Haastavia työtehtäviä tarjolla yhä enemmän

TIEDOTE 23.10.2003 LVI-ala hakee uudelleen otetta nuorista Haastavia työtehtäviä tarjolla yhä enemmän LVI-alan (lämpö-, vesi- ja ilmastointiala) työtehtävien sisällön tuntemus on ammatinvalinnan kynnyksellä olevien lukiolaisten ja peruskoululaisten keskuudessa varsin heikko. Vain kolmannes koululaisista ilmoittaa tuntevansa alaa hyvin. Tiedot käyvät ilmi LVI- Keskusliiton teettämässä alan tunnettuustutkimuksessa, joka julkistettiin Helsingissä 23.11.2003. LVI-alan tunnettuus- ja imago-ongelmat kiteytyvät erityisesti nuoriin ja suuriin taajamiin. Aikuisväestö tunsi alan nuoria paremmin ja arvosti sen ammatteja nuoria enemmän. Nuorten arvostuksissa LVI-ala jää sekä tunnettuudessa että arvostuksessa jälkeen sekä rakennus- että sähköalasta. Aikuisten vastauksissa eroa ei juuri esiintynyt. Liki neljästäsadasta kyselyyn vastanneesta koululaisesta kolme prosenttia piti LVI-alaa erittäin kiinnostavana. 20 prosenttia vastanneista piti alaa jonkin verran kiinnostavaan. Vuosittainen poistuma tuhat henkeä LVI-alalla työskentelevistä 25.000 ihmisestä eläkepoistuma vie vuosittain noin 1000 henkeä, heistä suurin osa työskentelee asennusyrityksissä. Eläkepoistuma kasvaa, sillä putkiasentajien suuret ikäluokat ovat nyt 50 - 60 - vuotiaita ja alalla toimii merkittävä määrä tätäkin iäkkäämpiä ammattilaisia. LVI-insinöörien ikärakenne on selkeästi asennustehtävissä työskenteleviä nuorempi. Vuosittain LVI-alalle sijoittuu töihin noin 450 - 550 henkeä. Tämä on noin puolet vähemmän kuin opintonsa aloittaneita. Sekä LVI-asentajiksi että LVI-insinööreiksi ja diplomi-insinööreiksi opiskelevista noin 30 % vaihtaa opintosuuntaansa tai keskeyttää opintonsa. Lisäksi noin 20 % LVI- linjoilta valmistuneista sijoittuu muihin kuin alan töihin. Motivoituneempia opiskelijoita, ajantasaisempaa opetusta Talotekniikkaliiton varapuheenjohtaja Pertti Parvikoski sanoo, että LVI- alan osaajat eivät ole välittömästi loppumassa. Pidemmällä tähtäimellä tilanne vaatii uusia ratkaisuja. - Kaupunkien ja lähiöiden ikääntyminen, haja-asutusalueiden jätevesien hoitoon liittyvät hankkeet sekä EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukainen rakennusten energiatehokkuuden mittaus ja parantaminen ovat kaikki LVI-alan osaajia vaativia työsarkoja. Pertti Parvikoski kaipaa ammatilliseen koulutukseen motivoituneempia opiskelijoita. Kilpailussa pärjäämisen eväät alalla hänen mukaansa on: kilpailukykyinen palkkataso, suhteellisen varma työpaikka, uuden tekniikan mukanaolo, itsenäiset työtehtävät ja mahdollisuus käden taitojen käyttämiseen työssä. - Koulutuksen pitäisi tarjota moderneihin työkaluihin, tuotteisiin, työmenetelmiin ja toimintaympäristöihin valmentavia laboratorioympäristöjä. Näiden aikaansaanti onnistuu vain alan teollisuuden ja oppilaitosten entistä syvemmällä yhteistyöllä, Parvikoski toteaa Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen ammatillisten aineiden lehtori Juha-Ville Mäkinen sanoo opintojen keskeytysprosentin viime aikoina laskeneen.- Oppilailla on yleisesti ottaen huono kuva LVI-alan koulutuksen ja työtehtävien sisällöstä. Tietoa tulisi suunnata peruskoulun yläasteen ohjaaville opettajille, joilla ei ole LVI-alasta riittävästi tietoa, hän toteaa. Juha-Ville Mäkinen korostaa ammatillisten oppilaitosten työelämäsuhteiden merkitystä. Hän arvioi, että vain noin neljäsosalla maan liki 40:stä ammattillisesta oppilaitoksesta suhteet ovat asianmukaisessa kunnossa. Hallittu ja tavoitteellinen työelämäsuhteiden kehittäminen parantaa oppimistuloksia ja auttaa oppilaita töihinsijoittumisvaiheessa. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00300/wkr0002.pdf