Työvoimapula vaivaa jo nyt

TIEDOTE 23.10.2003 LVI-ala odottaa matalasuhdanteen kääntyvän nousuun 2004 Työvoimapula vaivaa jo nyt LVI-alan urakointi-, suunnittelu-, kauppa- ja teollisuusyritykset kokevat työvoiman saatavuuden vakavana pullonkaulana toiminnalleen. Tilanne kärjistyy edelleen ensi vuonna, jolloin alan suhdanteiden odotetaan kääntyvän nousuun. Tiedot käyvät ilmi LVI-Keskusliiton teettämästä LVI-toimialan (lämpö-, vesi- ja ilmastointiala) suhdanne- ennusteesta, joka julkistettiin Helsingissä 23.10.2003 Työvoiman saatavuuden ei odoteta parantuvan vuoden 2004 aikana. Työvoimapula vaivaa erityisesti LVI-urakointi- ja suunnitteluyrityksiä. Yli 70 prosenttia suunnittelu- ja 63 prosenttia urakointiyrityksistä pitää työvoiman saatavuutta heikkona. LVI-teollisuus näkee työvoimakysymyksen muita sektoreita valoisammin. Silti joka kolmas kyselyyn vastannut teollisuusyritys piti työvoiman saatavuutta heikkona. Alan odotetaan kehittyvän liikevaihdon nousevan tasaisesti vuoden 2004 aikana. Tarjouspyyntöjen arvioidaan lisääntyvän nykyiseen verrattuna erityisesti loppuvuodesta 2004. Kolme neljästä alan yrityksestä pitikin tarjoustilannetta tällä hetkellä vähintään tyydyttävänä. Kapasiteetti täyskäytössä matalasuhdanteessakin - Tarjouspyyntötilanne nähdään tällä hetkellä verrattain hyvänä. Työvoiman saatavuuden ollessa pullonkaulana jo urakointiyritykset joutuvat jättämään noin neljänneksen tarjouspyynnöistä vaille vastausta. Kapasiteetin vajaakäyttöä esiintyy lähinnä yrityksillä, jotka ovat erikoistuneet toimitilarakentamiseen, toteaa LVI-Keskusliiton toimitusjohtaja Ari Luukko. Kannattavuuden yritykset arvioivat pysyvän ennallaan kevääseen 2004, mutta kääntyvän sen jälkeen nousuun. - Kannattavuuskehityksen uhkana erityisesti LVI-suunnittelussa ja urakoinnissa on työvoiman korkea hinta. Työvoiman niukkuus nostaa palkkatason varsin korkeaksi jo vasta ammatillisen koulutuksen päättäneidenkin osalta. Erityisesti tämä näkyy pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomen suurissa taajamissa, Ari Luukko kommentoi. Teollisuuden ja kaupan yritykset puolestaan kokevat kovan hintakilpailun kasvuaan rajoittavana tekijänä. Korjausrakentaminen kannattelee alan liiketoimintaa Uudisrakentamisen ollessa verrattain alhaisella tasolla LVI-alan odotuksia kannattelevat tällä hetkellä erityisesti korjausrakentamisen myönteiset näkymät. Korjausrakentamiseen sitoutuu perinteisesti enemmän LVI-työtä kuin uudisrakentamiseen. Liki 60 prosenttia alan yrityksistä piti korjausrakentamisen tilannetta hyvänä. Vastaava luku uudisrakentamisen suhteen on vain 33 prosenttia. LVI-alan suhdannekyselyn teetti LVI-Keskusliitto ja sen toteutti MC-Info Oy. Kyselyyn vastasi 162 toimialan yritystä. Lisätietoja: LVI-Keskusliitto ry. toimitusjohtaja Ari Luukko puh. 09 6959 0775, GSM: 0400 851 393 LVI-Keskusliiton 11 jäsenjärjestöä edustavat kattavasti koko LVI-alaa: teollisuutta, urakointia, kauppaa ja suunnittelijoita. Liitto toimii LVI- alan yhdyssiteenä sekä edistää jäsenyhdistysten yhteistoimintaa ja huolehtii näiden yhteisistä eduista. LVI-Keskusliiton tavoitteena on toimia siten, että alan arvostus lisääntyy ja alan yleiset yhteiskunnalliset toimintaedellytykset parantuvat. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00290/wkr0002.pdf