää yhteistyötä koulujen kanssa. LVI-Keskusliitto on käynnistänyt alasta ja sen tarjoamista opiskelu- ja ammattimahdollisuuksista kertovan verkkopalvelun (www.lvi-ala.fi) - Olemme viestinnässämme kertoneet LVI- alan mahdollisuuksista, kuten kilpailukykyisestä palkkauksesta, monipuolisesta ja teknologiatasoltaan korkeatasoisesta työkentästä ja pienestä yrittäjyyden kynnyksestä, Ari Luukko korostaa. LVI-alalla työskentelee 25.000 ammattilaista. Heistä vuosittainen eläkepoistuma vie noin 1000 henkilöä, joista suurin osa työskentelee asennusyrityksissä. Vuosittain LVI-alalle on sijoittunut töihin noin 450 - 550 henkilöä, mikä ei vastaa alan työvoimatarvetta. Periaatteessa kaikille valmistuville on löytynyt työpaikka. Ari Luukon mukaan työvoimatarve kasvaa muun muassa EU:n energiasäästödirektiivin vaatimien toimien, uuden haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen tuoman työn ja lähiöiden perusparannustarpeen vuoksi. Opiskelijoiden määrän lisääntyessä sisään otetaan opiskelijoita, joiden koulumenestys on ollut hyvä ja jotka ensisijaisesti ovat halunneet LVI- linjalle. Opiskelijoiden motivaatio on parempi, opintojen keskeyttämiset vähenevät ja valmistuneiden määrä lisääntyy. - Toki toivomme alalle kysynnän kasvun myötä myös lisää aloituspaikkoja, sillä ala kaipaa osaavia työntekijöitä. Suhteellisesti suurin aloituspaikkojen lisätarve on ammattikorkeakouluissa, joissa niissäkin hakijamäärät kasvoivat tänä vuonna 30 prosenttia, Ari Luukko toteaa. Seuraava merkittävä informaatio-isku LVI-alalla on syksyllä järjestettävän rakennusalan suurkatselmuksen FinnBuild-messujen yhteydessä 30.9., jolloin LVI-Keskusliitto ja alan johtavat yritykset järjestävät nuorisopäivän. Messujen yhteydessä palkitaan II-asteen oppilaitosten opettajista valitun vuoden LVI-kouluttaja. Lisäksi messuilla palkitaan yritys, joka on ansiokkaasti edistänyt alan koulutusta oman henkilöstönsä osalta. Yritysten messuille kutsumilla opiskelijoilla ja heidän opettajillaan on mahdollisuus tutustua alan yrityksiin, moderniin tekniikkaan ja työtehtäviin. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=40656 Lisätietoja: LVI-Keskusliitto ry. toimitusjohtaja Ari Luukko puh. 09 6959 0775, GSM: 0400 851 393 LVI-Keskusliiton 11 jäsenjärjestöä edustavat kattavasti koko LVI-alaa: teollisuutta, urakointia, kauppaa ja suunnittelijoita. Liitto toimii LVI- alan yhdyssiteenä sekä edistää jäsenyhdistysten yhteistoimintaa ja huolehtii näiden yhteisistä eduista. LVI-Keskusliiton tavoitteena on toimia siten, että alan arvostus lisääntyy ja alan yleiset yhteiskunnalliset toimintaedellytykset parantuvat. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/07/20040607BIT00190/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/07/20040607BIT00190/bild.html Kuvia

Liitteet & linkit